Семинар „Понасяне на незнанието в психотерапията“

24.11.2018 | Даниела Ойлерт-Фухс

Уважаеми колеги,

предстои визита на Даниела Ойлерт-Фухс,
юнгиански аналитик от Австрия.
Даниела Ойлерт-Фухс е лиазон на БОАП „К. Г. Юнг“ към МААП, юнгиански аналитик от Виена, работи с деца и възрастни. Тя е педиатър,

работи и към Център за подпомагане на детското развитие

по проблемите на смущения в храненето, плача и съня

 при децата.

През 2014 г. в БОАП д-р Ойлерт-Фухс изнесе семинар на тема

„Пренос и контрапренос“, 2015 г. семинара „Психология на развитието. Ранно детство“, 2017 г.: „Еросът в аналитичния процес“.

На 24 ноември (събота)  

ще се проведе семинар на тема:

„Понасяне на незнанието в психотерапията“

Време на провеждане: 9:30 – 18:00 ч.

Място: София, ул. Екзарх Йосиф 59, ет. 7, Столичен диспансер за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“.

Заплащане:
семинар:
– по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 32 лв. За всички останали, таксата е 36 лв.
– на място – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 36 лв., за останалите – 41 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.