Семинар „Диагностика на психичните функции с методика на Myers-Brigs- Type Indicator в контекста на аналитичната концепция на К.Г. Юнг за типология на личността“

26.03.2023 | Проф. Надежда Витанова

Уважаеми колеги,

на 26.03.2023 (неделя)

предстои присъствен семинар

на тема

 

Диагностика на психичните функции с методика на Myers-Brigs- Type Indicator в контекста на аналитичната концепция  на К.Г. Юнг за типология на личността

с водещ

Проф. Надежда Витанова /визитка/

Резюме на учебното съдържание:
–       Практическо приложение от всеки участник на оригиналния вариант на методиката на Myers-Brigs- Type Indicator
–       Анализ на индивидуалните резултати
–       Изводи и обобщения

Неделя 26.март, 2023:

семинарни части:

11:00-13:15
13:30-15:45
16:00-18:15
18:30-19:15