Семинар „Въведение в аналитичната психология“ I част

„Въведение в аналитичната психология“
I част

 

Семинарът е част от базисния курс за обучаващите се в БОАП „К. Г. Юнг“.

 

Водещ: д-р Светлана Николкова

 

Място на провеждане: гр. София, ул. „Славянска“ 6, ет. 4, звънец „Николкова“.

 

Времеви рамки:
26 ноември (събота) Начало: 9:30 ч. Край: 18:30 ч.
27 ноември (неделя) Начало: 9:30 ч. Край: 18:30 ч.

 

Заплащане:

 

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 72 лв., за останалите – 81 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.