График 2017

Януари

дата

тема

водещ

13

Вечерен семинар по четене на книгата на D. Kalsched „The Inner World of Trauma” /в рус. превод , Д. Калшед, „Внутренний мир травмы“

Петя Хорозова и Светлана Желева

21 – 22

Въведение в аналитичната психология 3 част – Психични функции и психологически типове

Надежда Витанова и Катерина (Ина) Илиева

Февруари

11 – 12

Въведение в аналитичната психология 4 част – Aрхетиповете и процесът на индивидуация

Светлана Николкова

Март

11 – 12

Въведение в аналитичната психология 5 част – Юнгиански подход към комплексите и сънищата

Александра Найденова

17 – 19

Еротичен пренос, еротичен контрапренос

Даниела Ойлерт – Фухс и Луитгард Щернберг

Април

1 – 2

Имат ли място приказките в съвременния технократски свят

Валерия Дилова

22 – 23

Въведение в аналитичната психология 6 част – Активното въображение като метод

Фернанд Шауб

29 -30

Юнгиански подход към партньорските/семейните двойки

Част 1

Никита и Олга Четверикови

Май

Юни

3 – 4

Темата се уточнява

17

„Асоциативен подход – асоциации и амплификации. Асоциативен тест на К.Г.Юнг“.

Надежда Витанова

23

24

 Вечерна лекция за Балинтови групи.

Групови супервизии по метода Балинт,

Хелга Томас

м/у 26-29

Вечерен семинар за работа с приказки

Хелга Томас

Юли

8 – 9

 Шизофрения – биологични и психологични основи

Светлана Николкова

Септември

 2 и 3

Ключове от несъзнаваното на семейството и двойката.

Юнгиански поглед върху семейните процеси“

Част 2

 Никита и Олга Четверикови

23-24

Работа с приказки в юнгианската терапия – продължение

 Хелга Томас

Октомври

Енуреза и енкопреза

Татяна Ребеко

28

 Аналитичен сетинг, етични въпроси и предизвикателства 
за конфиденциалността на съвременните медии

Фиона Барет

Ноември

11 – 12

Работа с тялотo

Александра Найденова

датата се уточнява

Вечерен семинар, Алхимията – ключ към процеса на индивидуацията

Красимира Байчинска

Декември

датата се уточнява

Вечерен семинар, Алхимията – ключ към процеса на индивидуацията

Красимира Байчинска

* водят се преговори за допълнителни семинари и гостувания

Освен това текущо се провеждат следните семинари:

Ани Коцева –  семинар по четене на „Динамика на несъзнаваното“ на К. Г.Юнг, издание 2001 г.-  два пъти месечно вечерен on-line

Петя Хорозова и Светлана Желева – вечерен семинар по четене на „Вътрешния свят на травмата“ на Д. Калшед, веднъж на две седмици

Светлана Николкова, Надя Витанова и Петя Хорозова – Семинари по случаи  по заявки на обучаващи се от второ ниво. Водещи на тези семинари са

*** *** ***

Елена Володина ще гостува в периодите:  27.01 – 03.02;  21 – 28.04;  03 -10.11 за провеждане на индивидуална анализа и индивидуални супервизии

Хелга Томас ще гостува в периодите:  21.06 – 05.07  и   18.09 – 01.10 за провеждане на индивидуална анализа и индивидуални супервизии

През годината продължават да функционират досегашните три постоянни групи за супервизия с водещи Красимира Байчинска, Ани Коцева и Петя Хорозова. Те функционират препоръчително два пъти в месеца с изключение на периодите, когато се провеждат групови супервизии от гост – лектори.

* Следете съобщенията за промени в програмата