Прием в програмата

  ПРИЕМ  в обучителната програмата за юнгиански ориентирани психотерапевти

ПРОЕКТ „ГРИЖА ЗА ТЯХ“

ПРОЕКТ „ГРИЖА ЗА ТЯХ“ Онлайн базирано психологическо консултиране за медицински лица и лекари, включени в овладяването на настоящата криза с COVID-19

Професионално-етичен кодекс на БОАП К.Г.Юнг

ПРОФЕСИОНАЛНО-ЕТИЧЕН КОДЕКС Този кодекс касае всички членове на БОАП “К. Г. Юнг”, юнгиански терапевти/аналитици, супервизори, обучаващи се от всички нива на обучителната програма на БОАП „К.Г.Юнг“ виж целия текст