Условия за прием

За редовно обучение могат да бъдат приети кандидати, които имат:

Завършено висше образование по психология, медицина, специалност психиатрия  и социални дейности

По изключение могат да бъдат допуснати до кандидатстване специалисти от сходни професии, ако техните дейности са в терапевтичен контекст.

Навършени 26 години към датата на подаване на документите.

За слушатели могат да кандидатстват лица, които:

– Имат интерес към юнгианските идеи, свързани с личностово развитие и израстване.

– Имат завършено друговисше образование.

Документи, необходими за кандидатстване:

–     заявка за интерес към програмата – Вашето име, за какво кандидатствате (за студент или за слушател), телефон за контакти;

–     автобиография в европейски формат (със снимка);

–     мотивационно писмо;

–     сканирана диплома за завършено образование (или уверение от съответния университет, ако сте студент);

–    За кандидатстващи редовно обучение – сертификат за минимум 30 часа лична терапия от юнгиански психотерапевт или аналитик.

Документите се изпращат на имейл bs.c.g.jung@gmail.com. Моля, в полето subject на Вашето писмо отбелязвайте Прием.