Контакти

официален e-mail адрес на БОАП „К.Г.Юнг“ :  bs.c.g.jung@gmail.com

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

  • председател: Катерина Илиева          GSM 0898 46 47 70katherinailieva@gmail.com
  • членове: Ангел Томов                 GSM 0882 021 345, atom@abv.bg
  • Теодора Танева            GSM 0878 688 926, teddytaneva@gmail.com

ЕТИЧНА КОМИСИЯ  –  e-mail за кореспонденция   etichnakomisia@abv.bg

 

Работна група по прием и развитие на студентите:

Светлана Желева:  s_jeleva@abv.bg  / Надя Витанова: nadia_vitanova@yahoo.com

 

Отговорник за сайта

Теодор Терзиев     0897 81 30 93,  teoterz@gmail.com

Пишете ни