Семинар – Работа с активно въображение – асоциации и амплификации, чрез взаимодействие между психичните функции.

24.04.2021 | Надежда Витанова

Уважаеми колеги, предстои нов семинар на Надежда Витанова /Визитка/ 24.04 (събота ) тя ще проведе семинар на тема: Работа с активно въображение – асоциации и амплификации,  чрез взаимодействие между психичните функции.  Теоретична част на семинара: – нива на психично съдържание и психични функции; – асоциативен подход в психотерапевтичния процес, чрез активно въображение и взаимодействие между психичните […]