Интерпретация II част: работа с трудни пациенти

1 април 2024

Уважаеми колеги,

на 13. и 14. април 2024 г. (събота и неделя)

 

предстои онлайн семинар

 

 Интерпретация II част: работа с трудни пациенти  

с водещ

Марк Уинборн

юнгиански аналитик от САЩ

/Визитка/

Тази лекция надгражда вече представената „Интерпретация в юнгианската анализа: подход и техника“. В семинара ще се фокусираме върху това как интерпретацията и терапията се модифицират за трудни групи пациенти, като тези с примитивни ментални състояния, включващи пациенти с трудности в символното функциониране, нарцистични, гранични, психотични, и шизоидни/шизотипни пациенти. Внимание ще бъде отделено на взаимодействието на личностовата структура, защитните механизми, комплексите и отношенията с вътрешните обекти от гледна точка на цялостното лечение и на интерпретативния процес…