ГРАФИК 2019

ЯНУАРИ

19-20.01 – „Въведение II“ – Светлана Николкова

ФЕВРУАРИ

23-24.02 – „Въведение III“ – Светлана Николкова, Петя Хорозова

МАРТ

09-10.03 – „Символиката в картините на Иеронимус Бош“ – Хелга Томас

16-17.03 – Групови супервизии по метода на Балинт – Хелга Томас

АПРИЛ

07.04 – „Мазохизмът и неговият смисъл в процеса на индивидуация“ – Никита Четвериков, Ольга Четверикова

12-14.04 – „Перверзиите: обща дискусия, теория и случаи“ – Ангелика Льове

МАЙ

„Юнгиански подход към българския фолклор“ – Анатол Анчев (датата се уточнява)

ЮНИ

29-30.06 „Типологията на К. Г. Юнг“ – Катерина Илиева, Валерия Дилова

ЮЛИ

13-14.07.“ Психичните функции в процеса на индивидуация – диагностика и подходи за активиране взаимовръзките между тях“ – Надежда Витанова

„Работа с тялото“ – Александра Найденова (датата се уточнява)

АВГУСТ – ваканция

СЕПТЕМВРИ

28-29.09 – „Архетипове на промяната – помощници и водачи в процеса на вътрешно израстване“ – Валерия Дилова

ОКТОМВРИ

18-20.10 – „Психични пространства отвъд екстраверсия-интроверсия и отвъд четирите психични функции“ – Ангелика Льове

26-27.10 – „Хранителни разстройства при деца и възрастни“ – Алесандра Кавали

НОЕМВРИ

„Агресия, индивидуация, творчество“ – Никита Четвериков, Ольга Четверикова (датата се уточнява)

ДЕКЕМВРИ

Темите и датите се уточняват

 

Други обучителни събития

Групи по супервизия

Петя Хорозова – продължава

Красимира Байчинска – продължава

Ани Коцева -продължава

Светлана Желева – група за супервизия по метода на М.Балинт.

Групи за личен опит

Надежда Витанова – начало месец януари 2019

Катерина Илиева - начало месец април 2019

Светлана Николкова - начало месец септември 2019

 

Семинари по случай се провеждат при следните условия.
–––––––––––

Заб. Управителният съвет си запазва правото за промени в програмата.