Юнгианска психотерапия

15 и 16 февруари | д-р Светлана Николкова

Семинарът е завършителен за базисния курс за прием 2011, но е подходящ и отворен за всички учатници в Обучителната програма.

Предназначението на семинара е да се разгледат някои основни моменти на юнгианската психотерапия и да се покаже, как теорията на аналитичната психология се прилага в практиката на терапевта. За целта ще бъдат използвани примери от клиничната практика и сънища на пациенти.