НОВ ПРИЕМ на обучаващи се за учебната 2024/25

31 май 2024

Управителния съвет на БОАП отваря  процедура за НОВ ПРИЕМ на обучаващи се, за учебната 2024/25  година.

Приемът ще протече със следните изменения и допълнения  към действащият в момента Наръчник на студента:

1.      Всеки кандидат следва да има предварителна лична терапия от минимум 30 часа. Същата трябва  да бъде проведена с дипломиран юнгиански психотерапевт или аналитик, член на БОАП и записан в Регистъра на дружеството, който е обявен и в официалният ни сайт.

2.      Входящите интервюта ще се провеждат задължително на живо, от комисия от двама колеги терапевти. Входящото интервю е с продължителност поне 60 мин, след което провелите интервюто излизат с общо становище. В случай на разминаване на оценките им, се насрочва допълнително интервю с трети колега.

3.      Таксата за входящо интервю се променя на 400 лв.

4.      Срокът за подаване на документи за кандидатстване е от 20 август 2024 г. до 20 септември 2024, включително.

Документите се подават на имейл адрес students@jungbg.org

Входящите интервюта ще бъдат провеждани между 1 и 15 октомври 2024, а до 30 октомври ще бъдат съобщени и техните резултати.

На всички кандидати желаем успех.