Семинар: Психични функции и психологически типове

21.01.2017 | Надежда Витанова, Катерина (Ина) Илиева
Уважаеми колеги,
 
предстои 3 част от Базисния семинарен курс
 
„Въведение в аналитичната психология“
 
с тема:
 
„Психични функции и психологически типове“
 
Водещи:
Надежда Витанова, Катерина (Ина) Илиева
 
Дати на провеждане:
 
21 и 22 януари 2017 г.
(събота и неделя)
 
Начало: 9:30 ч. Край:18:30 ч.
 
Място на провеждане:
21 януари (събота) – от 9,30 до 17, 30 ч. в Столичен психодиспансер „Проф. Н. Шипковенски“, ул. Екзарх Йосиф 59, етаж 7 (асансьор до 5 ет.)
                                  Водещ: Катерина Илиева
 
22 януари (неделя) – от 11 до 17,30 ч. в СУ „Св. Кл.Охридски“, ауд. 59, Южно крило, ІІІ етаж (вход откъм двора на университета)
                           Водещ: проф. Надежда Витанова
 
 
Заплащане:

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 72 лв., за останалите – 81 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.