Вечерен семинар

22 септември 2014 | Фернанд Шауб 3(179)

 

Етичните норми и правила в психотерапията

от 18:00 до 21:00 ч.