Представяне на книга „Вътрешният свят на травмата“ – Доналд Калшед

25 май 2019

Уважаеми колеги,

Българско общество по аналитична психология „К. Г. Юнг“ има удоволствието да Ви покани на представянето на книгата на юнгианския психоаналитик Доналд Калшед „Вътрешният свят на травмата“, издателство „Леге Артис“ – за първи път преведенa на български език!

 

Доналд Калшед е клиничен психолог и юнгиански психоаналитик от САЩ, световно известен в юнгианските и психоаналитични среди със своя задълбочен интерес към архетипните измерения на ранната развитийна травма и последващите дисоциативни процеси  (https://www.donaldkalsched.com). Трудът на Калшед е нова крачка в анализа на дълготрайните прояви на ранната детска травма при възрастни пациенти. Особено ценно в неговия подход е ползването на теоретичния и клиничен опит от различните дълбинни школи (З. Фройд, М. Клайн, Д. Уиникът, Х. Кохут, Ш. Ференци и др.) и вплитането му в анализа на неговите случаи. Приносът на Калшед към изследванията на травмата е  т.нар. „система за себеобгрижване на психиката“, която освен в клиничен аспект, той представя и като архетипен модел на дисоциативна защита. От една страна, тази система пази и защитава човека, но от друга, тя задържа по-нататъшното му развитие. Калшед фокусира вниманието си именно върху този двойнствен ефект на „системата за себеобгрижване“,  който терапевтите ежедневно наблюдават като блокиран терапевтичен процес при т.нар. „трудно достъпни пациенти“.

Представянето ще се състои на 29.05.2019г. (сряда) от 18:00 ч. в зала „The American Corner“, помещаваща се в сградата на Столична библиотека, площад “Славейков”. На представянето ще имате възможност да се запознаете с Петя Хорозова и Светлана Желева – юнгиански психотерапевти, водещи на цикъла семинари по четене на Доналд Калшед; Светозара Генова – преводач на книгата и Саня Табакова, председател на издателство “Леге Артис”.

Очакваме Ви!

С уважение,

БОАП „К. Г. Юнг“