Семинар – „Имат ли място приказките в съвременния технократски свят“

01.04.2017 | Валерия Дилова

Уважаеми колеги,

на 1 и 2 април 2017 г.
(събота и неделя)

предстои семинар на тема:

„Имат ли място приказките в съвременния технократски свят“

Водещ: Валерия Дилова

Време на провеждане: за двата дни на смеинара Начало: 10:15 ч. Край: 18:15 ч. (общо 16 уч.ч.).
Място на провеждане: София, Областен диспансер за психични заболявания „Проф. Н. Шипковенски“, ул. Екзарх Йосиф 59, ет. 7.

Заплащане:
– По банков път – таксата за членове, платили членския си внос или студенти, платили административна такса, е 56 лв. За всички останали, таксата е 64 лв.Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфа йзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.
– На място – таксата за членове, платили членския си внос или студенти, платили административна такса, е 64 лв. За останалите – 72 лв.