Контакти

e-mail:  bs.c.g.jung@gmail.com

Етична комисия e-mail: etichnakomisia@abv.bg

Управителен съвет на БОАП „К.Г.Юнг

  • Светлана Николкова  – 0898 67 22 30  | snikolkova@abv.bg - председател

  • Надежда Витанова – 0887 37 79 60 | nadia_vitanova@yahoo.com

  • Катерина Илиева   – 0898 46 47 70 | katherinailieva@gmail.com

Етична комисия

  • Надежда Малинова – 0889 332215 \nadejda_mal@yahoo.com
  • Анджела Христофорова  – 0888 59 9896 |ahristoforova@abv.bg
  • Маргарита Стефанова – 0888 880597 \ 

Отговорник за сайта

  • Ирина Герджикова     0885 909 357   | irina@lucrat.net