Библиотека

antique_books2

Библиотеката е създадена с решение на Управителния съвет на Обществото, на 12  февруари, 2004г. Тя е съставена от дарени книги на БОАП “К.Г.Юнг” (от 1992 г. насам).

Всички печатни и видеоматериали придобити до сега и в бъдеще се добавят към сформираната вече библиотека.