График 2020

ПЛАН-ГРАФИК

 на Обучителната програма на БОАП „К.Г.Юнг“

за 2020 год.

ЯНУАРИ

ФЕВРУАРИ

1/2 С. Николкова Семинар „Фауст – пътят на индивидуацията“
14/15/16 Jay Barlow Семинар и групова супервизия

МАРТ

13/14/15 Angelica Loewe Групова супервизия
21/22 Helga Thomas Балинтови групи 2х
28/29 Helga Thomas Изкушението на Свети Антоний при Йеронимус Бош, Грюневалд, Салвадор Дали и други творци.

АПРИЛ

24/25/26 Angelica Loewe & Antonio de Rienzo Семинар и групова супервизия

МАЙ

8/9/10  Misser Berg Лекция и групова супервизия
28/29/30/31 Jay Barlow Семинар и групова супервизия

ЮНИ

13/14 Йоана-Магдалена Илчева и Кимон Ганев  „Аналитична терапевтична рамка”
 

ЮЛИ

АВГУСТ

ваканция

СЕПТЕМВРИ

12/13 Никита Четвериков Семинар

ОКТОМВРИ

10-11  Кристина Шелински, продължение на семинара за „Деца заместители“
23-25 Angelica Loewe Семинар и групова супервизия

НОЕМВРИ

7-8 ноември:

VІI Национална конференция по аналитична психология

Daniela Eulert-Fuchs Лекция на конференцията и мастърклас по супервизия

ДЕКЕМВРИ

11-13 Jay Barlow Семинар и групова супервизия

Допълнително ще бъдат определени дати за два вечерни семинара, които ще се провеждат последователно в няколко вечери всеки от тях. 

„Архетипът на детето“ с водещ Петя Хорозова

„Символите в терапията“  с водещ Катерина Илиева