Визита на д-р Андреас фон Хайдволф

22 и 23 февруари 2014 | д-р Андреас фон Хайдволф

Тя включва групова и индивидуални супервизии и семинар за четене на юнгианска литература.

Семинар за четене на юнгианска литература Джеймс Хилман –  „Сънищата и  подземния свят“  

Семинарите за четене представляват запознаване и дискусии върху текстове от юнгианска професионална литература, предимно с непубликувана на български език такава.
Настоящият семинар ще е IV пореден върху книгата на Джеймс Хилман –  „Сънищата и  подземния свят“ 

Място на провеждане

ул.“Мария Луиза“ 32, ет.2, звънец Психотерапия

Времеви рамки

Груповата супервизия: събота, 22 декември от 9.30-13.00 ч.

Семинарът: неделя, 23 декември от 14:30 до 20:30 ч.

Цени и начин на плащане

При плащане по банков път:

За семинара:

  • 30 лв. за членове платили членския си внос (административна такса) и
  • 35 лв. за всички останали

Заплащането се извършва по сметката на:

БОАП К. Г. Юнг  (Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг”)
Райфайзен БАНК,
IBAN     BG55RZBB91551068000316,
BIC         RZ BBBGSF

Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

На място

За груповата супервизия:

  • 28 лв.