Семинар „Архетипът на Сянката в приказки, сънища и митове“

18.02.2018 | Яна Монева

Уважаеми колеги,

на 18 февруари (неделя)

предстои еднодневен семинар на тема:

Архетипът на Сянката

в приказки, сънища и митове

с водеща Яна Монева,

юнгиански психотерапевт,

рутер в програмата на IAAP

Адрес: София, улица Асен Златаров 22 в книжарница „Къща за птици“

Времеви рамки: 9:30 до 18:00 ч

Молим ви предварително да заявите участието си на имейла jana.moneva@gmail.com ,за да може водещата да предвиди места и зала.

Заплащане:

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти платили административна такса) е 32 лв. За всички останали, таксата е 36 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 36 лв. , за останалите – 41 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZBBBGSF . Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

Анотация:

Сянката е един от първите Архетипи, с който в израстването си и в процеса на индивидуация, човек се среща. Често е свързана с несъзнавани съдържания и  аспекти на съзнателното ни Аз. При достатъчно високо ниво на самосъзнание и самокритичност част от тези аспекти биха могли да бъдат осъзнати и отработени. За работа върху собствената Сянка е нужна голяма доза кураж, защото същността на осъзнаването и е да се признаят за действително съществуващи тъмните страни на личността. Този процес съзнателно ниво и би могъл да се осъществи пълноценно едва тогава, когато личността е готова за това. Често влизайки в терапия или заставайки на пътя на промяната, човек се изправя пред тъмните аспекти в себе си и другите, в собственото си лично и колективно минало. В голяма степен при среща със Сянката се преминава през  отричането й и проекцията докато се стигне до нейното интегриране или преобразуване. В този семинар ще бъде разгледан архетипа на Сянката ще се опитаме да го дефинираме и да превърнем от абстрактно понятие в ясен преживелищен и аналитичен конструкт като минем през проявленията му в приказките и митовете през личния и колективния ни жовот и стегнем до терапевтичната практика. Ако Персоната е фасадата, която често бива наричана „социален архетип”, под „персоната” стои „сянката на човек”. Това е нашата тъмна страна, недостатъците, които не можем да признаем. Тя прилича на „изтласканото” в психоанализата, но в концепцията на аналитичната психология е много важно и по-разширяващо смъсъла понятие. „Ако си представите някой, който е достатъчно смел да оттегли всичките си проекции, тогава имате индивид, който осъзнава доста дебела сянка. Такъв човек се натоварва с нови проблеми и конфликти. Той става сериозен проблем за себе си и сега не може да каже, че те правят това или онова, те грешат, срещу тях трябва да се борим. Такъв човек знае, че каквото и да е грешно в света, то е в него и ако той само се научи да се справя със своята собствена сянка, той е направил нещо за реално света. Той е успял  да поеме отговорност поне за мъничка част от гигантските, нерешени социални проблеми в наши дни.”

„Psychology and Religion“ (1938). In CW 11: Psychology and Religion: West and East. P.140 K.G.Jung

Това е един семинар, достъпен за студенти в началото на обученето си и колеги, които Сянката ги занимава по един или друг начин като аналитичен конструкт или проблем в практиката.

Един семинар за тъмната страна, коята ни прави по-светли….