Процедура по кандидатстване

 Кандидатстването за прием в програмата става по следния начин:

1. Подаване на документи:

– заявка за прием към Програмата – Вашето име, за какво кандидатствате (за студент или за слушател), телефон за контакти;

– автобиография (CV) в европейски формат (със снимка);

– мотивационно писмо  какво Ви накара да изберете тази психотерапевтична парадигма;

– сканирана диплома за завършено образование (или уверение от съответния университет, ако сте студент);

2. Срок за подаване на документи:

От 15.07.2020 год. – до 30.09.2020 год. (краен срок)

3. Процедура по прием:

След подаване на пълния комплект документи в определените срокове, с Вас ще се свържат представители на БОАП за провеждане на интервюта с юнгиански психотерапевти. Интервютата ще се провеждат текущо. След провеждане на интервютата ще получите писмeн отговор, свързан с кандидатстването ви в обучителната програма за юнгиански ориентиран психотерапевт.

Приетите студенти ще имат официално въвеждане в обучителната програма по време на Конференция, която ще се проведе на 6-8.11.2020 год.

Забележка: Описаните изисквания и срокове важат и за междинно приетите студенти в Програмата.

Подробна информация, свързана с обучителната програма за юнгиански ориентиран психотерапевт, може да намерите на сайта на БОАП „К.Г.Юнг” https://jungbg.org/

Документите изпращайте на имейл bs.c.g.jung@gmail.com, с копиедо Светлана Желева, s_jeleva@abv.bg и  Надя Витанова, nadia_vitanova@yahoo.com.