V-та Национална конференция по аналитична психология

V-та Национална конференция по аналитична психология

 V-та Национална конференция по аналитична психология

„Традиции и развитие в аналитичната психология и психотерапия”

 

8 и 9 октомври 2016

от 09.00  – 20.00 часа

 

Конференцията ще се проведе в

Младежки еврейски дом  –  гр. София, ул. Екзарх Йосиф, 15 (вижте картата)

 ПРОГРАМА

Една от целите на Българско общество по аналитична психология е да дава възможност на всички нас да обменяме професионален опит и идеи, и заедно да работим за реализацията им.

Националните конференции, които провеждаме в последните години, добиха популярност и помагат за осъществяването на тази цел.

Продължавайки традицията, Управителния съвет на Българско общество по аналитична психология „К.Г.Юнг” има удоволствието да ви съобщи, че на 8 и 9 октомври 2016 г. организира V Национална конференция под надслов „Традиции и развитие в аналитичната психология и психотерапия”.

Таксa участие:

За членове на БОАП „К. Г. Юнг“ по банков път: 100 лв
За всички останали по банков път: 120 лв
За членове на БОАП „К. Г. Юнг“ в брой: 130 лв (1 ден – 65 лв)
За всички останали в брой: 140 лв (1 ден – 70 лв)

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”):
Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF .
Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата.