Визита на д-р Андреас фон Хайдволф

22 и 23 февруари 2014 | д-р Андреас фон Хайдволф

Тя включва групова и индивидуални супервизии и семинар за четене на юнгианска литература. Семинар за четене на юнгианска литература Джеймс Хилман –  „Сънищата и  подземния свят“   Семинарите за четене представляват запознаване и дискусии върху текстове от юнгианска професионална литература, предимно с непубликувана на български език такава. Настоящият семинар ще е IV пореден върху книгата на Джеймс […]

Юнгианска психотерапия

15 и 16 февруари | д-р Светлана Николкова

Семинарът е завършителен за базисния курс за прием 2011, но е подходящ и отворен за всички учатници в Обучителната програма.

Предназначението на семинара е да се разгледат някои основни моменти на юнгианската психотерапия и да се покаже, как теорията на аналитичната психология се прилага в практиката на терапевта. За целта ще бъдат използвани примери от клиничната практика и сънища на пациенти.