Семинар „Параноя“

21.07.2018 | д-р Светлана Николкова

Уважаеми колеги,

на 21.07
(събота)

ще се проведе еднодневен семинар на тема:

„Параноя“

с водещ:
д-р Светлана Николкова

Време: 9:30 – 18:30 ч. (9 уч.ч.)
Място: София, ул. Славянска 6, ет. 4, звънец „Николкова“

Важно: Молим ви да потвърдите своето присъствие в семинара до 15.07 включително.

Заплащане:
– по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 32 лв. За всички останали, таксата е 36 лв.
 
– на място – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 36 лв., за останалите – 41 лв.
 
Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.