Маргарита Стефанова

IMG_9612

Завършила  С.У.“Св.Климент Охридски“, с магистратура по психология. Защитила   следдипломна квалификация „Клинична и Консултативна Психология“.

Сертифициран терапевт с юнгианска ориентация. Член на Дружеството на психолозите в България с Уникален индентификационен код

BG – RP – 1790

Работи индивидуална терапия с деца и възрастни в парадигмата на аналитичната психология.

Участвала е като психолог в Европейски програми за интеграция на хора с увреждания в социалната мрежа.

За контакти:

e-mail: stefanova_psiholog@abv.bg