График 2017

Януари

дата

тема

водещ

13

Вечерен семинар по четене на книгата на D. Kalsched „The Inner World of Trauma” /в рус. превод , Д. Калшед, „Внутренний мир травмы“

Петя Хорозова и Светлана Желева

21 – 22

Въведение в аналитичната психология 3 част – Психични функции и психологически типове

Надежда Витанова и Катерина (Ина) Илиева

Февруари

11 – 12

Въведение в аналитичната психология 4 част – Aрхетиповете и процесът на индивидуация

Светлана Николкова

Март

11 – 12

Въведение в аналитичната психология 5 част – Юнгиански подход към комплексите и сънищата

Александра Найденова

17 – 19

Еротичен пренос, еротичен контрапренос

Даниела Ойлерт – Фухс и Луитгард Щернберг

Април

1 – 2

Имат ли място приказките в съвременния технократски свят

Валерия Дилова

22 – 23

Въведение в аналитичната психология 6 част – Активното въображение като метод

Фернанд Шауб

29 -30

Юнгиански подход към партньорските/семейните двойки

Никита и Оля Четверикови

Май

13 – 14

Работа с тялото 1 – ва част

Александра Найденова

Юни

3 – 4

Темата се уточнява

17

„Асоциативен подход – асоциации и амплификации. Асоциативен тест на К.Г.Юнг“.

Надежда Витанова

23

24

 Вечерна лекция за Балинтови групи.

Групови супервизии по метода Балинт,

Хелга Томас

м/у 26-29

Вечерен семинар за работа с приказки

Хелга Томас

Юли

8 – 9

 Шизофрения – биологични и психологични основи

Светлана Николкова

Август

Септември

м/у 17-30

Публична лекция и семинар за

символиката в картините на Йеронимус Бош

 Хелга Томас

Октомври

6-8

Енуреза и енкупреза

Татяна Ребеко

19 – 22

Сънят и неговата амплификация Презентация върху разменяни помежду им рисунки на К. Г. Юнг и  Е. Нойман

Нанси Фърлоти

29 септ. – 01 окт.

–––

Даниела Ойлерт – Фухс

Ноември

3 – 5

Темата се уточнява

Никита Четвериков и Олга Четверикова

11 – 12

Работа с тялото 2 – ра част

Александра Найденова

датата се уточнява

Вечерен семинар, Алхимията – ключ към процеса на индивидуацията

Красимира Байчинска

Декември

датата се уточнява

Вечерен семинар, Алхимията – ключ към процеса на индивидуацията

Красимира Байчинска

* водят се преговори за допълнителни семинари и гостувания след м. юли

 

Освен това текущо се провеждат следните семинари:

Ани Коцева -  семинар по четене на „Динамика на несъзнаваното“ на К. Г.Юнг, издание 2001 г.-  два пъти месечно вечерен on-line

Петя Хорозова и Светлана Желева - вечерен семинар по четене на „Вътрешния свят на травмата“ на Д. Калшед, веднъж на две седмици

Светлана Николкова, Надя Витанова и Петя Хорозова - Семинари по случаи  по заявки на обучаващи се от второ ниво. Водещи на тези семинари са

*** *** ***

Елена Володина ще гостува в периодите:  27.01 – 03.02;  21 – 28.04;  03 -10.11 за провеждане на индивидуална анализа и индивидуални супервизии

Хелга Томас ще гостува в периодите:  21.06 – 05.07  и   17.09 – 02.10 за провеждане на индивидуална анализа и индивидуални супервизии

През годината продължават да функционират досегашните три постоянни групи за супервизия с водещи Красимира Байчинска, Ани Коцева и Петя Хорозова. Те функционират препоръчително два пъти в месеца с изключение на периодите, когато се провеждат групови супервизии от гост – лектори.

* Следете съобщенията за промени в програмата