Шизофренията. Биологични и психологични основи

25 и 26 януари 2014 | д-р Светлана Николкова

Семинар от Обучителната програма на БОАП К.Г. Юнг.

Място на провеждане

ул. Славянска, 6 ет 4
Вижте на карта в bgmaps

Времеви рамки

9:30 -18:30 ч.

Цени и начин на плащане

При плащане по банков път:

  • 63 лв. за членове платили членския си внос (административна такса) и
  • 72 лв. за всички останали

Заплащането се извършва по сметката на:

БОАП К. Г. Юнг  (Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг”)
Райфайзен БАНК, 
IBAN     BG55RZBB91551068000316,
BIC         RZ BBBGSF

Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

На място

  • 70 лв. за членове платили членския си внос (административна такса) и
  • 80 лв. за всички останали