ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ

ПОКАНА

за Общо събрание

на БОАП „К.Г.Юнг“

02 юни 2023 от 17:00 ч.,