Семинар „Път на героя“

07.07.2018 | Валерия Дилова

Уважаеми колеги,

на 7 и 8 юли
(събота и неделя)

предстои семинар на тема:
„Път на героя“

с водещ Валерия Дилова.

Времеви рамки: 10:00 – 19.00 ч.
Място:
София, ул. Екзарх Йосиф 59, ет. 7, Център за психично здраве „проф. Никола Шипковенски“

Заплащане:
– по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.
 
– на място – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 72 лв., за останалите – 81 лв.
 
Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.