Информация за програмата на конференцията

19 октомври 2014

IV НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АНАЛИТИЧНА ПСИХОЛОГИЯ

 „ПЪТИЩА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ.

МИТОЛОГИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ”

25 – 26. октомври, от 09.00 – 20.00 ч.

ПРОГРАМА 

АНОТАЦИИ

ВИЗИТКИ

София, 2014