Предстоящи събития

ПЕР ГИНТ. ПЪТЯТ НА ИНДИВИДУАЦИЯТА,
28 и 29 март 2015 | д-р Светлана Николкова

Солвейг чака любимия си цели четиридесет години, макар той да е пройдоха и развейпрах, заради вярата и любовта в собствената си душа. Много пластове, има в тази всъщност не толкова необикновена история.  Един от тях е дълбоко личен за самият Хенрих Ибсен.

„ВЪВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ“ – V семинар
7 -8 март 2015 | Катерина Илиева

ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ТИПОВЕ водещ Катерина Илиева

ДИАГНОСТИКА на психологическите типове- проф. Надежда Витанова

Най-новото в блога

Информация за програмата на конференцията
19 октомври 2014

ПРОГРАМА,  АНОТАЦИИ, ВИЗИТКИ 

НОВ ПРИЕМ В ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА
22 август 2014

БОАП „К.Г.ЮНГ” в сътрудничество с  Международната асоциация по аналитична психология  (IAAP) обявява  нов прием в обучителната програма за юнгиански психотерапевти. Програмата е подходяща за специалисти от сферата на помагащите професии.

ЮНГИАНСКАТА ПСИХОТЕРАПИЯ И АНАЛИЗА

Юнгианската психотерапия и психоанализа е метод, който трансформира съзнанието и подпомага това, което Юнг нарича процес на психично оцелостяване (индивидуация).jung mandala

1) Както юнгианската психотерапия, така и юнгианската анализа, се основават върху откритието на Юнг е, че във всеки един от нас съществува център, който направлява нашето личностно развитие. Този център, който той нарича цялостна личност (Self), ни изпраща символични съобщения, които ако бъдат разбрани и осъществени, ни позволяват да станем цялостни, уникални и психично благополучни личности.

Такива символични съобщения се съдържат в нашите сънища, визии, образи и асоциации. Всички те са ни пратени, за да ни послужат като инсайти, които ако бъдат взети в предвид, могат да ни правят по-цялостни, по-осъзнати и ни водят към по-добър и по-благополучен живот.

Методът на Юнг фокусира върху образите, които спонтанно се появяват в сънищата, фантазиите и други форми на несъзнаваното. Тези образи са от изключителна важност, защото те имат силата да трансформират съзнанието…  виж цялата статия

*** *** ***

IV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АНАЛИТИЧНА ПСИХОЛОГИЯ

„Пътища за трансформация – митология и съвременност”

25- 26. 10. 2014 г.

 ПРОГРАМА         АНОТАЦИИ           ВИЗИТКИ

***