Семинар „Аналитичният трети в анализата: клиничен материал за взамодействието на субективността и интерсубективността като диалетично движение“

26.05.2018 | Анджелика Льове

Уважаеми колеги,

в периода 25-27 май предстои визита
на Анджелика Льове,
юнгиански аналитик от Германия.

26-27 май (събота и неделя)
ще се проведе семинар на тема:

Аналитичният трети в анализата:
клиничен материал за взамодействието
на субективността и интерсубективността
като диалетично движение

Време на провеждане: 9:30 – 18:30 ч.
Мясо на провеждане: София, ул. Екзарх Йосиф 59, ет. 7, Столичен диспансер за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“.