Архетипът на Сянката и неговите проявления в нашия живот и терапията

22 и 29 март | Яна Моневa

Архетипът на Сянката и неговите проявления са първото, което срещаме по пътя на индивидуация. Кризата, тъмната страна на проблемите са тези, които ни изправят на пътя да търсим промяната и да се срещнем неизбежно със себе си.

Какво е Сянката според К.Г.Юнг? По какво се различава от подтиснати желания при Фройд и непристойни импулси? До колко в нея може да има качества и принципи, които сега не ценим, но утре биха ни били нужни?

В този семинар ще се опитам да покажа Сянката както в колективен план през митовете и приказките, така и да се докоснем в защитено пространство и в групата до нейните аспекти и в личен план. Ще разгледам сянката в терапията и сянката на терапевта.

Място на провеждане

Галерия ЛАСТИЦИ в центъра –  ул.Герлово 13
Пряка уличка на ул. Асен Златаров и пресечка на канала ул. Евлоги Георгиев по посока на Мадрид.

Времеви рамки

В две поредни съботи – на 22 и 29 март
от 10:00 до 18:00 ч.

Цени и начин на плащане

При плащане по банков път:
  • 63 лв. за членове платили членския си внос (административна такса) и
  • 72 лв. за всички останали

Заплащането се извършва по сметката на:

БОАП К. Г. Юнг  (Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг”)
Райфайзен БАНК,
IBAN      BG55RZBB91551068000316,
BIC         RZ BBBGSF

Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

При плащане на място

  • 70 лв. за членове платили членския си внос (административна такса) и
  • 80 лв. за всички останали

Записване за участие

Моля, желаещите да участват, да дадат заявка на адрес: jana.moneva@gmail.com най-късно до петък – 21 март.