Семинар „Въведение в аналитичната психология“ II част

19.01.2019 | д-р Светлана Николкова

Уважаеми колеги,

на 19 и 20 януари
(събота и неделя)

ще бъде проведен семинарът

„Въведение в аналитичната психология“
II част

Семинарът е част от базисния курс за обучаващите се в БОАП „К. Г. Юнг“ и е предназначен за новоприетите обучаващи се в програмата, прием 2018,
както и за колеги от предишни приеми, които не са посетили този курс до момента.

Водещ: д-р Светлана Николкова

Д-р С. Николкова е психиатър, юнгиански психотерапевт и юнгиански аналитик.  Психодрама терапевт. Супервизор и обучител. Квалифициран член на Българска асоциация по психотерапия (БАП).
Сертифицирана е като юнгиански психотерапевт през 2007 г. и юнгиански аналитик през 2016 г. Председател на БОАП “К. Г. Юнг”, супервизор и обучител в обучителната програма за юнгиански ориентирани терапевти.
Дипломирана като психодрама терапевт  през 1998г. Работи с групи по психодрама от 1993г.
Завършила е медицина през 1981г., в СССР, специализация психиатрия през 1985г. През 1988 защитава докторска дисертация „Психотерапия на пациенти с неврози и кризи във всички стадии на развод“.
Един от съставителите и автори в книгата “Психиатрия за общопрактикуващи лекари”. Повече можете да видите тук.

Място на провеждане: гр. София, ул. „Славянска“ 6, ет. 4, звънец „Николкова“.

Времеви рамки: 
19 януари (събота) Начало: 9:30 ч. Край: 18:30 ч.
20 януари (неделя) Начало: 9:30 ч. Край: 18:30 ч.

Заплащане:
– по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.
 
– на място – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 72 лв., за останалите – 81 лв.
 
Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.