Пренос и контрапренос

19 април 2015 | Даниела Ойлерт Фукс

Преносът  и контрапреносът са фундаментални понятия в анализата. Пре­жи­вя­ва­не­то на чувства, под­ти­ци, по­ве­де­ние, фан­та­зии и за­щи­ти , ко­и­то имат своя про­из­ход в от­но­ше­ни­ята с важ­ни фи­гу­ри от  дет­с­т­вото и не­съз­на­ва­но би­ват пре­не­се­ни вър­ху фи­гу­ри от нас­то­я­ще­то се нарича пренос. Контрапреносът е състояние, при което терапевтът, започва да пренася своите собствени несъзнателни чувства към пациента.

ПЕР ГИНТ. ПЪТЯТ НА ИНДИВИДУАЦИЯТА,

28 и 29 март 2015 | д-р Светлана Николкова

Солвейг чака любимия си цели четиридесет години, макар той да е пройдоха и развейпрах, заради вярата и любовта в собствената си душа. Много пластове, има в тази всъщност не толкова необикновена история.  Един от тях е дълбоко личен за самият Хенрих Ибсен.

ВЪВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ – IV семинар

28.02-01.03.2015 | Александра Найденова

„ВЪВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ“ Юнгиански подход към работата със сънища 28-ми Февруари Юнгиански подход към работата с комплексите 1-ви Март, 2015 година, София

„ВЪВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ“-II семинар

20-21 декември, 2014 | проф. д-р Красимира Байчинска, д.ф.н. проф. Анатол Анчев

 

Азът и несъзнаваното. Колективно несъзнавано – водещ Проф. д-р Красимира Байчинска

Лудият в българския фолклор – водещ д.ф.н. проф. Анатол Анчев

Вечерен семинар

22 септември 2014 | Фернанд Шауб

  Етичните норми и правила в психотерапията от 18:00 до 21:00 ч.  

Гранична личност-продължение

| д-р Никита Четвериков

ГРАНИЧНА ЛИЧНОСТ Определения, полемика, юнгиански поглед Семинарът е продължение на майския семинар,ще съдържа както теоретична така и практическа част – клинични случаи. Часовият график е следният: петък (12 септ.)- 17:00 – 21:30 ч. събота(13 септ.) – 9:30 – 19:30 ч. Място на провеждане: залата на Център за психично здраве, ул. «Екзарх Йосиф» № 59, ет. VII