Условия за прием

За редовно обучение могат да бъдат приети кандидати, които имат:

Завършено висше образование по психология, медицина, специалност психиатрия  и социални дейности

По изключение могат да бъдат допуснати до кандидатстване специалисти от сходни професии, ако техните дейности са в терапевтичен контекст.

Навършени 26 години към датата на подаване на документите.

Приемът в програмата става по следния начин:

1. Подаване на документи:

-     заявка за интерес към програмата – Вашето име, за какво кандидатствате (за студент или за слушател), телефон за контакти;

-     автобиография в европейски формат (със снимка);

-     мотивационно писмо;

-     сканирана диплома за завършено образование (или уверение от съответния университет, ако сте студент);

Документите се изпращат на имейл bs.c.g.jung@gmail.com, с копие до Светлана Желева, s_jeleva@abv.bg  / Надя Витанова, nadia_vitanova@yahoo.com.  Моля, в полето subject на Вашето писмо отбелязвайте Прием 2014.

Краен срок за подаване на документи – 20 септември 2014 г.

2. Явяване на интервю – кандидатът за обучение се явява на две поредни интервюта с юнгиански психотерапевти-членове на БОАП“К.Г.Юнг“. Те се провеждат под формата на събеседване, в хода на което се преценява мотивацията, личностовата зрялост и професионалната пригодност на кандидата.

Интервюто се назначава за всеки кандидат след внимателно проучване на неговите документи.

Необходимо е да представите оригинал на документ за самоличност.

3.След провеждане на интервютата ще получите информация дали сте приет в обучителната програма Прием 2014.