Покана за Общо събрание на БОАП“К.Г.Юнг“

02.06.23

До членовете на Българско общество по аналитична психология „К. Г. Юнг“ ЕИК: 130836792, седалище и адрес на управление:  София (столица), Община: Столична, Населено място: гр. София, п.к. 1000,р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА 6 ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ Управителният съвет на БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ПО АНАЛИТИЧНА ПСИХОЛОГИЯ „К.Г.ЮНГ ”,  ЕИК: 130836792, на основание чл. 25 от Устава на БОАП и решение на УС от 13.05.2023г. свиква   […]

Онлайн семинар „Пол, власт и състояния на Селфа“

27-28.05.2023 | Моника Лучи

Уважаеми колеги, на 27. и 28.05.2023 г. (събота и неделя) предстои онлайн семинар   „Пол, власт и състояния на Селфа“ и онлайн групова супервизия с водещ Моника Лучи /Визитка/   Този семинар адресира темите за емпатията, властта и пола, и тяхната взаимна свързаност и игра помежду им в нашите социални и психологични светове. Той се […]