ГРАФИК 2019

ЯНУАРИ

19-20.01 – „Въведение II“ – Светлана Николкова

ФЕВРУАРИ

23-24.02 – „Въведение III“ – Светлана Николкова, Петя Хорозова

МАРТ

09-10.03 – „Символиката в картините на Иеронимус Бош“ – Хелга Томас

16-17.03 – Групови супервизии по метода на Балинт – Хелга Томас

АПРИЛ

07.04 – „Мазохизмът и неговият смисъл в процеса на индивидуация“ – Никита Четвериков, Ольга Четверикова

12-14.04 – „Перверзиите: обща дискусия, теория и случаи“ – Ангелика Льове

МАЙ

11 -12.05 „Юнгиански подход към българския фолклор“ – Анатол Анчев (датата се уточнява)  *

ЮНИ

06-09.06 – „Несъзнаваната фантазия и как да работим с нея в аналитичното пространство“ – Джей Барлоу   ***

29-30.06 „Типологията на К. Г. Юнг“ – Катерина Илиева, Валерия Дилова *

ЮЛИ

13-14.07.“ Психичните функции в процеса на индивидуация – диагностика и подходи за активиране взаимовръзките между тях“ – Надежда Витанова **

„Работа с тялото“ – Александра Найденова (датата се уточнява) **

АВГУСТ – ваканция

СЕПТЕМВРИ

28.09 – „Архетипове на промяната – помощници и водачи в процеса на вътрешно израстване“ – Валерия Дилова **

ОКТОМВРИ

05-06. 10 – Балинтови групи – Хелга Томас **

11-13.10 – „Живот и смърт. Преживявания с мъртвост и живост в аналитичната работа“ – Ангелика Льове ***

26-27.10 – „Хранителни разстройства при деца и възрастни“ – Алесандра Кавали ***

НОЕМВРИ

08 –10. 11 – „Работа като двойник: Непредставени състояния в символен материал и пясъчна игра с деца.“Даниела Ойлерт-Фухс

24.11 – „Агресия, индивидуация, творчество“ – Никита Четвериков, Ольга Четверикова (датата се уточнява) ***

ДЕКЕМВРИ

12 – 15.12 – “Models of Mind and Assessment” – Джей Барлоу   ***

 

* (една звезда) – събитието е подходящо за всички (и за слушатели).

** (две звезди) – събитието е подходящо за редовно обучаващия се първо и второ ниво (не за слушатели). Събитието изисква базисни познания по аналитична психология.

*** (три звезди) – събитието е подходящо за напреднали обучаващи се първо и второ ниво, както и за сертифицирани терапевти. За пълноценно участие в събитието е силно препоръчително участващите да имат задълбочени разбирания по аналитична психология и/или терапевтичен опит.

 

Други обучителни събития

Групи по супервизия

Петя Хорозова – продължава

Красимира Байчинска – продължава

Ани Коцева -продължава

Светлана Желева – група за супервизия по метода на М.Балинт.

Групи за личен опит

Надежда Витанова – начало месец януари 2019

Катерина Илиева – начало месец април 2019

Светлана Николкова – начало месец септември 2019

 

Семинари по случай се провеждат при следните условия.
–––––––––––

Заб. Управителният съвет си запазва правото за промени в програмата.