Оста ЕГО-СЕБЕ

13 юни 2015 | Фернанд Шауб alchemical-emblem_2-candles002c-green-dragon

Човешката психика се стреми към съзнаниеto по един определен начин, както растениеto расте към слънцето. Същността на този растеж се крие в творческото връзката между горе и долу, Аза и егото. Продуктът на тази творческа връзка е зрелостта, или мъдростта.