V-та Национална конференция по аналитична психология

V-та Национална конференция по аналитична психология   „Традиции и развитие в аналитичната психология и психотерапия”   8 и 9 октомври 2016 от 09.00  – 20.00 часа   Конференцията ще се проведе в Младежки еврейски дом  –  гр. София, ул. Екзарх Йосиф, 15 (вижте картата)  ПРОГРАМА Една от целите на Българско общество по аналитична психология е да дава възможност

„Юнгианската психотерапия като работа, отношение и изкуство“ и „Сянката като архетип в българския фолклор“

12 и 13 декември | проф. К. Байчинска и проф. Анатол Анчев

Семинарът е препоръчителен за новоприетите студенти като част от базисния обучителен курс. Подходящ е и за обучаващи се, завършили обучителната програма на БОАП „К. Г. Юнг“ и слушатели.

Загуба и травма. Случаи от практиката.

20 декември и 17 януари | Петя Хорозова

Семинар от обучителната програма на БОАП „К. Г. Юнг“, подходящ за обучаващи се и завършили, както и за практикуващи специалисти – психолози и психотерапевти.

Психосоматика

12-13 септември | Никита Четвериков

В семинара ще се разгледат различни модели на отношението между психика и тяло. Което показва как в психотерапията и анализата може да се работи с психологичните аспекти  на определени заболявания.Представяне на теоретични и практически модели. Илюстрация с клинични случаи.

Оста ЕГО-СЕБЕ

13 юни 2015 | Фернанд Шауб

Човешката психика се стреми към съзнаниеto по един определен начин, както растениеto расте към слънцето. Същността на този растеж се крие в творческото връзката между горе и долу, Аза и егото. Продуктът на тази творческа връзка е зрелостта, или мъдростта.

Парите като вътрешен обект

2-3 май 2015 | д-р Никита Четвериков

Можем ли да идентифицираме проблемите на пациента по отношението му към парите.

ФАУСТ – ЮНГИАНСКИ ПОГЛЕД

25-26 април 2015 | д-р Светлана Николкова

Това произведение оказва огромно влияние върху Юнг още като дете. В историята на Фауст той открива своя личен мит.