Лекции „Юнгиански поглед към българския фолклор“

Лекции от базисния курс

„Юнгиански поглед към българския фолклор“
с водещ
проф.д.ф.н. Анатол Анчев.

 

Теми:

 

„Антропология и видове антропологии. Психологическа антропология. Аналитичнопсихологическа антропология.Българска аналитичнопсихологическа антропология“
 
„Архетипът на Сянката в българския фолклор“
 
„Основни архетипове в българската традиционна сватба“
(с обща продължителност от 18 уч.ч.)

 

Времеви рамки:
17 декември 2016 г. (събота) Начало: 9:30 ч. Край: 18:00 ч.
18 декември 2016 г. (неделя) Начало: 9:30 ч. Край: 18:00 ч.

 

Място на провеждане:
София, ул. „Екзарх Йосиф“ 59, ет. 7 (асансьор до 5 етаж), Център за психично здраве „проф. Никола Шипковенски“

 

Заплащане:

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 72 лв., за останалите – 81 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.