Предстоящи събития

Архетипът на Сянката и неговите проявления в нашия живот и терапията
22 и 29 март | Яна Моневa

Архетипът на Сянката и неговите проявления са първото, което срещаме по пътя на индивидуация. Кризата, тъмната страна на проблемите са тези, които ни изправят на пътя да търсим промяната и да се срещнем неизбежно със себе си.

Процесът на индивидуация в българските женски народни приказки
17.01.2014 - 24.03.2014 | проф. д-р Красимира Байчинска

Целта на този вечерен семинар е да представи основните принципи на юнгианската интерпретация на приказките и да ги използува при анализа на 5 прототипни български приказки.

Най-новото в блога

За новия сайт
7 януари 2014 | Ирина Герджикова

Направихме новия сайт, за да отговаря в по-голяма степен на нуждите на обучаващите се, терапевтите и членовете на БОАП „К. Г.  Юнг“. Запазихме познатия дизайн, подредихме съществуващата информация и обогатихме сайта с нови рубрики и възможности за комуникация.

       jung mandalaЮнгианска психотерапия и анализа

 Юнгианската психотерапия и психоанализа е метод, който трансформира   съзнанието и подпомага това, което Юнгнарича процес на психично оцялостяване (индивидуация).

Както юнгианската психотерапия, така и юнгианската анализа, се основават върху откритието на Юнг, че във всеки един от нас съществува център, който направлява нашето личностно развитие. Този център, който той нарича цялостна личност (Self), ни изпраща символни съобщения, които, ако бъдат разбрани и осъществени, ни позволяват да станем цялостни, уникални и психично благополучни личности.

Такива символни съобщения се съдържат в нашите сънища, визии, образи и асоциации. Те могат да ни послужат като инсайти, които, ако бъдат взети предвид, могат да ни правят по-цялостни, по-осъзнати и да ни водят към по-добър и по-благополучен живот. Методът на Юнг фокусира върху образите, които спонтанно се появяват в сънищата, фантазиите и други форми на несъзнаваното. Тези образи са от изключителна важност, защото те имат силата да трансформират съзнанието.

проф. д-р Красимира Байчинска