ГРАФИК 2022

ЯНУАРИ

08.01  – Киара Тоци (Италия) – „Безграничното юношество“

15-16.01 – д-р Светлана Николкова (България) – „Въведение в аналитичната психология“ 1 част

ФЕВРУАРИ

05-06.02 – Сузана Райт (Великобритания) – „Аналитичната нагласа – фокус или въплъщение? Фини комуникации в отношенията на пренос и контрапренос“ и групова супервизия

19-20.02 – д-р Светлана Николкова (България) – „Въведение в аналитичната психология“ 2 част

26-27.02 – Моника Лучи (Италия) – „Модерност на модела на Юнг за Себето: множествеността като единство, дисоциацията като непрекъснатост и символизацията като преход от състояния на двойственост към състояния на тройственост“

МАРТ

12.03 – Сю Остин (Австралия) – „Пространствени метафори и соматична комуникация: Въплъщение на преживявания на безпомощност и безполезност на няколко поколения при пациент със затлъстяване“ – само за терапевти, рутери и аналитици

19-20.03 – д-р Светлана Николкова (България)– „Въведение в аналитичната психология“ 3 част

26-27.03 – Салваторе Мартини (Италия) „Въплътеният контрапренос и процесът на несъзнавана соматична комуникация“ и групова супервизия

АПРИЛ

02.04 – Олга Четверикова (Русия) – курс „Архетипът на Себето, защити на Себето“, 1 част

9-10.04 – Кристина Шелински (Швейцария) – „Трансформация и трансцендентност: невероятното и отвъдното в опита на възрастния пациент „дете заместител““

Модул IV от курса „Синдром на „дете заместител““

16.04 – Олга Четверикова (Русия) – курс „Архетипът на Себето, защити на Себето“, 2 част

МАЙ

––––––––––––-

ЮНИ

3-5.06 – Ангелика Льове (Австрия) & Антонио де Риенцо (Италия)

25-26.06 – Митовете в юнгианската терапия

ЮЛИ

23-24.07 – Хенри Абрамович (Израел)  „Завършване на терапията: Кога е време да спрем? Или кога достатъчно доброто се превръща в достатъчно лошо?“

АВГУСТ

лятна ваканция

СЕПТЕМВРИ

17-18.09 –  Емилия Кийл (Великобритания“ – „За сънищата“

ОКТОМВРИ

8-9.10 –  Сузана Райт (Великобритания) – „Сънуващият ум – появата на символичното в кабинета на аналитика“

21-23.10 Ангелика Льове (Австрия) и Антонио де Риенцо (Италия)

НОЕМВРИ

5-6.11 – Моника Лучи – Клинична работа с комплексната травма. Юнгианския модел на Себето и неговите парадокси.

19-20 – Густав Бовензипен – супервизии (само за рутери,терапевти и аналитици)

ДЕКЕМВРИ

11.12 – Хенри Абрамович – Етични инциденти в аналитичните общества

 

*Следете публикациите на тази страница, възможни са промени в графика на семинарите, за които ще бъдете своевременно уведомени и по имейл.