Предстоящи събития

ФАУСТ – ЮНГИАНСКИ ПОГЛЕД
25-26 април 2015 | д-р Светлана Николкова

Това произведение оказва огромно влияние върху Юнг още като дете. В историята на Фауст той открива своя личен мит.

Пренос и контрапренос
19 април 2015 | Даниела Ойлерт Фукс

Най-новото в блога

22 април 2015

Уважаеми колеги, с цел допълване на старите и формиране на нови работни групи ви молим да заявите желанието си за участие в следните работни групи: 1. Група по сертифициране ( само терапевти с 3г. практика след дипломирането) 2. Група по поддръжка на сайта 3. Група по развитие на студентите ( само терапевти с 3г. практика […]

Информация за програмата на конференцията
19 октомври 2014

ПРОГРАМА,  АНОТАЦИИ, ВИЗИТКИ 

ЮНГИАНСКАТА ПСИХОТЕРАПИЯ И АНАЛИЗА

Юнгианската психотерапия и психоанализа е метод, който трансформира съзнанието и подпомага това, което Юнг нарича процес на психично оцелостяване (индивидуация).jung mandala

1) Както юнгианската психотерапия, така и юнгианската анализа, се основават върху откритието на Юнг е, че във всеки един от нас съществува център, който направлява нашето личностно развитие. Този център, който той нарича цялостна личност (Self), ни изпраща символични съобщения, които ако бъдат разбрани и осъществени, ни позволяват да станем цялостни, уникални и психично благополучни личности.

Такива символични съобщения се съдържат в нашите сънища, визии, образи и асоциации. Всички те са ни пратени, за да ни послужат като инсайти, които ако бъдат взети в предвид, могат да ни правят по-цялостни, по-осъзнати и ни водят към по-добър и по-благополучен живот.

Методът на Юнг фокусира върху образите, които спонтанно се появяват в сънищата, фантазиите и други форми на несъзнаваното. Тези образи са от изключителна важност, защото те имат силата да трансформират съзнанието…  виж цялата статия

*** *** ***

IV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АНАЛИТИЧНА ПСИХОЛОГИЯ

„Пътища за трансформация – митология и съвременност”

25- 26. 10. 2014 г.

 ПРОГРАМА         АНОТАЦИИ           ВИЗИТКИ

***