График 2018

График на обучителните събития през 2018

 

Януари

27-28 януари – Светлана Николкова – „Пътят на индивидуацията в Пер Гинт“

 

Февруари

18 февруари Яна Монева – Атхетипът на Сянката

24-25 февруари – Светлана Николкова – семинар „Тревожни разстройства“

 

Април

15 април Яна Монева – Атхетипът на Майката

28-29 април – Уорън Колман  лекция и семинар – „Употреба на символите в клиничната практика -символична фантазия“

 

Май

12-13 май – Надя Витанова – Семинар за „Съподчиненост между екто- и ендопсихичните функции на съзнанието“, концептуален и емпиричен анализ

в края на месеца - Ангелика Льове – лекция и семинар- темата се уточнява, супервизии

 

Юни

14 -17 юни – Ан Шерер – съботен семинар „Работа със сънища“ , вечерен семинар за терапевтите, супервизии

20 юни-4 юли – Хелга Томас – лекция и семинар „Символите в картините на Йеронимус Бош“, лична анализа, индивидуални и групови супервизии

29юни-1 юли – Герт Сауер – семинар „Комплексите в аналитичната психология“

 

Юли

7 – 8 юли – Валерия Дилова – семинар „Път на Героя“

 

Септември

началото на месеца – Никита Четвериков и Олга Четверикова – семинар „Puer -Senex”, супервизии

края на септември-началото на октомври – Нанси Фърлоти – семинар „Сънят и неговите амплификации“, супервизии

 

Октомври

26-28 октомври – Алесандра Кавали – лекция, съботен семинар „Трансгенерационно предаване на травмата“, супервизии

 

Ноември

начало на месеца –Шеста национална конференция по аналитична психология.

края на месеца – Въвеждащ курс по аналитична психология, 1-ви семинар

Въведение в юнгианския подход към българския фолклор,1-ви семинар

 

Декември

Въвеждащ курс по аналитична психология, 2-ри семинар

Юнгиански подход към българския фолклор-2-ри семинар

 

 

Периодични обучителни събития

Красимира Байчинска, Ани Коцева и Петя Хорозова продължават да водят групи за супервизии.

 

Светлана Желева ще води група за супервизии по метода на М.Балинт.

 

Яна Монева ще води семинар „Терапевтична връзка и сетинг“ вечерно в петъци или двудневно.

 

Яна Монева ще е водеща и на семинар „Индивидуацията в психотерапевтичната практика, изразена в симптоми, сънища, образи и друг символен материал“ 1 път месечно, по 5 часа, в продължение на 9 месеца.

 

Петя Хорозова и Светлана Желава продължават да водят вечерения семинар по четене книгата на Доналд Калшед, The Inner World of Trauma, 2-ра част.

 

Семинари по случай се провеждат при следните условия.
–––––––––––

Заб. Управителният съвет си запазва правото за промени в програмата.