Контакти

официален e-mail адрес на БОАП „К.Г.Юнг“ :  bs.c.g.jung@gmail.com

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

– Катерина Павурджиева /председател/ – board@jungbg.org
– Радослав Иванов /връзки със студенти, обучителна програма/ – students@jungbg.org
– Йоана-Магдалена Илчева /външни връзки, научноизследователска дейност/ – outreach.science@jungbg.org
– Маргарита Стефанова /финанси и архив/ – treasurer@jungbg.org
– Анжела Христофорова /техническа, логистична и документална дейност/ – logistics@jungbg.org

 

ЕТИЧНА КОМИСИЯ

– Ирена Събева
– Елена Цветкова
– Силвия Маринова
мейл на етичната комисия: etichnakomisia@gmail.com

 

РЕВИЗИОННА КОМИСИЯ

– Антоанета Димитрова
– Петя Хорозова
– Мариана Иванова
мейл: audit@jungbg.org
ОТДЕЛ СЕРТИФИКАТИ

certificates@jungbg.org

 

Отговорник за сайта / developer

– Кирил Кадиев :  hello @ tedbg.com

    Пишете ни