Семинар „Употреба на символите в клиничната практика – символична фантазия“

28.04.2018 | Уорън Колман

Уважаеми колеги,

потвърждаваме провеждането на планирания семинар
с водещ

Уорън Колман
юнгиански аналитик от Великобритания

на 28.04 (събота)

на тема:

„Употреба на символите в клиничната практика – символична фантазия“

Време на провеждане: 9:30 ч. – 18:30 ч.

Място на провеждане на семинара и груповите супервизии / семинара по случай: София, ул. „Екзарх Йосиф“ 59, ет. 7, Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“.

Заплащане:
– по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 32 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.
– на място – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 36 лв., за останалите – 41 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.