Парите като вътрешен обект

2-3 май 2015 | д-р Никита Четвериков

Можем ли да идентифицираме проблемите на пациента по отношението му към парите.