Контакти

официален e-mail адрес на БОАП „К.Г.Юнг“ :  bs.c.g.jung@gmail.com

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

председател:

Катерина Илиева GSM 0898 46 47 70, katherinailieva@gmail.com

членове:

Ангел Томов          GSM 0882 021 345, atom@abv.bg

Теодора Танева     GSM 0878 688 926, teddytaneva@gmail.com

ЕТИЧНА КОМИСИЯ  –  e-mail за кореспонденция   etichnakomisia@abv.bg

 

Работна група по прием и развитие на студентите:

Надя Витанова: nadia_vitanova@yahoo.com

 

Отговорник за сайта

Теодор Терзиев     0897 81 30 93,  teoterz@gmail.com

    Пишете ни