Мария Йорданова

Мария Йорданова – психолог

Юнгиански психотерапевт.

Завършва висшето си образование в Московския държавен университет – факултет по психология, със специализация на катедра по невро и патопсихология (1975). От 1987 г. има специалност по медицинска (клинична) психология – Медицинска академия, София.

До 1989г. работи като психолог в сферата на медицината, а от 1990 до 2007 г. като училищен психолог. Треньор и обучител е по програми за здравно образование, разрешаване на конфликти, междукултурно разбирателство, съветване на връстници (Peer Counseling ) и гражданско образование. Автор и съавтор на издания на център „Отворено образование”: „SOS приятели”; „Образование за демократично гражданство (начален и среден курс)”; „Кой съм аз?”.

Член е на Дружеството на психолозите в България и на Българско общество по аналитична психология „К.Г.Юнг”.

Сертифицирана като юнгиански ориентиран терапевт през 2008 г. От 2007 година има частна практика като психотерапевт.

За контакт:
0886 313 473 | mariay@mail.bg