НАРЪЧНИК на студента

 

Наръчник на обучаващите се в Обучителната програма

за психотерапевти с юнгианска ориентация

В момента се подготвя актуализирания  наръчник за 2021 година. Той ще бъде разпратен на всички обучаващи се и качен на сайта в най-скоро време.