График семинари 2014

Представен е график на семинарите през 2014 г. Имайте предвид, че графикът може да бъде допълван или променян. Датите за индивидуални сесии, групови и индивидуални супервизии, провеждани от гост-лектори ще се обявяват текущо допълнително към този график.

Дата Тема Преподавател
ЯНУАРИ
17 януари – 24 март Процесът на индивидуация в българските женски народни приказки– 6 пъти * 3 часа Красимира Байчинска
25 – 26 януари Шизофрения, биологични и психологични основи Светлана Николкова
ФЕВРУАРИ
15 – 16 ф Юнгианска психотерапия Светлана Николкова
  МАРТ
Архетиповият свят на мартеницата Красимира Байчинска
22 – 23 март Архетипът на Сянката в сънища, приказки и митове Яна Монева
АПРИЛ
5 – 6
Загуба и справяне със загуба Петя Хорозова
МАЙ
1 – 8 Супервиии Валтраут Кьорнер
10 – 11 Гранично личностово разстройство и нарцисизъм – семинар за водене на случай. Индивидуални супервизии. Никита Четвериков
12 – 13
Супервизии Олга Четверикова
31 май – 1 юни
Нестинарството, огън и възкресение.
Аналитичен подход
Красимира Байчинска
ЮНИ
18 – 21
18-21.06. – За разликите между учебна терапия и терапия на клиент/пациент (вечерен семинар за терапевти)21.06 – Мълчанието в терапията(семинар)Супервизии Анн Шерер
ЮЛИ
12 – 13
Старият мъдър човек Герт Сауер
19 – 20
Темата ще се уточнява Хелга Томас
датата се уточнява Reading seminar, супервизии
Андреас фон Хайдволф
АВГУСТ
30 – 31
Темата ще се уточнява, супервизии
Валтраут Кьорнер
СЕПТЕМВРИ
13 – 14
Семинар за водене на случай Никита Четвериков
27 – 28
Темата ще се уточнява Фернанд Шауб
ОКТОМВРИ
датата се уточнява
Конференция на БОАП “К.Г.Юнг”  
25 – 26 Семинар за водене на случай Ерел Шалит

НОЕМВРИ
29-30
„ВЪВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ“ – IКарл Густав Юнг – живот и творчество, 18 уч.ч.
 д-р Ерел Шалит
ДЕКЕМВРИ
5,6,720-21  Индивидуални и групови супервизии 

„ВЪВЕДЕНИЕ ВАНАЛИТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ“ – II
Аз-ът и несъзнаваното. Колективно несъзнавано, 12 уч.ч.

Лудият в българския фолклор, 6 уч.ч.

Татяна Ребеко

 

Проф.д-р Красимира Байчинскад.ф.н.

проф. Анатол Анчев