Базисен семинар „Въведение в аналитичната психология“ – 4 част „Архетиповете и процесът на индивидуация“

11.02.2017 | Д-р Светлана Николкова
Уважаеми колеги,
предстои 4 част от Базисния семинарен курс
 
Въведение в аналитичната психология
 
с тема:
 
„Архетиповете и процесът на индивидуация“
 
Водеща:
Д-р Светлана Николкова
 
 
 
 
Дати на провеждане:
 
11 и 12 февруари 2017 г.
(събота и неделя)
 
Начало: 9:30 ч. Край: 18:30 ч.
 
Място на провеждане: София, ул. Екзарх Йосиф 59, ет. 7 (асансьор до 5 ет.), Център за психично здраве „проф. Никола Шипковенски“
 
Заплащане:

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 72 лв., за останалите – 81 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.