Семинар – Работа с активно въображение – асоциации и амплификации, чрез взаимодействие между психичните функции.

24.04.2021 | Надежда Витанова

Уважаеми колеги,

предстои нов семинар на

Надежда Витанова

/Визитка/

24.04 (събота )

тя ще проведе семинар

на тема:

Работа с активно въображение – асоциации и амплификации, 

чрез взаимодействие между психичните функции. 

Теоретична част на семинара:

– нива на психично съдържание и психични функции;

– асоциативен подход в психотерапевтичния процес, чрез активно въображение и взаимодействие между психичните функции.

Практическа част на семинара:

Диагностика на взаимодействието между психичните функции и асоциативно проектиране на съподчинеността мужду тях. Анализ на емпириката.