Процедура по кандидатстване

 Кандидатстването за прием в програмата става по следния начин:

1. Подаване на документи:

– заявка за прием към Програмата – Вашето име, за какво кандидатствате (за студент или за слушател), телефон за контакти;

– автобиография (CV) в европейски формат (със снимка);

– мотивационно писмо  какво Ви накара да изберете тази психотерапевтична парадигма;

– сканирана диплома за завършено образование (или уверение от съответния университет, ако сте студент);

 – за кандидатстващи редовно обучение – сертификат за минимум 30 часа лична терапия от юнгиански психотерапевт или аналитик.

2. Срок за подаване на документи:

Приемането на документи за кандидатстване започва от 1 април 2021 г.

3. Процедура по прием:

След подаване на пълния комплект документи в определените срокове, с Вас ще се свържат представители на БОАП за провеждане на интервюта с юнгиански психотерапевти. Интервютата ще се провеждат текущо. След провеждане на интервютата ще получите писмeн отговор, свързан с кандидатстването ви в обучителната програма за юнгиански ориентиран психотерапевт.

Таксата за кандидатстване е 120 лв. Тя трябва да бъде внесена по сметката на сдружението преди провеждане на интервютата.

банкова сметка: титуляр  БОАП „К. Г. Юнг” / IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16 / BIC – RZ BBBGSF

Приетите студенти ще получат начална информация относно програмата, правилата, редът и етиката, която трябва да спазват по време на семинарите и ще могат да започнат своята лична терапия и подходящите за тях семинари.

Подробна информация относно структурата и целите на обучителната програма за юнгиански ориентирани психотерапевти, може да намерите на сайта на БОАП „К.Г.Юнг” ОБУЧИТЕЛНА ПРОГРАМА

Документите изпращайте на имейл bs.c.g.jung@gmail.com.