Семинари

Семинар по четене на книга „Символи на промяната“ с водещ Радослав Иванов

Уважаеми колеги,

изпращаме Ви допълнителна информация за обявения по-рано днес семинар.

На 19 март 2024 г. (вторник) от 18.30 до 21.00 ч. започва

 

Семинар по четене на К. Г. Юнг

и неговата книга

„Символи на промяната“

(Symbols of Transformation – Collected Works of C.G. Jung Vol.5)

Семинарът ще се води от Радослав Иванов

За желаещите да участват в семинара е препоръчително да се запознаят с:

Предисловие към четвъртото издание, Първа част: Въведение и За двата вида мислене – до края на стр. 37.

Семинарът ще се провежда онлайн в zoom два пъти в месеца в ден вторник от 18.30 до 21.00 ч.. Втора част на семинара ще е на 02 април 2024 г.

Семинарът е подходящ за слушатели, студенти от всички нива и терапевти/аналитици.

Поради отдавна изчерпаният тираж на книгата „Символи на промяната“ на български език и твърде високата й продажна цена втора ръка, водещият на семинара има предвид тези условия и затова е развил семинара така, че да може да участва всеки колега, който няма възможност да чете книгата!

Предстоящ семинар и групова супервизия с Ангелика Льове „Нарцисизъм и как да работим с него“

Уважаеми колеги,

на 17-18.02.2024 г. (събота и неделя)

предстои присъствен семинар и групова супервизия на тема

„Нарцисизъм и как да работим с него“

с водещ

Ангелика Льове,

юнгиански аналитик от Германия.

Този семинар предлага общо въведение както в теорията, така и в настоящата дискусия за нарцисизма, който е една от основните теми на психоанализата. В този контекст ще се позова на класически автори, започвайки с Фройд, и ще обсъдя избрани теоретични предположения. 

Тъй като темата е обширна област, мога да направя само ограничен преглед и се надявам, че литературата, спомената по-долу, ще намери широка и ентусиазирана читателска аудитория. 

Малките винетки са свързани с теоретичния материал, за да се даде практически подход. 

Семинарът ще предостави достатъчно време за въпроси и допълнителни дискусии в областта на лечебните техники. 

Моля, прочетете книгата на Марио Якоби (вижте по-долу), която все още е фундаментално въведение от юнгианска гледна точка! 

Допълнителна препоръчителна литература: Розенфелд, Грийн и Щайнер, всички налични на английски език

Семинар и групова супервизия с Жан Вийнър: „Сложностите на преноса и контрапреноса в клиничната работа“

Уважаеми колеги,

на 03.-04.02.2024 г. (събота и неделя)

предстои онлайн семинар

„Сложностите на преноса и контрапреноса в клиничната работа“

и

групова супервизия (отворена само за рутъри и сертифицирани юнгиански терапевти)

с водещ

Жан Вийнър

/Визитка/

Семинарът е отворен за студенти от всички нива, терапевти и рутъри, както и за слушателите с клинична практика.

Молим супервизираните да подготвят кратък материал (до 2-3 страници), които да изпратят поне ден преди началото на семинара преведени на английски език, за да бъдат препратени към супервизора. 

Онлайн семинар „Юнгиански подход към сънищата. Фокус върху теория и практика. За смисъла на инициалният сън, на кошмарите и повтарящите се сънища“

Уважаеми колеги,

на 27-28.01.2024 г. (събота и неделя)

предстои онлайн семинар

Юнгиански подход към сънищата. Фокус върху теория и практика. За смисъла на инициалният сън, на кошмарите и повтарящите се сънища

с водещ

Яна Монева

/Визитка/

Който гледа навън, сънува; който гледа навътре, се пробужда.“ Карл Юнг

Сънищата са „прекият път към Несъзнаваното“ според Фройд, надскочил учителя си Юнг разширява разбирането и тълкуването им като вид пробуждане на съзнанието за посланията на душата. В настоящия семинар ще разгледаме теорията за сънищата в психоанализата и как в юнгианска перспектива отношението и подхода към съня се променя, както и разбирането, че това са само компенсаторни или завоалирани сексуални или агресивни потиснати желания. 

Подхода на Юнг към сънищата може да бъде концептуализиран като по-дълбок и носещ смисъл в процеса на индивидуация и това ще бъде целта на този семинар. Ще се разгледа Първия – „Инициален“ сън и неговото значение в терапията. Повтарящите се сънища. Сънища с проява на нуминозни и архетипни съдържания. Теорията на семинара ще бъде облечена във винетки и примери от терапевтичната практика.

Програма:

Събота (27-ми):
9:30-11:00 – Семинар
11:00-11:15 – Почивка
11:15-13:00 – Семинар
13:00-14:00 – Обедна почивка
14:00-15:30 – Семинар
15:30-15:45 – Почивка
15:45-17:15 – семинар
17:15-17:30 – Почивка
17:30-18:30 – семинар

Неделя (28-ми):
9:30-11:45 – Семинар
11:45-12:00 – Почивка
12:00-13:30 – Семинар
13:30-14:30 – Обедна почивка
14:30-17:00 – Семинар

Предстоящ семинар и групова супервизия с Мартин Шмид: „Травмата и как да работим с нея“ и „Еротичният и еротизираният пренос и контрапренос

Уважаеми колеги,

на 13.01.2024 г. (събота)

предстои онлайн семинар

Травмата и как да работим с нея“ и „Еротичният и еротизираният пренос и контрапренос“

и

групова супервизия (отворена само за рутъри и терапевти)

с водещ

Мартин Шмид

/Визитка/

Предстоящ семинар с Моника Лучи „Дом и Бездомност във вътрешните и външните светове „

Уважаеми колеги,

на 25-26.11.2023 г. (събота и неделя)

предстои онлайн семинар

Дом и Бездомност във вътрешните и външните светове“

и

групова супервизия

с водещ

Моника Лучи

/Визитка/

„Тази лекция ще изследва отношенията между дома и бездомността като категории, описващи нашите вътрепсихични състояния и афективната връзка със света около нас. Ще бъде представено едно философско, психологично и психоаналитично проучване на идеята за “дома”. Отговорът на въпроса какво допринася да се чувстваш “у дома” и да принадлежиш на определено място е сложен и изисква приноса на редица различни дисциплини.“

Пълната анотация можете да намерите тук.

Предстоящ онлайн Семинар „Пер Гинт: пътят на индивидуация“ с водещ Светлана Николкова 11.-12.11.2023

Уважаеми колеги,

на 11.-12.11.2023 (събота и неделя)

предстои онлайн семинар

на тема

Пер Гинт: пътят на индивидуация

с водещ

Светлана Николкова /визитка/

Предстоящ семинар с Хенри Абрамович „Приятели и псевдоприятели: Ролята на приятелството в живота и анализата

Уважаеми колеги,

 

на 22.10.2023 г. (неделя)

предстои онлайн лекция

 

„Приятели и псевдоприятели: Ролята на приятелството в живота и анализата“
(Friends and Frenemies: The role of friendship in Life and Analysis)

и

онлайн групова супервизия

 

с водещ

Хенри Абрамович

/Визитка/

Кой е приятел, какво е псевдоприятел (приятел-враг), каква е ролята им в живота и анализата.

Посещение на д-р Хелга Томас – Балинтова група и индивидуална супервизия/терапия 14., 23-26.10.2023

Здравейте, колеги,

В периода 13.-26.10.2023 г. предстои посещение в България на д-р Хелга
Томас, юнгиански аналитик от Германия (визитка).

Тя е дългогодишен участник в процесите на формиране на обучителната програма на Юнг общество и
почетен член на БОАП; ще проведе Балинтова група, както и ще
предостави възможност за индивидуални супервизии и терапевтични сесии. 
БОАП ще има удоволствието и да отпразнува вечеря бенефис в нейна чест. 

Предстоящ присъствен семинар и групова супервизия „Патологичната организация на комплексите“ с Густав Бовензийпен

Уважаеми колеги,

на 20-21. октомври 2023 г. (петък и събота)

предстои групова супервизия и присъствен семинар на тема

„Патологичната организация на комплексите“

с водещ

Густав Бовензийпен

юнгиански аналитик от Германия

/Визитка/

Изхождайки от по-ранната дефиниция на Юнг за комплексите като „частични психики“, днес разбирам комплексите като базовите структурни единици на психичното; те имат външен аспект (афект и архетипна предистория) и вътрешен свят – вътрешността на комплексите. Те се навързват в мрежи едни с други и по този начин изграждат по-големи структурни единици на психиката. От клиничен интерес е преди всичко това, че Аз-ът се идентифицира с определени комплекси; това назовавам по този начин: Аз-ът „обитава“ комплекса. Тази теория за комплексите има известна прилика с „обектите“ в психоаналитичната психология на обектните отношения.

Свързването на комплексите в мрежи може също да доведе до защитни структури или организации и да наруши в голяма степен индивидуацията. Една такава защитна организация наричам патологична организация на комплексите; намираме я преди всичко при пациенти с тежки разстройства. Теорията си ще илюстрирам посредством примери от клинични случаи.

Предстоящ онлайн семинар „Активно въображение“ с Киара Тоци

Уважаеми колеги,

на 7. и 8.10.2023 г. (събота и неделя)

предстои онлайн семинар

„Активно въображение“

с водещ

Киара Тоци

/Визитка/

 

Първия ден ще бъде теоретично въведение в активното въображение с пространство за дискусия и въпроси от страна на участниците.

През втория ден ще бъдат представени четири винетки свързани с четирите фази на активното въображение. Винетките ще представят начина, по който пациенти и колеги ползваха своето активно въображение по отношение на ковид пандемията и войната между Русия и Украйна. Винетките бяха представени на последния МААП конгрес.

Киара Тоци преподава Активно въображение от много години, като през декемрви 2023 предстои и публикуването на неин двутомник на същата тема:

Vol 1.  Active Imagination in Theory, Practice and Training. The Special Legacy of C.G. Jung; Vol 2 Interdisciplinary Understandings of Active Imagination. The Special Legacy of C.G. Jung

Онлайн семинар – Психичните функции и тяхната роля в индивидуационния процес

Уважаеми колеги,

 

онлайн семинарът

 

Психичните функции и тяхната роля в индивидуационния процес“

с водещ

Ина Илиева

/Визитка/

се налага да бъде отложен за

на 30. септември и 01. октомври 2023 г. (събота и неделя).

Лятна школа за работа с приказки в юнгианска перспектива

Уважаеми колеги,
както вече знаете на 2-ри и 3-ти септември 2023 г. (събота и неделя) в гр. Бургас
предстои
Лятна школа за работа с приказки в юнгианска перспектива
 
Поради интересът за участие онлайн, имаме удоволствието да ви информираме, че такава възможност ще бъде предоставена и всички, които искат да участват, но нямат възможност да пътуват могат да се включат.
Лятната школа е насочена към студенти и членове на Юнг общество, както и към колеги психолози и психотерапевти от други школи, които имат интерес към темата. Можете да споделите информацията с ваши колеги.
Заявете своето присъствие попълвайки формуляра за участие ТУК  и да изпратете копие на платежен документ до 29.08.2023 г. включително.
Анонс:
Аналитичната работа с вълшебна приказка е духовно посвещение в тайнството на народната мъдрост. 
 
Приказките са многопластови, рядко можем да анализираме приказка до край. Народните приказки пресъздават модела на психиката на човека, за това и толкова си приличат приказките на различните народи. Юнг казва, че след като анализираме максимално една приказка, трябва след това да си вземем седмица отпуска, толкова уморителна работа е това. На морския бряг, заедно ще се потопим във вълшебството на този процес, а водите ще ни отвеждат обратно към брега за почивка.
 
Приказките, които ще бъдат включени за работа са:
„Неродената мома“
„Цар Дроздробрад“
„Приказка за солта“
„Слънчевото дете“
„Аленото цвете“
 
с водещи:
 
Красимира Байчинска – психолог, музикален и юнгиански психотерапевт, обучител и супервизор в програма на Юнг общество. Повече информация на https://jungbg.org/therapists/krasimira_bajchinska/
Александра Найденова – психолог, юнгиански ориентиран психотерапевт, треньор и консултант по групова динамика и организационно развитие. Повече информация на https://jungbg.org/therapists/aleksandra-najdenova/
Яна Монева – клиничен психолог, юнгиански ориентиран терапевт и психодрама асистент. Повече информация на https://jungbg.org/therapists/yana_moneva/
 
Цели:
– развитие на разбиране за юнгианския подход към вълшебните приказки
– доразвитие на знания и умения за работа с архетипните мотиви във вълшебните приказки;
– повишаване на разбирането за символния език на приказките;
– разкриване на архетипната динамика, представена във вълшебните приказки;
Програмата можете да намерите тук. Организаторите си запазват правото за промени в програмата.
Заплащане:
Таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса), е 128 лв. За всички останали таксата е 160 лв.
Плащането се извършва по банков път:
Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг“ (БОАП „К. Г. Юнг“): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB91551068000316, BIC – RZ BBBGSF. Молим Ви, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и изпратете копие на платежния си документ по имейл на bs.c.g.jung@gmail.com в отбелязания краен срок – 29-ти август. Благодарим предварително.
Н.Б. Таксата не включва разходи за транспорт, настаняване и храна. За съдействие, относно престоя Ви в Бургас и за повече информация относно програмата на Лятната школа, можете да се свържете с Александра на тел. 0898508195.

Семинар „Патологичната организация на комплексите“

Уважаеми колеги,

на 01. юли 2023 г. (събота)

 

предстои присъствен семинар

 

Патологичната организация на комплексите

с водещ

Густав Бовензийпен

юнгиански аналитик от Германия

/Визитка/

Мястото на провеждане ще бъде Хотел „Бест Уестърн Арт Плаза“,  улица „Христо Белчев“ 46

Анотация: Изхождайки от по-ранната дефиниция на Юнг за комплексите като „частични психики“, днес разбирам комплексите като базовите структурни единици на психичното; те имат външен аспект (афект и архетипна предистория) и вътрешен свят – вътрешността на комплексите. Те се навързват в мрежи едни с други и по този начин изграждат по-големи структурни единици на психиката. От клиничен интерес е преди всичко това, че Аз-ът се идентифицира с определени комплекси; това назовавам по този начин: Аз-ът „обитава“ комплекса. Тази теория за комплексите има известна прилика с „обектите“ в психоаналитичната психология на обектните отношения.  

Свързването на комплексите в мрежи може също да доведе до защитни структури или организации и да наруши в голяма степен индивидуацията. Една такава защитна организация наричам патологична организация на комплексите; намираме я преди всичко при пациенти с тежки разстройства. Теорията си ще илюстрирам посредством примери от клинични случаи. 

Програма:

Събота, 01. юли

10.00 – 11.30 Първа част

11.30 – 11.45 Кафе пауза

11.45 – 13.15 Втора част

13.15 – 13.30 Дискусия

Онлайн семинар „Интерпретацията в юнгианската анализа: изкуство и техника“

Уважаеми колеги,

на 24. и 25. юни 2023 г. (събота и неделя)

 

предстои онлайн семинар

 

Интерпретацията в юнгианската анализа: изкуство и техника“

с водещ

Марк Уинбърн

юнгиански аналитик от САЩ

/Визитка/

Пълна анотация на семинара може да намерите ТУК

Уебинар „Работа с митове в юнгианската терапия“

Уважаеми колеги,

на 10. и 11. юни 2023 г. (събота и неделя)

 

предстои уебинар

 

„Работа с митове в юнгианската терапия“

и

групова супервизия

с водещ

Анн Шерер

юнгиански аналитик от Великобритания

/Визитка/

Покана за Общо събрание на БОАП“К.Г.Юнг“

До членовете на

Българско общество по аналитична психология „К. Г. Юнг“

ЕИК: 130836792, седалище и адрес на управление:  София (столица), Община: Столична, Населено място: гр. София, п.к. 1000,р-н Средец, ул. СЛАВЯНСКА 6

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

Управителният съвет на БЪЛГАРСКО ОБЩЕСТВО ПО АНАЛИТИЧНА ПСИХОЛОГИЯ „К.Г.ЮНГ ”,  ЕИК: 130836792, на основание чл. 25 от Устава на БОАП и решение на УС от 13.05.2023г. свиква  

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ

на членовете на сдружението

на 02.06.23 г. (петък) от 17.00 часа, присъствено

на адрес: ул. “ Цар Иван Асен II“ N 44 ап. 4, София

 

ДНЕВЕН РЕД

 

 

1.   Обсъждане и приемане на поправките и допълненията в Устава на БОАП“К.Г.Юнг“

2.    Избор на  Управителен съвет (според новите правила на Устава).

3.     Избор на Етична комисия и Ревизионна комисия.

4.     Други

Онлайн семинар „Пол, власт и състояния на Селфа“

Уважаеми колеги,

на 27. и 28.05.2023 г. (събота и неделя)

предстои онлайн семинар

 

„Пол, власт и състояния на Селфа“

и

онлайн групова супервизия

с водещ

Моника Лучи

/Визитка/

 

Този семинар адресира темите за емпатията, властта и пола, и тяхната взаимна свързаност и игра помежду им в нашите социални и психологични светове. Той се опира на изследвания за детското развитие и в двата пола. Текстът изследва как индивидите от всички полове се развиват през константи, които изглеждат генетично фиксирани и как индивидуалните вариации са свързани със семейната и социална среда…[Пълна анотация на семинара можете да прочетете ТУК]

 

Онлайн лекция „Психологията на братята и сестрите – продължение“

Уважаеми колеги,

на 14.05.2023 г. (неделя)

предстои онлайн лекция

„Психологията на братята и сестрите – продължение“

и

онлайн групова супервизия

с водещ

Хенри Абрамович

/Визитка/

В предишните лекции разгледахме много важни теми от психологията на братята и сестрите, включително поляризираната идентичност, Каин и Авел комплексите, поредността на раждане и важността на сиблингите в клиничната работа и пътуването към индивидуация. В днешната лекция ще се фокусираме първо върху инцеста между брат и сестра с фокус върху библейските фигури на Адам и Дина. След това ще изследваме възможностите за отделяне от поляризираната идентичност към сиблингово помирение през историята на Мойсей и неговия брат, Аарон и сестра, Мириам, както и през един клиничен пример. Като за финал ще ви разкажа моята лична история за взаимоотношенията ми с моите брат и сестра.

След лекцията ще продължим с две групови супервизии по тази тема.

 

Програма:

 

Неделя

11:00-12:30 – Семинар

12:30-12:45 – Пауза

12:45-14:00 – Първа супервизия

14:00-15:00 – Обяд

15:00-16:15 – Втора супервизия

 

 • Студентите първо ниво могат да присъстват на групова супервизия само като слушатели и не се препоръчва да вземат участие в обсъждането на клиничния материал.

Онлайн Семинар „Фауст: пътят на индивидуация“

Уважаеми колеги,

на 08-09.04.2023 (събота и неделя)

предстои онлайн семинар

на тема

Фауст: пътят на индивидуация

с водещ

Светлана Николкова /визитка/

Програма Събота и Неделя:

09:00-13:00 – семинарна част

13:00-14:30 – обедна почивка

14:30-18:30 – семинарна част

Уебинар „Екзистенциална тревожност, сънища и визии в процеса на индивидуация при възрастните деца-заместители“

Уважаеми колеги,

на 01.04.2023 (събота)

предстоят онлайн семинар и групова супервизия

на тема

Екзистенциална тревожност, сънища и визии в процеса на индивидуация при възрастните деца-заместители

с водещ

Кристина Шелински /визитка/

В настоящия семинар ще поговорим за екзистенциалната тревожност като част от индивидуацията при децата-заместители, която често може да бъде движеща сила към преживяване на цялостност, предусещана от архетипния Селф. Ще направя препратка и към съвременните невробиологични теории по отношение на екзистенциалната тревожност. Ще разгледаме в дълбочина сънят на Юнг за Ливърпул, както и ще представя клиничен материал, сънища и рисунки на два мои случая с възрастни „деца-заместители“.

Съня на Юнг за Ливърпул можете да намерите на английски ТУК.

Събота, 01. април:

10.00 – 11.30 Екзистенциалната тревожност като част от индивидуационния процес на възрастните деца-заместители: юнгиански и невробиологични перспективи.

11.30 – 11.45 пауза

11.45 – 13.15 Сънят на Юнг за Ливърпул и два клинични случая с интерпретация на сънища на възрастни деца-заместители.

13.15 – 13.45 време и пространство за дишане и рисуване на мандала

13.45 – 14.15 споделяне и обратна връзка

14.15 – 15.30 обедна почивка

15.30 – 17.00 първа супервизия

17.00 – 17.15 пауза

17.15 – 18.45 втора супервизия

Семинар „Диагностика на психичните функции с методика на Myers-Brigs- Type Indicator в контекста на аналитичната концепция на К.Г. Юнг за типология на личността“

Уважаеми колеги,

на 26.03.2023 (неделя)

предстои присъствен семинар

на тема

 

Диагностика на психичните функции с методика на Myers-Brigs- Type Indicator в контекста на аналитичната концепция  на К.Г. Юнг за типология на личността

с водещ

Проф. Надежда Витанова /визитка/

Резюме на учебното съдържание:
–       Практическо приложение от всеки участник на оригиналния вариант на методиката на Myers-Brigs- Type Indicator
–       Анализ на индивидуалните резултати
–       Изводи и обобщения

Неделя 26.март, 2023:

семинарни части:

11:00-13:15
13:30-15:45
16:00-18:15
18:30-19:15

Уебинар „Лице в лице с опустошението“

Уважаеми колеги,

на 11-12.03.2023 (събота и неделя)

предстоят онлайн семинар и групова супервизия

на тема

„Лице в лице с опустошението“

с водещ

Сузана Райт /визитка/

Пълната анотация на семинара можете да намерите ТУК.

Събота, 11-ти март:

 

10.00 – 11.30 Първа част

11.30 – 11.50 Почивка

11.50 – 13.30 Втора заст

13.30 – 15.00 Обедна Почивка

15.00 – 16.30 Дискусия

Неделя, 12-ти март:

10.00 – 11.30 Първа супервизия

11.30 – 12.00 Почивка

12.00 – 13.30 Втора Супервизия

Семинарът и супервизията ще се проведат онлайн.

Семинар: Процесът на индивидуация – въпроси и отговори

Уважаеми колеги,

24.-26. 2023 (петък, събота и неделя)

предстоят семинар и групова супервизия

на тема

„Процесът на индивидуация – въпроси и отговори“

с водещи

Ангелика Льове и Антонио де Риенцо /визитки/

 

Пълната анотация на семинара можете да намерите ТУК.

Семинар „Несъзнаваната фантазия като рамка, процес и контейнер и етичните предизвикателства в професионалните отношения“

Уважаеми колеги, напомняме ви, че

на 11-ти и 12-ти февруари (събота и неделя) 2023

предстои семинар

Несъзнаваната фантазия като рамка, процес и контейнер

и

Етичните предизвикателства в професионалните отношения 

с водещ

Джей Барлоу

/визитка/

 

Пълната анотация на семинара можете да намерите ТУК.

Събота 11-ти февруари:

 

10:00 – 10:30  Рефлексивна практика
10:30 – 10:40 Почивка
10:40 – 11:30  Семинар: Несъзнаваната фантазия в клиничната практика 
11:30 – 11:40 Почивка
11:40 – 13:00  Клинична работилница: Несъзнавана фантазия
13:00 – 14:30 Обяд
14:30 – 15:20  Семинар: Етичните предизвикателства в професионалните отношения 
15:20 – 15:30 Почивки  
15:30 – 17:00  Клинична работилница: Етични последици от личните комплекси в професионалните отношения 
17:00 – 17:10 Почивка
17:10 – 17:30  Рефлексивна практика – завързване на нишките от деня

 

 

Неделя 12ти  февруари

 

10:00 – 10:50 Рефлексивна практика 
10:50 – 11:00 Почивка
11:00 – 12:30 Клинична работилница: Лична амбивалентност, несигурност и дилеми в професионалните отношения 
12:30 – 14:30 Обяд
14:30 – 15:20 Семинар: Вечно еволюиращата етична нагласа 
15:20 – 15:30 Почивка
15:30 – 16:30 Рефлективна практика. Пленарна сесия – завързване на последни нишки 

 

Семинар/уебинар „Архетипът на майката и бащата – юнгиански анализ през митове, сънища и случаи от практиката“

Уважаеми колеги,

на 28-29.01.2023 г. (събота и неделя)

 

предстои семинар/уебинар

 

„Архетипът на майката и бащата – юнгиански анализ през митове, сънища и случаи от практиката“ 

с водещ

Яна Монева

/Визитка/

Това ще бъде един преживелищен/както предполага архетипа на Майката/ и теоретичен /както задава Архетипа на Бащата/ семинар.

Нашето израстване започва пред погледа на тези две важни фигури. Моделът на общуване с тях съзнателно или не след това се възпроизвежда и мултиплицира със значимите други в живота, а дори в терапията. 

Затова изследването на тази тема е от базово важните в личния процес на всеки, но е ключова и в разширяването и осъзнаването на колективното й поле и значимост.

Юнг описва архетиповете като „инстинктивни образи“, или като първо-образи на нещата в нашата психика и то в нейната колективна част. 

“Не става въпрос за унаследени идеи, а за унаследени възможности за идеи и те не са индивидуални постижения, а общи за всички, както се вижда от тяхната универсална проява.“ Юнг

Сами по себе си архетипите са непредставими, но можем да ги видим изразени в образи и мотиви м мита или в сънищата на човечеството както и в личният разказ на човека.

„Сънят е персонализиран мит, митът е деперсонализиран сън“ казва Джозеф Кембъл и в този смисъл архетипното съдържание е ясно че се изразява само  и преди всичко в метафори. 

Тоест архетипите се проявяват в лично ниво през комплексите, а на колективно като характеристики на цели култури.

 

  Основната функция на митологията и ритуалите винаги е била да осигуряват символите които водят човешкият дух напред в противовес на всичко което ни задържа в развитието.

 

Първообраза на Майката и Бащата са в началото -ще посветя този семинар на тях като ще се опитам да ги разгледаме, оживим и подплътим с юнгианска теория.

Уебинар „Аналитичният процес: начало, рамка, договор, първи срещи, граници, прекратяване на терапията“

Уважаеми колеги,

на 14.-15.01.2023 г. (събота и неделя)

 

предстои уебинар

 

„Аналитичният процес: начало, рамка, договор, първи срещи, граници, прекратяване на терапията“ 

и

групова супервизия

с водещ

Олга Четверикова

/Визитка/

Разбиране на смисъла и важността на процесите, протичащи в аналитичния кабинет е от първостепенно значение за успешното провеждане на анализа (терапията). Особено внимание се обръща на организацията на аналитичната работа (сетинг), която създава условията, контейнерът, в който се извършва тайнството на анализа, възникват прозрения и се придобиват нови личностни значения. Подробно се анализира и изяснява значението на правилата за взаимодействие между аналитика и анализанта. (Ключови теми и литература в края на имейла).  

Ключови теми, които обхваща семинарът:

 • Подходът на К. Г. Юнг, разлики между психоанализата и аналитичната психология.
 • Основни цели и етапи на юнгианския анализ.
 • Регресия, адаптация и индивидуализация в терапевтичния процес.
 • Влияние на идеите за развитие на личността на М. Фордъм и Е. Нойман върху идеята за аналитичния процес.
 • Аналитичен съюз.
 • Аналитично пространство.
 • Формиране на аналитично пространство, сетинг.
 • Проблемът за границите в терапията.
 • Аналитична дистанция.
 • Първоначален разговор, терапевтичен договор.
 • Аналитичен ритуал.
 • Пари, ползване на кушетка.
 • Съпротива в анализата.
 • Прекъсване, интервали, край на анализата.

Литература

 1. Х. Дикман (Hans Dieckmann)- Методи в аналитичната психология
 2. Андрю Самюелс, (Andrew Samuels)  Юнг и пост-юнгианците
 3. Р. Грийнсън (Ралф Ромео Грийнсън) „Техника и практика на психоанализата“
 4. Н. МакУилямс  (Ralph Romeo Greenson) Психоаналитична диагностика
 5. В.К. Калиненко Граници в анализа. Юнгиански подход“

Уебинар „Етика и стимулиране на етичната осъзнатост“

Уважаеми колеги,

на 11.12.2022 г. (неделя)

 предстои уебинар на тема:

„Етика и стимулиране на етичната осъзнатост“

с водещ

Хенри Абрамович

юнгиански аналитик от Израел

/Визитка/

Уебинар „Как да разбираме и работим клинично с комплексна травма: юнгианският модел за Селфа, неговите парадокси и ролята на „психичната кожа“

Уважаеми колеги,

на 05 и 06.11.2022 г. 

(събота и неделя)

 

предстои уебинар и групова супервизия

 

 на тема:

 Как да разбираме и работим клинично с комплексна травма: юнгианският модел за Селфа, неговите парадокси и ролята на „психичната кожа“

с водещ 

Моника Лучи

юнгиански аналитик от Италия

/Визитка/

Семинарът ще изясни съвременните дефиниции за понятията „травма“ и „комплексна травма“ и как юнгианският модел за Селфа заедно с понятието за „психична кожа“ на британските теоретици от полето на обектните отношения могат да помогнат в разбирането на състояния проявяващи се след преживяването на продължителна травматична отношенческа среда…/Анотация на семинара/

Семинар „Отсъствие – Самота – Перверзия. В търсене на клинични контексти за настоящите предизвикателства в аналитичната област.“

Уважаеми колеги,

предстои присъствен семинар и групова супервизия с място на провеждане гр. Пловдив

с

 Ангелика Льове и Антонио де Риенцо

юнгиански аналитици

/Визитка/  

на тема:

Отсъствие – Самота – Перверзия.

В търсене на клинични контексти за настоящите предизвикателства в аналитичната област.

“Имало някога един странен старец, който живеел в пещера, където търсел убежище от шума на селата.Той бил смятан за магьосник и имал ученици, които се надявали да научат изкуството на магьосничеството от него. Но той самият не мислел за такова нещо. Той само търсел да разбере какво е това, което не знае, но което, както бил сигурен, се случва винаги. След като медитирал много дълго време върху това, което е отвъд медитацията, не видял друг начин да избяга от затруднението си, освен да вземе парче червен тебешир и да напише всякакви диаграми по стените на своята пещера, за да разбере как може да изглежда онова, което не знаел. След много опити той начертал кръг. “Точно така”, почувствал той, “а сега четириъгълник вътре!” – което го направило още по-добър. Неговите ученици били любопитни, но всичко, което можели да разберат, е, че старецът е намислил нещо и биха дали всичко, за да схванат какво прави. Но когато го попитали “Какво правиш там?”, той не отговорил. Тогава те открили диаграмите на стената и казали: “Това е!” – и всички имитирали диаграмите. Но по този начин обърнали целия процес с главата надолу, без да го забележат…/Анотация/

21-23 октомври 2022 г.

семинар и групова супервизия

Уебинар „Сънуващият ум – появата на символичното в кабинета на аналитика“

Уважаеми колеги,

на 

08 и 09.10.2022 г. 

(събота и неделя)

 

предстои уебинар

 

„Сънуващият ум – появата на символичното в кабинета на аналитика

и

групова супервизия

с водещ

Сузана Райт

юнгиански аналитик от Великобритания

/Визитка/

 

Семинарът ще започне с размисли за важността на символния процес. Появата на символния процес в творческото пространство на терапевтичното взаимоотношение дава възможност за трансформация и развитие на мисленето вътре в човека. Ще погледнем отблизо сънуването и бленуването, правейки връзка със способността за символизация. Какво е символ? Какво се случва, когато сънуваме? “Символни” ли са образите от сънищата? Ще мислим за сънуването и бленуването като механизъм на ума за обработване на преживявания и за символния процес като способност за връзка между вътрешния и външния свят и въплътения аз. Ще се докоснем накратко до “смразяващия” ефект на травмата върху този свободен поток на ума. Ще разгледаме аспекти на клиничната ситуация, които биха могли да внесат промени в ситуацията на на травматичен застой. В заключение ще направим разграничение между въображението, което включва приемането на загубата, толерантността към болката и безпокойството като елементи на човешкия опит във външния свят, от въображаемите заместители на истинския символен процес.

Уебинар „КЛИНИЧНА РАБОТА СЪС СЪНИЩА: РАБОТА С НЕВИДИМИЯ РАЗКАЗВАЧ“

Уважаеми колеги,

 на 17 и 18 септември 2022 г. 

(събота и неделя)

 

предстои уебинар

 КЛИНИЧНА РАБОТА СЪС СЪНИЩА: РАБОТА С НЕВИДИМИЯ РАЗКАЗВАЧ  

и

групова супервизия

с водещ

Емилия Кийл

юнгиански аналитик от Великобритания

/Визитка/

Тълкуването на сънищата е „царския път“ към познанието за несъзнаваните дейности на ума, пише Фройд през 1909 г. във второто издание на „Тълкуване на сънищата“. За Фройд сънищата имат скрито значение, насочващо към желанията, неприемливи за егото и следователно потиснати и изтласкани в несъзнаваното. По този царски път към несъзнаваното, осигурен от съня, ние се сблъскваме с различни потиснати желания, маскирани от Цензурата в символични форми – психичен морален авторитет, който им пречи да навлязат директно в съзнанието. С други думи, объркващата последователност от несвързани образи, които формират манифестираното съдържание на съня, е фасада, която крие това, което е съществено за съня – мисълта на съня или латентното съдържание на съня.

За Юнг сънят няма маскирано, а явно значение. Той предлага съвсем различно виждане за това какво представлява сънят и каква е неговата функция за психичния живот…

/Анотация/

Уебинар „Кога е време да приключи терапията? Кога „достатъчно добро“ може да се превърне в „достатъчно лошо“?

Уважаеми колеги,

на 24.07.2022 г. (неделя)

 

предстои уебинар

 

„Кога е време да приключи терапията? Кога „достатъчно добро“ може да се превърне в „достатъчно лошо“? 

и

групова супервизия

с водещ

Хенри Абрамович, 

юнгиански аналитик от Израел

/Визитка/

Имайки предвид концепцията на Уиникът за „достатъчно добрата майка“, този семинар ще акцентира върху това как да разберем дали една терапевтична ситуация е достатъчно добра да продължи или достатъчно лоша да приключи. Дилемата е изследвана в контекста на клинични синдроми като анорексия и патологично залагане (хазарт), с основен фокус върху приключването на терапията, инициирано от аналитика – терапевтична ситуация, назована „Казабланка-дилема“, базирана на амплификация чрез края на филма „Казабланка“. Дискусията на такива едностранни приключвания ще бъде осъдена през интервюта с 40 аналитици и терапевти, които споделят своя клиничен опит. Ще бъде представена и типология на достатъчно лошите приключвания на една анализа. Психологичните разлики между достатъчно добрата анализа в сравнение с достатъчно лошата анализа са изследвани през идеите на Уиникът и Нойман.

Препоръчително е преди семинара участниците да се запознаят с филма „Казабланка“. Текстът на лекцията ще бъде изпратен предварително на записалите се в семинара, за да могат да се запознаят с нея и да зададат своите въпроси в дискусията. 

Програма:

10:00-11:30 Презентация:  „Кога е време да се приключи? Когато достатъчно добрата майка стане достатъчно лоша.“

11:30-11:45 Почивка

11:45-13.00 Дискусия

13.00-14.30 Обедна почивка

14.30-16.00 Групова супервизия – молбата на Хенри Абрамович е представеният случай да е свързан с приключването на терапията – или случай, в който клиентът е прекратил преждевременно, или случай, когато терапевтът инициирал приключването.

Уебинар „Митология и юнгиански ориентирана терапия“

Уважаеми колеги,

на 25. и 26. юни 2022 г. (събота и неделя)

 

предстои уебинар

 

„Митология и юнгиански ориентирана терапия“

и

групова супервизия

с водещ

Анн Шерер

юнгиански аналитик от Великобритания

/Визитка/

Можете да подадете заявки за присъствие ТУК и да изпратите копие на платежен документ до 22.06.2022 г. включително.

Прикачени може да откриете материалите за семинара.

Програма:

25.06.2022 Събота

10:30-12:00 ч.: Първа част

12:00-12:30 ч.: Кафе пауза

12:30-13:30 ч.  Втора част

13:30-15:00 ч. Обедна почивка

15:00-16:30 ч.: Трета част

16.30-17.00 ч.: Кафе пауза

17:00-18:30 ч.: Четвърта част

Преди обяд

Лекция: Защо да работим с митове?

Резюме: На пръв поглед историите на старите митове може да изглеждат съвсем нерелевантни за днешната психотерапия. Но за Юнг тези стари приказки имат уникална стойност. Той казва така:„ Те са, на първо място, психични явления, които разкриват природата на душата.“ Тази лекция разглежда това, как митовете могат да ни дадат ценна информация за архетипните енергии, които влияят на нашите пациенти и клиенти, както и на нас самите. Прекарването на време с митове може също да ни предостави някои добри инструменти, с които да подходим към терапевтичната работа, а лекцията ще ни помогне да помислим върху тях. След почивката следва дискусия – в малки групи и в общата група.

След обяд

Работа с мита за Персей.

26.06.2022 Неделя

10:30-12:00 ч.: Първа част

12:00-12:30 ч.: Кафе пауза

12:30-13:30 ч.  Втора част

13:30-15:00 ч. Обедна почивка

15:00-16:30 ч.: Групова супервизия – случай 1

16.30-17.00 ч.: Кафе пауза

17:00-18:30 ч.: Групова супервизия – случай 2

Преди обяд

Лекция: „Каква е целта на психотерапията?“

Резюме: Различните школи по психотерапия имат много различни цели и цели за своите пациенти и клиенти и е важно терапевтите да мислят за тях. Какво според нас представлява „успешна“ терапия? Как това влияе на начина ни на работа? Как вземаме предвид това, което клиентите казват, че искат да постигнат? Тази лекция разглежда някои различни подходи към терапевтичната задача и разглежда по-специално какво означава да си „юнгианец“. Следва работа в групи.

След обяд

Две групови супервизии

 • Студентите първо ниво могат да присъстват на групова супервизия само като слушатели и не се препоръчва да вземат участие в обсъждането на клиничния материал. 

Уебинар „Перверзията и перверзните взаимоотношения“

Уважаеми колеги,
предстои уебинар и групова супервизия с
 
 Ангелика Льове и Антонио де Риенцо
юнгиански аналитици 
 
на тема:

Перверзията и перверзните взаимоотношения: 

изграждане на юнгианска гледна точка

Случвало ли ви се е да се усетите заплетени в повтаряща се, стерилна форма на взаимоотношения с пациент? Странен, завладяващ и натрапчив механизъм за повтаряне на едни и същи измамни отношенчески модели, наситени с фина агресивна атмосфера? В ситуации като тази може да сте се сблъскали с проявата на перверзна отношенческа динамика, разигравана от пациент, който съзнателно иска да му се помогне да се освободи и да последва своята индивидуация, докато несъзнавано се опитва да оплете аналитичната двойка в перверзен договор…

 
3, 4 и 5 юни 2022 г.
семинар и групова супервизия

Уебинар „Ментални състояния на войната в терапевтичния кабинет: бежанци и терапевти“

Уважаеми колеги,

На 14.05.2022 г. (събота)

 

предстои уебинар

 

„Ментални състояния на войната в терапевтичния кабинет: бежанци и терапевти“

с водещ

Моника Лучи

юнгиански аналитик от Италия

/Визитка/

 

Анотация на семинара може да прочетете ТУК.

Тъй като семинарът ще бъде отворен към колеги от всички останали държави от Източна и Централна Европа, към които има поток от украински бежанци, работният език ще е английски (без превод). 

Програма:

10:00-11:00 The psychosocial and therapeutic work with refugees and their mental states of war

11:00-11:45 Discussion of clinical cases or work experiences

11:45-12:00 Coffee break

12:00-13:00 The mental states of war in therapists and their work with refugees

13:00-14:00 Discussion of clinical cases or work experiences

Можете да подавате заявки за присъствие ТУК.

По желание на Моника Лучи, семинарът ще бъде със символична такса от 20 лв, с цел събраните средства да бъдат дарени на помагащи организации в Украйна.

Моля пишете на този имейл адрес за предоставяне на детайли за банковата сметка на превода: bs.c.g.jung@gmail.com. Това е и адресът, на който молим да се изпращат платежните до 11.05.2022 сряда включително.

Онлайн семинар „За надеждата и грижата за нас самите като терапевти в трудни времена“

Уважаеми колеги,

на 9 и 10 април (събота и неделя)

предстои онлайн семинар и групова супервизия

с Кристина Шелински

юнгиански аналитик от Швейцария

/Визитка/

на тема:

„За надеждата и грижата за нас самите

като терапевти в трудни времена“

 

Анотация:

Смятам, че Ковид пандемията и войната в Украйна изискват по-широка перспектива. Искам да споделя с Вас разсъжденията си за грижата за себе си, за надеждата и екзистенциалните въпроси и какво според мен аналитичната психология може да предложи като подкрепа в тези трудни времена. Вие работите на фронтовата линия, така да се каже, с досегашните си пациенти, а вече и с бежанци от Украйна.“

Кристина Шелински, супервизор и обучаващ аналитик, Цюрихски институт „К. Г. Юнг“, Кюснахт

Курс „Архетипът на Себето. Защити на Себето“

Уважаеми колеги,

на 2.04 и 16.04.2022 г. (две съботи)

 

предстои курс

 

„Архетипът на Себето.

Защити на Себето“

с водещ

Олга Четверикова

юнгиански аналитик от Русия

/Визитка/

Концепцията за архетипа на Себето е крайъгълният камък на концепцията за колективното несъзнавано. Познаването и разбирането на теоретичните основи, ролята, значението и проявленията на Себето е основата за разбиране на структурата и функционирането на психиката според концепцията на К. Г. Юнг.
Целта на курса е да формира стабилни знания у студентите в областта на разбирането на феномена на архетипа на Себето.

Подробна анотация и програма на курса можете да видите ТУК.

Уебинар „Въплътеният контрапренос и процесът на несъзнавана соматична комуникация“

Уважаеми колеги,

на 26. и 27.03.2022 г. (събота и неделя)

 

предстои уебинар

 

„Въплътеният контрапренос и

процесът на несъзнавана соматична комуникация“

и

групова супервизия

с водещ

Салваторе Мартини

юнгиански аналитик от Италия

/Визитка/

Това представяне ще се занимае с преноса на соматични ефекти от пациент към аналитик, който води до въплътен контрапренос. Посредством проективна идентификация аналитикът преживява соматични нарушения, свързани с отцепени комплекси в анализанта. Собствените опити на аналитика по интегриране на ум и тяло подтиква пациента към прогресивно разбиране и приемане на собствените си страдания. Подобни преживявания на психично заразяване между пациент и аналитик са свързани с „психологията на преноса“ на Юнг и с идеята за „финото тяло“ (subtle body) като несъзнавана споделена област. Реатрибутирането на смисъл на тези предвербални психични преживявания посредством втелеснено бленуване (reverie) от страна на аналитика позволява аналитичната диада да достигне до архетипни енергии и до структуриращата сила на колективното несъзнавано. Ще разгледаме как да работим с това в клинична среда.

Ще представя специфични примери от собствената ми клинична практика, за да илюстрирам това и се надявам, че след това ще успеем да дискутираме подобни примери на соматичен контрапренос в контекста на Вашата собствена професионална практика.

Публична лекция „Бежанците, идентичността на големите общности и траурът“

Уважаеми колеги,

С любезното съдействие на д-р Калина Йорданова

БОАП „К.Г.Юнг“ организира публична лекция с

проф. д-р Вамик Волкан на тема

„Бежанците, идентичността на големите общности и траурът“,

която ще се проведе онлайн

на 20 март 2022 г., неделя, от 16.00 до 18.00 ч.

Д-р Вамик Волкан е психиатър и психоаналитик, носител на титлата професор Емеритус по психиатрия на Медицинския Университет във Вирджиния, САЩ. Той е почетен обучаващ и супервизиращ в психоаналитичния институт във Вашингтон; бил е президент на Международното общество за политическа психология и Психоаналитичното общество във Вирджиния. Д-р Волкан е бил номиниран четири пъти за Нобеловата награда за мир. Той е създател на Международното общество за политическа психология. В работата по разрешаване на международни конфликти чрез мирни средства д-р Волкан е съдействал за преговори между Израел, Египет и Палестина и редица световни лидери. 

Научните му изследвания и над 50 книги се фокусират върху приложението на психоаналитичното мислене между държавите и културите, трансгенеративната травма, индивидуалното и обществено скърбене и терапевтичния подход към примитивните състояния на съзнанието.

Бил е временен консултант на СЗО в Албания и Македония.

За повече информация тук.

Желаещите да присъстват могат да се регистрират ТУК до 18.03 (петък) включително. Участието е безплатно и е отворено към всички заинтересовани колеги от различни терапевтични парадигми.

 

Очакваме Ви!

Уебинар „Модерността на модела на Юнг за Селфа: множествеността като единство, дисоциацията като непрекъснатост и символизацията като преход от състояния на двоичност /диада/ към състояния на троичност /триада/“

Уважаеми колеги,

на 26 и 27.02.2022 г. 

(събота и неделя)

 

предстои уебинар

 

 на тема:

 „Модерността на модела на Юнг за Селфа: множествеността като единство, дисоциацията като непрекъснатост и символизацията като преход от състояния на двоичност /диада/ към състояния на троичност /триада/“

с водещ 

Моника Лучи

юнгиански аналитик от Италия

/Визитка/

В този семинар ще разгледаме модела на Юнг за Селфа и някои концепции на аналитичната психология, които резонират със съвременните психоаналитични теории за Аза и дисоциацията. Редица съвременни автори смятат, че развитието на ключови умствени способности е свързано с преминаване от психичното състояние на диада/двоичност към психичното състояние на триада/ троичност.

Уебинар „Аналитичната нагласа – фокус или въплъщение? Фини комуникации в отношенията на пренос и контрапренос“

Уважаеми колеги,

на 05 и 06.02.2022 г. (събота и неделя)

предстои уебинар

 

„Аналитичната нагласа – фокус или въплъщение? 

Фини комуникации в отношенията на пренос и контрапренос“

и

групова супервизия

 

с водещ 

  Сузана Райт

юнгиански аналитик от Великобритания

   /Визитка/

Уебинар „Безграничното юношество“

Уважаеми колеги,

на 08.01.2022 г. (събота)

предстои уебинар

„Безграничното юношество“

с водещ

Киара Тоци

юнгиански аналитик от Италия

/Визитка/

Пътешествие из преживяванията на съвременните юноши

Целта на семинара ми е да адресира темата за тенденцията от липса на граници в съвременните юноши. Ще започна с презентация, която е смесица от теми, които съм събирала през годините в ежедневния си контакт и клиничната ми работа с моите млади пациенти. Фокусът ми ще бъде върху несигурността, уязвимостта и объркването, типични за юношеството. Ще обърна специално внимание върху начините, по които се работи аналитично със специфичното предизвикателство от липса на граници, толкова често срещано явление в работата с юноши. След презентацията следва кратък филм, който направих – символичен меланж от образи, съчетани с думи на тийнейджъри и думи на К.Г.Юнг.

Уебинар „Първи моменти в анализата“

Уважаеми колеги,

на 04 и 05.12.2021 г.

предстои уебинар

Първи моменти в анализата

с водещ

Бриджит Собройар

юнгиански аналитик от Франция

/Визитка/

Семинар „Астрологическият свят на К. Г. Юнг“

Уважаеми колеги,

на 28.11 (неделя)

предстои онлайн семинар

Астрологическият свят на К. Г. Юнг

с водеща Милена Вълканова

юнгиански терапевт

/Визитка/

Семинарът цели да запознае аудиторията с присъствието на астрологията в библиотеката, търсенията, трудовете и живота на Юнг. Ще се направи преглед на начина, по който тя се е вплела в базисните концепции на аналитичната психология.

Семинарът ще засегне следните теми:

 •  Свидетелства за астрологическите интереси на Юнг
 •  Разбирането на Юнг за астрологията
 •  Четирите елемента и психологическите типове
 •  Планетите и комплексите
 •  Астрология и алхимия
 •  Астрологическите източници на Юнг
 •  Влиянието на Юнг върху астрологията
 •  Активното въображение като теургичен процес

Уебинар „ГРУПОВИЯТ ЖИВОТ В АНАЛИТИЧНИТЕ ОБЩЕСТВА“

Уважаеми колеги,

предстои уебинар с

 

Хенри Абрамович

юнгиански аналитик от Израел

/Визитка/

на тема:

„ГРУПОВИЯТ ЖИВОТ В АНАЛИТИЧНИТЕ ОБЩЕСТВА“

 

       Често срещано явление е аналитичните терапевтични общности да бъдат доминирани от догматизъм, клики, битки за власт, които за съжаление понякога кулминират в болезнени разцепления. В тази лекция ще се опитам да разгледам напреженията в груповия живот на тези общности през наратив от Талмуда (Berachot 27b-28a), в който два велики равина, Рабан Гамлиел и Раби Йехошуа, водят идеологична битка. Въпреки многото различия (и някои удивителни прилики) между аналитици и талмудисти, в лекцията ще пресъздам конфликта им сякаш той се случва в съвременно психоаналитично общество. Ще дискутирам динамиката на нетолерантност към различието, различните лидерски стилове, прошката и сдобряването като част от разцепването на Израелската асоциация по аналитична психология в три отделни института. Ще споделя с вас личните си преживявания и размисли върху това разцепване, като акцентирам на някои ключови моменти, след което ще оставя пространство за отворена дискусия. 
 

                                                                                          Уебинарът ще се състои на 13.11.2021 г. (събота)

Уебинар Удържането (containment): как алхимичният съд може да се превърне в място на трансформация или как да свържем разпръснатите фрагменти от преживявания със Селфа?

Уважаеми колеги,

предстои уебинар и групова супервизия с

 

Антонио де Риенцо и Ангелика Льове

юнгиански аналитици 

/Визитка/  

 

на тема:

Удържането (containment): как алхимичният съд може да се превърне в място на трансформация или как да свържем разпръснатите фрагменти от преживявания със Селфа?

/Резюме/

*** събитието е подходящо за напреднали обучаващи се първо и второ ниво, както и за сертифицирани терапевти. За пълноценно участие в събитието е силно препоръчително участващите да имат задълбочени разбирания по аналитична психология и/или терапевтичен опит.   

VII Национална конференция по аналитична психология, „ПСИХИЧНИ СВЕТОВЕ – АНАЛИТИЧНИ ОТРАЖЕНИЯ“

ПОКАНА

за

VII Национална конференция по аналитична психология,

ПСИХИЧНИ СВЕТОВЕ – АНАЛИТИЧНИ ОТРАЖЕНИЯ “,

която ще се състои на 15, 16 и 17.10.2021 г.

онлайн

ПРОГРАМА-VII НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО АНАЛИТИЧНА ПСИХОЛОГИЯ

АНОТАЦИИ И ВИЗИТКИ

Конференцията е организирана

от Българско общество по аналитична психология „К.Г.Юнг“

Основна цел на Националната конференция е да насърчи развитието и популяризирането на аналитичната психология в България чрез обмен на опит и добри професионални практики.

Ще бъдат връчени националните награди за принос в създаването на Българска школа и обучението на Юнгиански ориентирани психотерапевти.

С традиционен ритуал ще бъдат официално приветствани и въведени в Обществото новоприетите в Обучителната програма студенти.

Каним всички професионалисти, изследователи, практикуващи психотерапевти, аналитици и студенти, които имат желание  и интерес към аналитичната психология за вземат участие.

Може да подавате своите заявки за участие ТУК.

Плащанията се извършват по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”):

Райфайзен БАНК, IBAN –BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZBBBGSF

Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата.

Заявката се счита за окончателно валидна след като по нея е извършено плащането. Таксата за участие в конференцията е 50 лв.

Линк за достъп ще Ви бъде изпратен след изпращане на копие от платежното нареждане на адрес: bs.c.g.jung@gmail.com.  Моля регистрирайте се и изпратете копието най-късно до 12 октомври 2021 г.

От УС на БОАП „К.Г.Юнг“

“Доброто“ и „Лошото“ дете: деструктивността като „изоставено дете“ в теорията на аналитичната психология

Уважаеми колеги,

предстои уебинар с

 

Густав Бовензийпен

юнгиански аналитик от Германия

/Визитка/

на тема:

“Доброто“ и „Лошото“ дете: деструктивността като „изоставено дете“ в теорията на аналитичната психология

на

25 и 26.09.2021 г.

Уебинар „Събиране на аналитични нишки: да изтъчем заедно клинични изводи през размисли за защитите, развитийните дефицити и други теми от ранното развитие“

Уважаеми колеги,

предстои уебинар с

ДЖЕЙ БАРЛОУ

юнгиански аналитик от Великобритания

/Визитка/

на тема:

 

Събиране на аналитични нишки: да изтъчем заедно клинични изводи през размисли за защитите, развитийните дефицити и други теми от ранното развитие

В последните няколко семинара мислихме заедно за защитите, развитийните дефицити, както и други прояви на ранното развитие в консултативния кабинет.

През този семинар бих искал да се опитаме да съберем нишките от обученията, които проведохме до момента чрез клинична дискусия на серия от сесии с мой пациент, осветляващи лабиринта от привързаност, раздяла, зависимост и комплексни тревожности, които бяха активирани през мисълта за изстрадване на различни загуби.

на 31.07.2021 (събота)

Уебинар – „Срамът“

Уважаеми колеги,

на

3 и 4 юли 2021 г.

предстои уебинар

с

Радослав Иванов

/Визитка/

 

на тема:

С Р А М Ъ Т

  /Юнгианска перспектива/

 

Срамът е емоция, която яде душата

К. Г. Юнг

 Анотация

В семинара ще имате възможност да се запознаете по-дълбинно с афекта срам и неговите невидими на пръв поглед лица, за да можете да го разпознавате по-лесно в терапевтичната си практика. Ще се опитам да ви го покажа в изобразителното изкуство, в литературата, в българското народно творчество, в митологията, в сънищата и клиничния ми опит с конкретни примери на преживяване на срам и ефектите му върху личността.

Вълните, които срамът образува вътре в нас, ще ни отвеждат все по-навътре в океана на живота, където ще го намерим различен, дивящ, променящ се, пъстър и жесток. Плувайки ще се запознаем по-обстойно с двойката срам-вина и тяхната комплементарна връзка и как срамът си взаимодейства с емоции и чувства и до какво води тяхното съжителство.

Срамът и индивидуацията. Срамът като вътрешно и външно преживяване и неговите връзки с Персона, Сянка и други архетипи и обекти.

Чрез изкуството на юнгианската психотерапия ще избродираме заедно гоблена на срама по оста Его-Селф. Срамът е и гид към вътрешната цялостност!

Митът за Инана ще ни помогне да разберем по-обстойно динамиката и вътрешната трансформация на срама през клиничен случай.

Пренос и контрапренос в терапевтичната работа с пациенти, които изпитват силен срам – не просто остров, а архипелаг!

Препоръчително е всеки участник преди семинара да се запознае с шумерския мит за Инана.

Семинар „Практикуването на психотерапията днес. Юнгианските аналитици и тяхната ежедневна работа: едни и същи принципи, нови предизвикателства“

Уважаеми колеги,

на 25, 26 и 27 юни 2021 г.

предстят семинар и групова супервизия

с юнгианските аналитици

Ангелика Льове

и 

Антонио де Риенцо

/Визитки/

на тема:

„Практикуването на психотерапията днес. Юнгианските аналитици и тяхната ежедневна работа: 

едни и същи принципи, нови предизвикателства“

Уебинар: „Аналитична работа с митове“

Уважаеми колеги,

предстои  виртуална визита на
АНН ШЕРЕР
юнгиански аналитик от Англия

/Визитка/

 

На 12.06 и 13.06 (събота и неделя)

тя ще проведе уебинар

на тема:

„Аналитична работа с митове“ 

  и  групови супервизии

Уебинар: „Терапевтична игра с пясък – Sandplay therapy“

Уважаеми колеги,

предстои  виртуална визита на

Лисбет Майерс

юнгиански аналитик от Дания

/Визитка/

тя ще проведе уебинар и групова супервизия

на тема:

„Терапевтична игра с пясък – Sandplay therapy“

На 15.05 и 16.05 (събота и неделя)

Семинар – Работа с активно въображение – асоциации и амплификации, чрез взаимодействие между психичните функции.

Уважаеми колеги,

предстои нов семинар на

Надежда Витанова

/Визитка/

24.04 (събота )

тя ще проведе семинар

на тема:

Работа с активно въображение – асоциации и амплификации, 

чрез взаимодействие между психичните функции. 

Теоретична част на семинара:

– нива на психично съдържание и психични функции;

– асоциативен подход в психотерапевтичния процес, чрез активно въображение и взаимодействие между психичните функции.

Практическа част на семинара:

Диагностика на взаимодействието между психичните функции и асоциативно проектиране на съподчинеността мужду тях. Анализ на емпириката.

Уебинар „Работа с възрастни деца-заместители в аналитичната практика.“

Уважаеми колеги,

предстои нова виртуална визита на

Кристина Шелински

юнгиански аналитик от Швейцария

/Визитка/

10.04 и 11.04 (събота и неделя)

тя ще проведе уебинар и групова супервизия

на тема:

Работа с възрастни деца-заместители

в аналитичната практика. 

Модул III

/продължение/

 

Теми, които ще бъдат обсъдени по време на семинара:

Идентификация-Идентичност-Индивидуация при случаи на възрастни деца-заместители в клиничната практика.

Спонтанна или предизвикана загуба на бременност – заместващо или следващо дете.

Предизвикателства на трансфера/контратратрансфера в клиничната практика.

Семинар – „Богините и боговете в нас – изследване на архетипните образи в мъжката и женската психика и тяхното проявление в личен и професионален план“

 

Уважаеми колеги,

предстои уебинар с

Александра Найденова и Яна Монева

/Визитка/       /Визитка/

20 МАРТ 2021 г.

на тема

„Богините и боговете в нас – изследване на архетипните образи в мъжката и женската психика 

и тяхното проявление в личен и професионален план“

/Анотация/

Семинарът е отворен за колеги от всички терапевтични модалности

Представянето на сборник „Минало-Настояще-Бъдеще“

 

Уважаеми колеги и съмишленици на Българско общество по аналитична психология „К. Г. Юнг“,

 

имаме удоволствието да Ви съобщим, че излезе от печат

първият Сборник, „Минало-Настояще-Бъдеще“с научни доклади по аналитична психология ,

представяни на национални конференции, организирани от БОАП „К. Г. Юнг“.

С него БОАП „К. Г. Юнг“ стартира своята издателска дейност

и полага началото на серия „Библиотека „К. Г. Юнг“.

 

Сборникът съдържа 14 статии от научни изследователи, юнгиански аналитици,

терапевти и практикуващи в полето на аналитичната психология.

За първи път българската публика може да се запознае с колекция от непубликувани текстове

и дългогодишни научни търсения на чуждестранни и български автори в полето на юнгианските и пост-юнгиански идеи,

световната и българската митология, аспекти на психотерапевтичната практика.

Сборникът предлага интересно четиво както за прохождащи в полето на юнгианската мисъл,

така и за опитни специалисти по психотерапия.

 

Представянето на сборника ще се състои на 21.03.2021 (неделя) от 18.30 часа в платформата Zoom:

Topic: Представяне на сборник „Минало-Настояще-Бъдеще“
Time: Mar 21, 2021 18:30 Sofia

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89719397772?pwd=QVVBWXZsa0xmWW1RRHoyMWFzUmU3dz09

Meeting ID: 897 1939 7772
Passcode: 521865

Очакваме Ви!

Семинар „Различни начини да бъдем в света – активно въображение и филмов език“

Уважаеми колеги,

предстои уебинар и групова супервизия с

Киара Тоци

юнгиански аналитик от Италия

/Визитка/

6-7 МАРТ 2021 г.

на тема 

Различни начини да бъдем в света – активно въображение и филмов език

/Анотация/

Уебинар „Въведение в изследването на сенките на близостта, разстоянието и сливането.“

Уважаеми колеги,

 

предстои уебинар с

Джей Барлоу

юнгиански аналитик от Великобритания

/Визитка/

на тема:

 

Въведение в изследването на сенките на близостта, разстоянието и сливането.

Добавяне към предходното ни мислене за юнгианския подход в клиничната работа със защити, развитийни дефицити и тревожност                                                                                                                                                                                                                                                                                              “Как бих могъл да се отмотая от кукичката ти?“

„Небето“, Джил Александър Есбаум

 

на 27.02.2021 (събота)

Семинар „АНАЛИТИЧНАТА ТЕРАПЕВТИЧНА РАМКА“

Уважаеми колеги,

на

20 Февруари 2021 г.

предстои семинар 

с

юнгианския аналитик

Йоана-Магдалена Илчева (Маги)

 /Визитка/

на тема:

„АНАЛИТИЧНАТА ТЕРАПЕВТИЧНА РАМКА“

/Анотация/

Семинар „БРАТЯТА И СЕСТРИТЕ В АНАЛИТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ“

Уважаеми колеги

на

13-14 Февруари 2021 г.

предстоят семинар и групови супервизии

с юнгианския аналитик

Хенри Абрамович

/Визитка/

на тема:

БРАТЯТА И СЕСТРИТЕ В АНАЛИТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ“

Семинар „Фалшив Аз, истински Аз и техните репрезентации. Полезни клинични концепти между психоанализата и аналитичната психология“

Уважаеми колеги,

на 29-31 януари

предстои семинар и групова супервизия

с юнгианските аналитици

Ангелика Льове

и

Антонио де Риенцо

/Визитки/

на тема:

Фалшив Аз, истински Аз и техните репрезентации.

Полезни клинични концепти между психоанализата

и аналитичната психология

Семинар – „Архетипът на Сянката и Персоната в приказки, сънища и митове“

Уважаеми колеги,

предстои уебинар с

Яна Монева

юнгиански психотерапевт

/Визитка/

на тема:

Семинар Архетипът на Сянката и Персоната

в приказки, сънища и митове

Анотация

на 9 и 10 януари (събота и неделя)

Уебинар – „Юнгиански подход към клиничната работа със защити, развитийни дефицити и тревожност“

Уважаеми колеги,

на 12 декември (събота)

предстои уебинар с

Джей Барлоу

юнгиански аналитик от Великобритания

/Визитка/

на тема:

Юнгиански подход към клиничната работа със защити,

развитийни дефицити и тревожност

Онлайн лекция: „В маргиналната зона: болестта в анализата“

Уважаеми колеги,

 

Имаме удоволствието да Ви съобщим, че на

6 декември 2020 г., неделя

 

предстои първото виртуално гостуване у нас на

Хенри Абрамович

юнгиански аналитик от Израел 

/Визитка/

 

Той ще изнесе лекция на тема:

В маргиналната зона: болестта в анализата

 

Презентацията засяга една болезнена, но важна тема-табу за това как аналитикът/ терапевтът преминава през тежки и дори животозастрашаващи болести. Ще споделя части от личния си дневник и сънища, записани по време на боледуването ми от животозастрашаващ лимфом. Лекцията представя различните клинични приложения и дилеми на тази архетипна ситуация. Използва се активно въображение, за да може аудиторията да стане активен участник в това индивидуиращо пътешествие от болестта към здравето. На финала ще засегна етични дилеми относно това как се справяме, когато в терапевтичната ни общност има колеги със животозастрашаващо заболяване.
Хенри Абрамович предоставя към семинара и своя скорошна статия на различна тема (на английски език), която предстои да бъде публикувана в списанието „Jung Journal: Symbol and Culture“: файл.

 

Програма:

14.00 – 15.30 ч.

20 минути почивка

15.50 – 17.20 ч.

Oнлайн семинар: „Символите, символичната нагласа и създаването на смисъл в аналитичното пространство“

 

Поради заболяване на Даниела Ойлерт-Фухс планираният семинар и групова супервизия за 7 и 8 ноември се отлагат. 

 

Уважаеми колеги,

на 7 и 8 ноември (събота и неделя)

предстои онлайн семинар и групова супервизия

с Даниела Ойлерт-Фухс

юнгиански аналитик от Австрия и лиазон на БОАП към МААП

/Визитка/

на тема

 

Символите, символичната нагласа и създаването на смисъл

в аналитичното пространство:

интрапсихичната и интерсубективната употреба

на символи в сънища,

приказки и игра в пясък.

Развитиен подход

 

Анотация: Символите, макар и в центъра на юнгианската мисъл, са и в сърцето на юнгианското противоречие: те спонтанно ли се появяват или имат развитийни предпоставки? Първо ще изградим теоретична база за разбиране на развитийния аспект, показан нагледно в различните аналитични школи и в изследванията за ранното детство. След това ще се фокусираме върху аналитичната практика: ще се използват винетки и сънища, за да се придобие по-дълбоко разбиране не само на интрапсихичното им значение, но и за да разширим разбирането си за различни (негативни) преносни констелации. След това ще обсъдим как това ново разбиране може да бъде внесено в аналитичното пространство от аналитика.

Семинар „Двойката в юнгианската анализа. Значимостта на архетипното сдвояване на противоположности в развитието на психичната структура и влиянието му върху ежедневната клинична практика“

Уважаеми колеги, 

на 23-25 октомври

(петък до неделя) 

предстои семинар и групова супервизия

с юнгианските аналитици

Ангелика Льове и Антонио де Риенцо

/Визитки/

на тема:

Двойката в юнгианската анализа.
Значимостта на архетипното сдвояване на противоположности
в развитието на психичната структура
и влиянието му върху ежедневната клинична практика

Пълна анотация на семинара вижте ТУК

Уебинар „Работа с възрастни деца-заместители в аналитичната практика. Модул II“

Уважаеми колеги,

 

напомняме, че предстои нова виртуална визита на

Кристина Шелински

юнгиански аналитик от Швейцария

/Визитка/

 

10.10 и 11.10 (събота и неделя)

тя ще проведе уебинар и групова супервизия

на тема:

 

Работа с възрастни деца-заместители

в аналитичната практика. Модул II

 

Можете да се запишете за участие ТУК до 7.10 включително.

Допълнително ще получите адрес за участие в семинара и груп. супервизия след изпратено платежно в посочения срок.

 

 

График:

Събота, 10.10

9:00-10:30 ч.: Въведение: Предизвикателства и възможности при работата с възрастни деца-заместители в клиничната практика

10:30-11:00 ч.: почивка

11:00-12:30 ч.: Поглед върху трудни аспекти като: чувство на ненужност, завист и омраза; проекции/проективни идентификации във взаимоотношенията; негативен майчин/бащин комплекс; елементи на личностови разстройства; секс и насилие и други сенчести проблеми

12:30-14:00 ч.: Обедна почивка

14:00-15:30 ч.: Свързване наново със Себето и психологическо прераждане: ами ако това е непостижимо?

15:30-16:00 ч.: Въпроси и изводи

 

Неделя, 11.10:

9:00-9:30 ч.: Въведение от Кристина Шелински: някои ключови елементи на супервизията на случаи със деца-заместители

9:30-11:00 ч.: Групова супервизия на случай 1: представяне на случая 20 мин., кратко мълчание, обсъждане на случая

Почивка 30 мин.

11:30-13:00 ч.: Групова супервизия на случай 2: представяне на случая 20 мин., кратко мълчание, обсъждане на случая

13:00-14:00 ч.: Обедна почивка

14:00-14:30 ч.: Въпроси и отговори и изводи

Уебинар „Митът за Тезей и Минотавъра и неговата преработка“

Уважаеми колеги,

на 13 септември (неделя)

предстои уебинар на тема:

„Митът за Тезей и Минотавъра и неговата преработка“

с водещ Никита Четвериков

юнгиански аналитик от Русия

/Визитка/

Анотация:

Митът за Тезей и Минотавъра е централен сред групата митове, свързани с прехода от Матриархата в Патриархат и общата промяна на историческия мит.

 1. Тезей и Минотавъра. Предисторията на Минотавъра и майчиния мит, характерен за Бронзовата епоха. 
 2. Героичния мит и Тезей. Отношения с бащата.
 3. Лабиринтът и нишката на Ариадна.
 4. Темата за предателството, оказало се в основата на неразгърнатия героичен мит като пуерилна фиксация и препятствие на пътя на индивидуацията.
 5. Тезей като новия герой. Обичаят за женитба.
 6. Тезей и неговия син Иполит. Обратната страна на Едиповия комплекс (Тезей и Егей).
 7. Тезей като цар и като основоположник на атинската демокрация.
 8. Последващото разрешение на възлите на напряжение в митовете (предателство, нарушение на индивидуацията, необходимостта за убийство) като нарушение на процеса на творчество.
 9. Съотнасяне на вътрешните суб-интереси на всеки от героите в мита (различните суб-личности вътре в човека) като проявление на индивидуацията.  
Времеви рамки:
10:00 – 18:00 ч. (обедна почивка 13:00 – 15:00 ч.)
 
Семинарът ще се проведе онлайн в платформата Zoom.
Допълнително ще получите линк към събитието след като се регистрирате за участие (ТУК) и заплатите таксата. Молим, задължително изпращайте снимка (сканирано, онлайн справка) за заплатената такса до 7.09.2020 включително!
 
Заплащане: (8 уч.ч.)
Таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса), е 40 лв. За всички останали, таксата е 45 лв.  
Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и я изпратете по имейл на bs.c.g.jung@gmail.com в отбелязания краен срок – благодарим предварително.

Семинар „Юнгиански подход за онлайн работа“

Уважаеми колеги,

на 11 и 12 юли (събота и неделя)

предстои онлайн семинар,

който беше предвиден за 30-31 май,

с Джей Барлоу

юнгиански аналитик от Великобритания, член на МААП

(Визитка).

на тема:

Юнгиански подход за онлайн работа

(Анотация ТУК)

Времеви рамки:

11.07 (събота) и 12.07 (неделя): 10:00 – 17:00 ч.

Напомняме, че можете да използвате своето вече извършено платежно от мес. май. В такъв случай не е нужно да се записвате отново в присъствената форма.

 

Заплащане: (12 уч.ч.)

Таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса), е 60 лв. За всички останали, таксата е 66 лв.  

Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и я изпратете по имейл на bs.c.g.jung@gmail.com в отбелязания краен срок – благодарим предварително.

Онлайн семинар – „Психосоматичното на границата между тялото и ума: юнгианска работа с нерепрезентирани състояния през подхода на Бион“

Уважаеми колеги,

предстои онлайн семинар и групова супервизия с

Ангелика Льове и Антонио де Риенцо

/Визитки/

 

***

 

19-20.06 (петък и събота)

ще изнесат онлайн семинар на тема:

„Психосоматичното на границата между тялото и ума: юнгианска работа с нерепрезентирани състояния през подхода на Бион“

Анотация:
Има тънка, крехка, но решаваща граница между един основен факт и това, което чувстваме за него. Поетът Джон Дон пише: „кръвта в бузите ѝ говореше … сякаш тялото ѝ мислеше“. В една от своите лекции Бион използва тази строфа, за да илюстрира линията, която разделя Бета-елементите от Алфа-елементите. Бион изяснява, че поетът не е репрезентирал нито Бета (необработен елемент), нито Алфа (преживяване, за което може да се мисли), а границата между двете. Тази решаваща граница е това, което той е нарекъл алфа-функция: самият основен елемент, който може да задейства психичното развитие и който в аналитичната психология бива сравняван със символната нагласа на терапевта. Важно е да помним, че една психична система трябва се разглежда като включваща както соматични, така и психични аспекти, тъй като част от несъзнаваната комуникация протича през пред-символния канал на тялото. Юнг е бил наясно с това, в „Психология на архетипа на детето“ той пише: „Символите на Себето се пораждат в дълбините на тялото и изразяват точно толкова материалност, колкото структурата на възприемащото съзнание. Следователно символът е едно живо тяло … колкото по-архаичен и дълбок, толкова е и по-физиологичен“. 
В този семинар ще споделим своите клинични и теоретични размисли по отношение връзката тяло-ум в школите на Бион и Юнг и тяхната фундаментална стойност при работа с дисоциирани, травмирани или психосоматични клиенти.

21.06 (Неделя)
Групова супервизия

Онлайн семинар „Работа с пораснали деца-заместители в аналитичната практика“

Уважаеми колеги,

на 6 и 7.06 предстои

уебинар и онлайн групова супервизия

с Кристина Шелински

юнгиански аналитик от Швейцария

/Визитка/

6.06 (събота)

уебинар на тема:

Работа с пораснали деца-заместители

в аналитичната практика

Времеви рамки:

10:00 – 17:00 ч.

7.06 (неделя)

Онлайн групова супервизия

(2 случая)

Времеви рамки:

10:30 – 16:00 ч.

Подробна анотация и правила за представяне на случай в супервизията – ТУК

 

За присъствие за уебинара и супервизията се запишете ТУК. Заявки за участие и изпратено копие на извършено плащане за семинара се приемат единствено до 3.06 включително. Допълнително ще получите покана с онлайн адреса на семинара в платформата Zoom след като подадете своята заявка и изпратите копие на платежния си документ в посочения срок.

 

Заплащане:

Семинар (7 уч.ч.)

Таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса), е 35 лв. За всички останали, таксата е 39 лв.  
Групова супервизия (5 уч.ч.)
Таксата е 45 лв, платими по банков път.
 
Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и я изпратете по имейл на bs.c.g.jung@gmail.com в отбелязания краен срок – благодарим предварително.

 

 

Семинар „Юнгиански подход за онлайн работа“

Уважаеми колеги,

на 11 – 12.07 (събота и неделя)

предстои онлайн семинар с

Джей Барлоу

юнгиански аналитик от Великобритания, член на МААП

(Визитка).

на тема:

Юнгиански подход за онлайн работа

(Анотация ТУК)

Времеви рамки:

11.07 (събота) и 12.07 (неделя): 10:00 – 17:00 ч.

Семинар „Зависимост и съ-зависимост“

Уважаеми колеги,

предстои уебинар и онлайн групова супервизия с

Мисер Берг

юнгиански аналитик, член на МААП

Визитка

 

9-10 май (събота и неделя)

семинар на тема

„Зависимост и съ-зависимост“

Фокус на семинара ще бъдат: юнгиански гледни точки към зависимостите, собствената позиция на водещата спрямо съ-зависимостта, разгледана през мита за Нарцис и Ехо (със специален фокус върху Ехо), клинични случаи, акценти върху определени теми, свързани със зависимостите:
– ранни защити (контрол, отричане, идеализация/ обезценяване, проективна идентификация)
– скърбене (липсващата способност да преминеш през процеса на скърбене)
– креативност/ блокирана креатвност (препратки към преходното пространство на Уиникот („the transitional area“)
– срамът
– желанието за смърт (Ерос иТанатос), поглед през авторите Игра и Д. Калшед
– лечение
 

Времеви рамки на семинара:

Събота: 10:00 – 13:30 ч.

Неделя: 10:00 – 12:00 ч.

9-10 май (събота и неделя)

Групова супервизия

Времеви рамки на груповата супервизия:

Събота: 15:00 – 17:00 ч. (един случай)

Неделя: 12:30 – 14:30 ч. (един случай)

Онлайн семинар – „Уилфред Бион – Теория и клинична работа в психоаналитичното мистично и неговото влияние върху юнгианския подход“

Уважаеми колеги,

предстои онлайн семинар на

Ангелика Льове,

юнгиански аналитик от Австрия

(визитка)

Тя ще проведе семинар и супервизия, както следва:

24-25 април (петък и събота)

онлайн семинар на тема:

Уилфред Бион –

Теория и клинична работа в психоаналитичното мистично

и неговото влияние върху юнгианския подход

 

Можете да видите подробна анотация ТУК.

 

Времеви рамки за двата дни: работата ще бъде организирана в два последователни блока на ден от по 2 астрономически часа с междинна почивка.

Начало: 17:30 ч. (Край: около 21:30 ч. в зависимост от динамиката на работа в групата)

 

Важно: Молим да потвърдите своето участие в семинара и/или в груповата супервизия ТУК до 17.04 включително. Ще получите допълнителна покана с детайли за платфромата Zoom. За да бъдете включени в онлайн семинара и/или в груповата супервизия, трябва да изпратите копие на направено заплащане до 17.04.

 
Семинарът е подходящ за напреднало ниво на обучаващи се, както и за сертифицирани терапевти. За пълноценно участие в събитието е силно препоръчително участващите да имат задълбочени разбирания по аналитична психология и/или терапевтичен опит. 

 

26 април (неделя)

Групова онлайн супервизия

Семинар „Уилфред Бион – Теория и клинична работа в психоаналитичното мистично и неговото влияние върху юнгианския подход“

Уважаеми колеги,

Предвид епидемичната обстановка и мерките за ограничаване на Covid 19, предприети в страните от Европейския съюз се отменя визитата на Ангелика Льове, планирана за 14 и 15 март 2020.

 

 

Ангелика Льове,

юнгиански аналитик от Австрия

(визитка)

Тя ще проведе семинар и супервизия, както следва:

14 март (събота)

семинар на тема:

Уилфред Бион –

Теория и клинична работа в психоаналитичното мистично

и неговото влияние върху юнгианския подход

Можете да видите подробна анотация ТУКверсия на английски език).

15 март (неделя)

Групова супервизия

Семинар „Прояви на ранното развитие в кабинета“

Уважаеми колеги,

предстои визита на юнгианския аналитик от Великобритания

Джей Барлоу

Професионална визитка

Той ще проведе семинар на тема

„Прояви на ранното развитие в кабинета“

Събота, 15 февруари

9:30 – 19:00 ч. Семинарна част и групово обсъждане

Програма:
(за подробна програма натиснете ТУК, на английски ТУК)

 

Важно:

Семинарът е подходящ за напреднало ниво на обучаващи се, както и за сертифицирани терапевти. За пълноценно участие в събитието е силно препоръчително участващите да имат задълбочени разбирания по аналитична психология и/или терапевтичен опит.

Семинар „Фауст – юнгиански поглед“

Уважаеми колеги,

На 1-2 февруари (събота и неделя)

ще се проведе семинарът

„Фауст – юнгиански поглед“

с водещ

д-р Светлана Николкова

юнгиански аналитик от България

Визитка

 

Времеви рамки: от 9.30 до 18.30 ч.

Важно! Молим да заявите своето участие ТУК до 27.01 включително, за да съобразим подходяща зала за провеждане на семинара.

Благодарим предварително!

 

Заплащане:

(18 уч.ч.)

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 90 лв. За всички останали, таксата е 99 лв.– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административвна такса) е 99 лв., за останалите – 108 лв.Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

Семинар „Подходи в клиничната оценка“

Уважаеми колеги,

в периода 12-15.12.2019 г. предстои визита на

юнгианския аналитик от Великобритания

Джей Барлоу

Споделяме негова кратка професионална визитка.

Той ще проведе семинар на тема

„Подходи в клиничната оценка“

Програма:

(за подробна програма натиснете ТУК)

Четвъртък, 12 декември

18:30 – 20:00 ч. Семинар част 1: Въведение в оценката. Групова рефлексия

Петък, 13 декември

18:30 – 20:00 ч. Семинар част 2: Изследване на модели на ума според Фройд. Групова дискусия.

Събота, 14 декември

9:30 – 11:30 ч. Групова рефлексия и семинар част 3: Изследване на модели на ума според Юнг.

11:45 – 13:15 ч. Семинар част 4: Аналитичен модел за оценка.

15:15 – 19:00 ч. Семинар част 5 и 6: Лично-професионален модел на ума. Групова дискусия.

Неделя, 15 декември

10:00 – 13:30 ч. Семинар част 7: Работа с аналитичния модел на оценка. Групова рефлексия и обща дискусия.

Важно:

Семинарът е подходящ за напреднало ниво на обучаващи се.

 

Молим да заявите своето участие ТУК до 8.12 включително, благодарим предварително.  

 

Заплащане:

Семинарни части (21 уч.ч.):

– по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 105 лв. За всички останали, таксата е 116 лв.
– на място – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 116 лв., за останалите – 126 лв.
Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място / или я изпратете по имейл на bs.c.g.jung@gmail.com – благодарим предварително.

Семинар „Творчеството като обратната страна на агресията“

Уважаеми колеги,

на 24.11

(неделя)

предстои семинар на тема

„Творчеството като обратната страна на агресията“

с водещ

Никита Четвериков

юнгиански аналитик от Русия

Визитка

Можете да прочетете повече за програмата на семинара

в прикачения файл (линк).

Семинарът ще се проведе с онлайн присъствие на водещия

и присъствие наживо за участниците.

 

Семинарът е подходящоза напреднали обучаващи се първо и второ ниво, както и за сертифицирани терапевти. За пълноценно участие в събитието е силно препоръчително участващите да имат задълбочени разбирания по аналитична психология и/или терапевтичен опит.

Време на провеждане:

9:30 – 18:30 ч.

Молим да потвърдите своето участие ТУК до 20.11 включително. Благодарим предварително.

Място на провеждане: ще бъде обявено допълнително съобразно постъпилите заявки.

Заплащане (9 уч.ч.):

– по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 45 лв. За всички останали, таксата е 50 лв.
– на място – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 50 лв., за останалите – 54 лв.
Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място / или я изпратете по имейл на bs.c.g.jung@gmail.com – благодарим предварително.

Семинар „Работа като дубльор: нерепрезентирани състояния в символния материал в игрова терапия с пясък при деца”

Уважаеми колеги,

предстои визита на Даниела Ойлерт-Фухс,

юнгиански аналитик от Австрия и лиазон на БОАП „К. Г. Юнг“ към МААП.

Визитка

Тя ще проведе семинар и групова супервизия, както следва:

9.11 (събота)

  10:00 – 17:00 ч.

семинар на тема:

„Работа като дубльор: нерепрезентирани състояния в символния материал в игрова терапия с пясък при деца” 

Събитието е подходящо за напреднали обучаващи се първо и второ ниво, както и за сертифицирани терапевти. За пълноценно участие в събитието е силно препоръчително участващите да имат задълбочени разбирания по аналитична психология и/или терапевтичен опит.

10.11 (неделя)

10:00 – 14:00 ч.

Д. Ойлерт-Фухс ще проведе групова супервизия.

* * *

Ако искате да следите събитията на БОАП, можете да го направите през нашата страница (link) или чрез Google calendar (link).

Семинар „Хранителни разстройства при деца и възрастни“

Уважаеми колеги,

в периода 25-27 октомври предстои визита на

юнгианския аналитик от Великобритания

Алесандра Кавали

Визитка

25 и 26 октомври (петък и събота)

ще проведе семинар на тема:

„Хранителни разстройства при деца и възрастни“

Програма:

25.10 (петък): 18:00 до 20:00 ч., представяне на хранителни разстройства при деца

26.10 (събота): 9:30 – 18:30 ч., представяне на хранителни разстройства при възрастни

Място на провеждане: Предстои уточняване

Събитието е подходящо за напреднали обучаващи се първо и второ ниво, както и за сертифицирани терапевти. За пълноценно участие в събитието е силно препоръчително участващите да имат задълбочени разбирания по аналитична психология и/или терапевтичен опит.

 

Заплащане: 

За семинара (12 уч.ч.)

– по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 60 лв. За всички останали, таксата е 66 лв.
– на място – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 66 лв., за останалите – 72 лв.
Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Семинар „Живот и смърт. Преживявания с мъртвост и живост в аналитичната работа“

Уважаеми колеги,

предстои визита на юнгианския аналитик от Германия

Ангелика Льове

(визитка)

Можете да заявите участие ТУК до 6.10 включително.

12 – 13.10.2019 (събота и неделя)

семинар

„Живот и смърт.

Преживявания с мъртвост и живост в аналитичната работа“

Важно! Молим, носете си хартия и цветни моливи за семинара.

 

Събитието е подходящо за напреднали обучаващи се първо и второ ниво, както и за сертифицирани терапевти. За пълноценно участие в събитието е силно препоръчително участващите да имат задълбочени разбирания по аналитична психология и/или терапевтичен опит.

 

Време: 

Събота 9:30 – 18:30 ч.

Неделя 9:30 – 16:00 ч.

Място: Предстои уточняване предвид заявките за присъствие

Заплащане (15 уч.ч.):

– по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 68 лв. За всички останали, таксата е 75 лв.
– на място – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 75 лв., за останалите – 83 лв.
Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Презентаци и лекция на Йехуда Абрамович и Батя Брош Палмони

Уважаеми колеги,

на 28 септември (неделя)

ще се състои извънредно представяне и лекция

от аналитиците от Израел

Йехуда Абрамович и Батя Брош Палмони

(кратка визитка ТУК),

на тема

„Мъжкото и женското

във виждането на Ерих Нойман“

 

Представянето е отворено за присъствие от редовно обучаващи се, сертифицирани терапевти и слушатели към БОАП.

Молим да заявите своето участие ТУК до 25.09, благодарим предварително.

 

Времеви рамки: 10:30 – 13:00 ч.

Място на провежданеСтоличен диспансер за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“, София, Ул. Екзарх Йосиф 59, ет. 7

Заплащане (4 уч.ч.):

– по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 14 лв. За всички останали, таксата е 16 лв..
– на място – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 16 лв., за останалите – 18 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Семинар „Архетипове на промяната – водачи и помощници в процеса на вътрешно израстване“

Уважаеми колеги,

на 28 септември (събота)

предстои провеждането на семинар

„Архетипове на промяната 

– водачи и помощници в процеса на вътрешно израстване“

с водеща

Валерия Дилова

Повече информация ще откриете в прикачените файлове.

Молим да потвърдите своето присъствие ТУК до 25.09 включително.

 

Времеви рамки: 13:30 ч. (с участниците на място ще бъде уточнен крайният час на семинара)

Място на провеждане: Столичен диспансер за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“, София, Ул. Екзарх Йосиф 59, ет. 7

Заплащане:

– по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 32 лв. За всички останали, таксата е 36 лв..
– на място – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 36 лв., за останалите – 41 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Уъркшоп „Въведение в работа с тялото“

Уважаеми колеги,

На 6-ти и 7-ми септември

предстои да се проведе уъркшоп

„Въведение в работа с тялото“

с водеща:

Александра Найденова

юнгиански-ориентиран психотерапевт

Място: гр. Бургас, Бургаски солници, симБиотично – пространство на Атанасовско езеро

Времеви рамки: 06.09.2019 г. от 09:30 до 20:00 часа

07.09.2019 г. от 09:30 до 11:00 часа.

Метод на работа: Учене чрез преживяване

Информация към участниците:

Уъркшопът е подходящ за студентите от всички приеми на Обучителната програма.
Нужно е предварително да заявите своето участие ТУК до 15.08.2019 г. включително.
Местата са ограничени до 17 човека и записването ще става по реда на изпратените заявки до запълване на местата.

Всеки участник трябва да носи материали за рисуване – пастели, водни или темперни бои, в зависимост от предпочитанията.
Тъй като в залата няма съблекалня, е нужно да бъдете облечени с удобни дрехи, позволяващи свободно движение и работа на пода. Предвидено е време за работа на плажа и в солните басейни и е важно да носите бански костюми.

При желание можете да получите съдействие за настаняване.

Заплащане (семинарът се провежда в 15 уч.ч.):

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 53 лв. За всички останали, таксата е 60 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 60 лв., за останалите – 68 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): 

Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата.

Семинар “Психичните функции в процеса на индивидуация – диагностика и подходи за активиране взаимовръзките между тях“

Уважаеми колеги,

на 13.07 и 14.07

(събота и неделя)

предстои провеждането на семинара

“Психичните функции в процеса на индивидуация – 

диагностика и подходи

за активиране взаимовръзките между тях“

с водеща проф. Надя Витанова

 

Нейна кратка професионална визитка можете да видите тук.

Времеви рамки:

Събота, 13.07 – 13:00 – 18:00 ч.;

Неделя, 14.07 –  11:00 – 16:00 ч.

(общо 12 учебни часа)

Семинарът е отворен редовно обучаващи се в Обучителната програма на БОАП, включително и слушатели.

Молим да потвърдите своето участие ТУК до 9.07 включително.

Допълнително ще бъде споделено мястото на провеждане на семинара.

Заплащане:

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 42 лв. За всички останали, таксата е 48 лв..

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 48 лв., за останалите – 54 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Базисен семинар „Психологически типове според К. Г. Юнг“

Уважаеми колеги,

на 29 и 30 юни (събота и неделя)

предстои провеждането на два базисни семинара,

посветени на темата

„Психологическите типове според К. Г. Юнг“ *

Молим да заявите своето присъствие ТУК до 24.06 включително.

29 юни (събота)

Семинар

„ТИПОЛОГИЧЕН МОДЕЛ НА ЛИЧНОСТТА,

създаден от Карл Густав Юнг.

Теоретични основи. Клинични перспективи“

Водещ: Катерина Илиева

(кратка професионална визитка – линк)

Време на провеждане:

9:30 – 18:30 ч.

Място: София, Столичен диспансер за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“, ул. Екзарх Йосиф 59, ет. 7 (карта)

30 юни (неделя)

Семинар

„4 ФУНКЦИИ НА СЪЗНАНИЕТО

– персонификации във филми, литература, активно въображение и сънища“

Водещ: Валерия Дилова

(кратка професионална визитка – линк)

Време на провеждане:

9:30 – 18:30 ч.

Място: 

София, Столичен диспансер за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“, ул. Екзарх Йосиф 59, ет. 7 (карта)

 

Семинарът е базисен – подходящ за обучаващи се първо ниво, както и за слушатели. Част от базисен цикъл семинари.

 

 

Заплащане:

 

Заплащането е за всеки семинар поотделно, като молим в основанието за плащане да вписвате името на съответния семинар:

 

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 32 лв. за един семинар За всички останали, таксата е 36 лв. за един семинар.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 36 лв. за един смеинар, за останалите – 41 лв. за един семинар.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Семинар и групова супервизия Джей Барлоу

Уважаеми колеги,

в периода 6-9.06.2019 г. предстои визита на

юнгианския аналитик от Великобритания

Джей Барлоу

Споделяме негова кратка професионална визитка.

Програма:

6 юни (четвъртък)

18:00 – 19:30 ч. – Кратко представяне на семинара:

Представяне на случай за несъзнаваните фантазии и еротичния пренос в служба на инивидуацията

7 юни (петък)
17:30 – 20:30 ч.

Уъркшоп „Клинична работа с несъзнаваните фантазии“

8 юни (събота)

9:30 – 11:00 ч.

Семинар: „Клинично приложение на несъзнаваните фантазии“

11:30 – 16:30 ч.

Групова супервизия (с вкл. обедна почивка)

17:00 – 18:30 ч.

Уъркшоп „Несъзнаваната идентификация и несъзнаваните фантазии“

9 юни (неделя)

9:30 – 11:30 ч. – Заключителна част на семинара и дискусия

 

 

Важно:

Семинарът е подходящ за напреднало ниво на обучаващи се. Груповата супервизия и представянето на случаи НЕ са предвидени за участие на слушатели в БОАП. Повече за класификацията на събитията, организирани от БОАП, можете да видите на нашия сайт (линк).

 

 

Молим да заявите своето участие ТУК до 30.05 включително, залата ще бъде съобразена с постъпилите заявки в срок.

Базисен семинар „Юнгиански поглед към българския фолклор“

Уважаеми колеги,

 

на 11 и 12 май 2019 г.

(събота и неделя)

 9:30 ч. – 18:00 ч.  

 

предстоят лекции от базисния курс

„Юнгиански поглед към българския фолклор“

 

с водещ

проф.д.ф.н. Анатол Анчев

Място на провеждане:

За да заявите присъствие, моля да отбележите ТУК до 1.05 включително.

Залата ще бъде съобразена с постъпилите заявки в срок и ще бъде обявена допълнително.

 

Заплащане:

 

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 72 лв., за останалите – 81 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Семинар „Репрезентациите и съвместното конструиране на смисъла от аналитик и клиент“

Уважаеми колеги,

предстои визита на Ангелика Льове,

юнгиански аналитик от Германия.

13.04 (събота)

от 9.30 до 18.00 ч.

и

14.04 (неделя)

от 9.30 до 17.00 ч.

 

ще се проведе семинар на тема:

Репрезентациите и съвместното конструиране

на смисъла от аналитик и клиент

 

Място: София,Столичен диспансер за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“, ул. Екзарх Йосиф 59, ет. 7.

Важно: Молим да заявите своето участие в семинара до 5.04 включително, за да се предвидят достатъчно места за всички присъстващи.

Резюме: Юнг развива идеята за „конструктивното разбиране на преноса, в което човек може да се запита за смисъла и целта на преноса“ (CW 8, § 146, The transcendent function). Неговият позитивен подход оставя пространство да мислим за различните начини, по които това конструктивно разбиране би могло да работи ефективно в аналитичната ни работа. Като аналитици, ние сме тези, които избираме как да разширим своите перспективи и способности, така че да използваме преноса и контрапреноса в работата си като инструмент, който носи и създава смисъла.  

 

През последните няколко години в аналитичната общност се обсъжда именно тази концепция за съвместното конструиране на смисъла от аналитик и клиент. Дискусиите включват интерсубективната работа на аналитичната двойка, като се обръща внимание на това кои са начините, по които аналитикът достига до онези състояния на ума, за които липсват репрезентации или ако има такива, те са оскъдни.

Семинар „Мазохизмът: смисълът на страданието в процеса на индивидуация“

Уважаеми колеги,

на 7 април 2019 г.

(неделя)

от 9:30 до 18:00 ч.

ще се проведе семинар на тема:

„Мазохизмът: смисълът на страданието в процеса на индивидуация“ 

с водещ юнгианския аналитик от Русия

Никита Четвериков

Семинарът ще се проведе в онлайн формат за водещия (видео-конферентна връзка) и с присъствена форма за участниците.

Анотация на събитието (линк).

Молим да потвърдите своето участие до 1.04 включително

за съобразяване на зала за провеждане на събитието.

 

 

Заплащане:
– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 32 лв. За всички останали, таксата е 36 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 36 лв., за останалите – 41 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

Семинар: „Символиката в картините на Йеронимус Бош“

Уважаеми колеги,

на 9 и 10 март 2019 г. 
(събота и неделя)
от 9:30 ч. до 18:00 ч.

предстои семинар на тема:
„Символиката в картините на Йеронимус Бош“

с водещ юнгианския аналитик от Германия
Хелга Томас

Молим да потвърдите своето присъствие на семинара
не e-mail bs.c.g.jung@gmail.com до 1.03. включително.
Това е важно за съобразяване на подходяща зала
за провеждане на семинара.

Заплащане:
 

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 72 лв., за останалите – 81 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

Семинар „Въведение в аналитичната психология“ III част

Уважаеми колеги,

на 23 и 24 февруари
(събота и неделя)

ще бъде проведен семинарът

„Въведение в аналитичната психология“
III част

Семинарът е част от базисния курс за обучаващите се в БОАП „К. Г. Юнг“ и е предназначен за новоприетите обучаващи се в програмата, прием 2018,
както и за колеги от предишни приеми, които не са посетили този курс до момента.

Водещи: Петя Хорозова, Светлана Николкова

Петя Хорозова е психолог, детски психотерапевт, юнгиански психотерапевт. Петя Хорозова работи 20 год. в Института по образованието „Т. Самодумов“ до закриването му през 1992 г. От 2000 г. е на частна практика като психотерапевт. От 2004 г. е лектор към Дружеството по позитивна психотерапия в България. През 2007 г. Завършва обучението си по програмата за психотерапевти с
юнгианска ориентация. Работи с деца, юноши и възрастни. П. Хорозова е дългогодишен психотерапевт, супервизор и ектор в БОАП „К. Г.
Юнг“. Негов бивш председател, тя е активен и всеотдаен участник в обучителната програма на Обществото. Повече можете да видите тук.
 

Д-р Светлана Николкова е психиатър, юнгиански психотерапевт и юнгиански аналитик.  Психодрама терапевт. Супервизор и обучител. Квалифициран член на Българска асоциация по психотерапия (БАП).
Сертифицирана е като юнгиански психотерапевт през 2007 г. и юнгиански аналитик през 2016 г. Председател на БОАП “К. Г. Юнг”, супервизор и обучител в обучителната програма за юнгиански ориентирани терапевти.
Дипломирана като психодрама терапевт  през 1998г. Работи с групи по психодрама от 1993г. Завършила е медицина през 1981г., в СССР, специализация психиатрия през 1985г. През 1988 защитава докторска дисертация „Психотерапия на пациенти с неврози и кризи във всички стадии на развод“. Един от съставителите и автори в книгата “Психиатрия за общопрактикуващи лекари”. Повече можете да видите тук.

Място на провеждане: гр. София, ул. „Славянска“ 6, ет. 4, звънец „Николкова“.

Времеви рамки: 
23 февруари (събота) Начало: 9:30 ч. Край: 18:30 ч.
24 февруари (неделя) Начало: 9:30 ч. Край: 18:30 ч.

Заплащане:
– по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.
 
– на място – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 72 лв., за останалите – 81 лв.
 
Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Семинар „Въведение в аналитичната психология“ II част

Уважаеми колеги,

на 19 и 20 януари
(събота и неделя)

ще бъде проведен семинарът

„Въведение в аналитичната психология“
II част

Семинарът е част от базисния курс за обучаващите се в БОАП „К. Г. Юнг“ и е предназначен за новоприетите обучаващи се в програмата, прием 2018,
както и за колеги от предишни приеми, които не са посетили този курс до момента.

Водещ: д-р Светлана Николкова

Д-р С. Николкова е психиатър, юнгиански психотерапевт и юнгиански аналитик.  Психодрама терапевт. Супервизор и обучител. Квалифициран член на Българска асоциация по психотерапия (БАП).
Сертифицирана е като юнгиански психотерапевт през 2007 г. и юнгиански аналитик през 2016 г. Председател на БОАП “К. Г. Юнг”, супервизор и обучител в обучителната програма за юнгиански ориентирани терапевти.
Дипломирана като психодрама терапевт  през 1998г. Работи с групи по психодрама от 1993г.
Завършила е медицина през 1981г., в СССР, специализация психиатрия през 1985г. През 1988 защитава докторска дисертация „Психотерапия на пациенти с неврози и кризи във всички стадии на развод“.
Един от съставителите и автори в книгата “Психиатрия за общопрактикуващи лекари”. Повече можете да видите тук.

Място на провеждане: гр. София, ул. „Славянска“ 6, ет. 4, звънец „Николкова“.

Времеви рамки: 
19 януари (събота) Начало: 9:30 ч. Край: 18:30 ч.
20 януари (неделя) Начало: 9:30 ч. Край: 18:30 ч.

Заплащане:
– по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.
 
– на място – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 72 лв., за останалите – 81 лв.
 
Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Семинар „Въведение в аналитичната психология“ I част

Уважаеми колеги,
на 15 и 16 декември
(събота и неделя)
ще бъде проведен семинарът
„Въведение в аналитичната психология“
I част
Семинарът е част от базисния курс за обучаващите се в БОАП „К. Г. Юнг“ и е предназначен за новоприетите обучаващи се в програмата, прием 2018,
както и за колеги от предишни приеми, които не са посетили този курс до момента.
Водещ: д-р Светлана Николкова
Д-р С. Николкова е психиатър, юнгиански психотерапевт и юнгиански аналитик.  Психодрама терапевт. Супервизор и обучител. Квалифициран член на Българска асоциация по психотерапия (БАП).
Сертифицирана е като юнгиански психотерапевт през 2007 г. и юнгиански аналитик през 2016 г. Председател на БОАП “К. Г. Юнг”, супервизор и обучител в обучителната програма за юнгиански ориентирани терапевти.
Дипломирана като психодрама терапевт  през 1998г. Работи с групи по психодрама от 1993г.
Завършила е медицина през 1981г., в СССР, специализация психиатрия през 1985г. През 1988 защитава докторска дисертация „Психотерапия на пациенти с неврози и кризи във всички стадии на развод“.
Един от съставителите и автори в книгата “Психиатрия за общопрактикуващи лекари”. Повече можете да видите тук.
Място на провеждане: гр. София, ул. „Славянска“ 6, ет. 4, звънец „Николкова“.
Времеви рамки:
15 декември (събота) Начало: 9:30 ч. Край: 18:30 ч.
16 декември (неделя) Начало: 9:30 ч. Край: 18:30 ч.
Заплащане:

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 72 лв., за останалите – 81 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Семинар „Понасяне на незнанието в психотерапията“

Уважаеми колеги,

предстои визита на Даниела Ойлерт-Фухс,
юнгиански аналитик от Австрия.
Даниела Ойлерт-Фухс е лиазон на БОАП „К. Г. Юнг“ към МААП, юнгиански аналитик от Виена, работи с деца и възрастни. Тя е педиатър,

работи и към Център за подпомагане на детското развитие

по проблемите на смущения в храненето, плача и съня

 при децата.

През 2014 г. в БОАП д-р Ойлерт-Фухс изнесе семинар на тема

„Пренос и контрапренос“, 2015 г. семинара „Психология на развитието. Ранно детство“, 2017 г.: „Еросът в аналитичния процес“.

На 24 ноември (събота)  

ще се проведе семинар на тема:

„Понасяне на незнанието в психотерапията“

Време на провеждане: 9:30 – 18:00 ч.

Място: София, ул. Екзарх Йосиф 59, ет. 7, Столичен диспансер за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“.

Заплащане:
семинар:
– по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 32 лв. За всички останали, таксата е 36 лв.
– на място – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 36 лв., за останалите – 41 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Семинар „Трансгенерационна травма“

Уважаеми колеги,

семинарът на Алесандра Кавали

 
„Трансгенерационна травма“

ще се проведе в:
Петък (26.10) 17:30 – 20:00 ч.
Събота (27.10) 9:30 – 16:30 ч. (с обедна почивка)
(общо 10 уч.ч., линк към календара на БОАП)

Участниците в семинара  могат да донесат винетки на свои случаи, свързани с темата.
Молим да потвърдите своето присъствие до 20.10 включително, за да се предвиди удобна зала за провеждането на семинара спрямо броя присъстващи.

Визитка: Алесандра Кавали (Alessandra Cavalli) (PhD) е юнгиански аналитик, специализирала е работа с деца и възрастни към Обществото по аналитична психология, Великобритания. Има индивидуална практика и преподава в Тавистокската клиника и в Британската асоциация по психотерапия в Лондон. Автор на множество статии в Списанието по аналитична психология (Journal of Analytical Psychology). С опит като супервизор на терапевтична работа с деца в Мексико и Русия.

Заплащане:
– по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 35 лв. За всички останали, таксата е 40 лв.
 
– на място – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 40 лв., за останалите – 45 лв.
 
Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

VІ Национална конференция по аналитична психология

Уважаеми колеги,

на 9, 10 и 11 ноември 2018 г.

предстои

VІ Национална конференция по аналитична психология

на тема:

„Дървото на живота: архетипните корени на незъзнаваното”

Програма на конференцията:
Можете да видите подробна програма на конференцията тук.
Възможни са промени в програмата.

Място на провеждане:
Конферентна зала, хотел „Дом на учения“, БАН
София, бул. Шипченски проход 50 (карта)

Такси за участие:
Можете да намерите подробна информация тук.

***

Искате да присъствате? Заявете участие тук.

***

За актуална текуща информация следете страницата на БОАП: https://jungbg.org/
както и календара със събития (линк).

С пожелание за творческо настроение и активност,

УС на БОАП „К.Г.Юнг”

Семинар „Пуер-Сенекс“

Уважаеми колеги,

предстои семинар на тема

„Двойката Пуер-Сенекс“

на 7.10.2018 г.
(неделя)
9:30 – 18:30 ч.

с водещ

Д-р Никита Четвериков
юнгиански аналитик от Русия.

Семинарът ще се проведе чрез видео-конферентна връзка и присъствие на място.

Молим да потвърдите своето присъствие
с отговор на имейл bs.c.g.jung@gmail.com до 1.10 включително.

Място: София, ул. Славянска 6, ет. 4, звънец „Николкова“

Заплащане:
– по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 32 лв. За всички останали, таксата е 36 лв.
 
– на място – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 36 лв., за останалите – 41 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Семинар „Параноя“

Уважаеми колеги,

на 21.07
(събота)

ще се проведе еднодневен семинар на тема:

„Параноя“

с водещ:
д-р Светлана Николкова

Време: 9:30 – 18:30 ч. (9 уч.ч.)
Място: София, ул. Славянска 6, ет. 4, звънец „Николкова“

Важно: Молим ви да потвърдите своето присъствие в семинара до 15.07 включително.

Заплащане:
– по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 32 лв. За всички останали, таксата е 36 лв.
 
– на място – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 36 лв., за останалите – 41 лв.
 
Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Семинар „Път на героя“

Уважаеми колеги,

на 7 и 8 юли
(събота и неделя)

предстои семинар на тема:
„Път на героя“

с водещ Валерия Дилова.

Времеви рамки: 10:00 – 19.00 ч.
Място:
София, ул. Екзарх Йосиф 59, ет. 7, Център за психично здраве „проф. Никола Шипковенски“

Заплащане:
– по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.
 
– на място – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 72 лв., за останалите – 81 лв.
 
Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Семинар „Комплексите“

Уважаеми колеги,

предстои визита на Герт Зауер,
юнгиански аналитик от Германия.

Герт Зауер ще проведе еднодневен семинар на тема:

„Комплексите“

на 30.06
(събота)

от 9:30 до 18:30 ч.

на адрес: София, ул. Екзарх Йосиф 59, ет. 7, Център за психично здраве „проф. Никола Шипковенски“

Семинарът е подходящ за обучаващи се и за слушатели на БОАП.

Заплащане:
– по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 32 лв. За всички останали, таксата е 36 лв.

– на място – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 36 лв., за останалите – 41 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Семинар „Работа със сънища: теория и практика“

Уважаеми колеги,

предстои визита на Ан Шерър,
юнгиански аналитик от Великобритания.

Ан Шерър ще изнесе еднодневен семинар на тема:

„Работа със сънища: теория и практика“

на 16.06
(събота)

от 9:30 до 18:30 ч.

на адрес: София, ул. Екзарх Йосиф 59, ет. 7, Център за психично здраве „проф. Никола Шипковенски“

Програма на семинара:
Сутрешна част – въведение в сънищата. Теория за сънищата: фокус върху Юнг. Дискусия.
Следобедна част – Сънищата в началото: групова работа и обща дискусия.
Сънищата към края: групова работа и обща дискусия.
Заплащане:
– по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 32 лв. За всички останали, таксата е 36 лв.
 
– на място – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 36 лв., за останалите – 41 лв.
 
Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Семинар „Аналитичният трети в анализата: клиничен материал за взамодействието на субективността и интерсубективността като диалетично движение“

Уважаеми колеги,

в периода 25-27 май предстои визита
на Анджелика Льове,
юнгиански аналитик от Германия.

26-27 май (събота и неделя)
ще се проведе семинар на тема:

Аналитичният трети в анализата:
клиничен материал за взамодействието
на субективността и интерсубективността
като диалетично движение

Време на провеждане: 9:30 – 18:30 ч.
Мясо на провеждане: София, ул. Екзарх Йосиф 59, ет. 7, Столичен диспансер за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“.

Семинар „Съподчиненост между екто- и ендопсихичните функции на съзнанието“

Уважаеми колеги,

Семинарът на тема:
 „Съподчиненост между екто- и ендопсихичните функции на съзнанието – концептуален и емпиричен анализ„,

с водещ проф. Надежда Витанова,

ще се проведе на 12 май, събота,
от 11 до 19 ч.

за  10 учебни часа по следния часови график:
11 – 13,15 – три уч. часа; почивка до 13,30 ч.
13,30 – 15,45 – три учебни часа; почивка до 16 ч.
16 – 18,15 – три уч. часа;
18,15 – 19 ч. заключение и обратна връзка

Място на провеждане: бул. „Мария Луиза“ № 32, ІІ етаж, звънец „Психотерапия“

Таксата в размер на 35 лв.* ще се заплаща на място

* за обучаващи се, платили учебна такса и за членове, заплатили членски внос за 2018 г.

Семинар „Употреба на символите в клиничната практика – символична фантазия“

Уважаеми колеги,

потвърждаваме провеждането на планирания семинар
с водещ

Уорън Колман
юнгиански аналитик от Великобритания

на 28.04 (събота)

на тема:

„Употреба на символите в клиничната практика – символична фантазия“

Време на провеждане: 9:30 ч. – 18:30 ч.

Място на провеждане на семинара и груповите супервизии / семинара по случай: София, ул. „Екзарх Йосиф“ 59, ет. 7, Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“.

Заплащане:
– по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 32 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.
– на място – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 36 лв., за останалите – 41 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Семинар „Архетипът на майката“

Уважаеми колеги,

напомняме, че предстои семинар на тема:

„Архетипът на майката“

на 15.04 (неделя)

с водещ Яна Монева.

Място на провеждане: Hour Space  https://www.hourspace.bg/

Часове на провеждане: 9:30 – 18:30 ч.

Молим ви да потвърдите присъствието си към имейл: jana.moneva@gmail.com

Заплащане:
– по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (и студенти платили административна такса) е 32 лв. За всички останали, таксата е 36 лв.
– на място – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 36 лв. , за останалите – 41 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZBBBGSF . Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

Семинар „Архетипът на Сянката в приказки, сънища и митове“

Уважаеми колеги,

на 18 февруари (неделя)

предстои еднодневен семинар на тема:

Архетипът на Сянката

в приказки, сънища и митове

с водеща Яна Монева,

юнгиански психотерапевт,

рутер в програмата на IAAP

Адрес: София, улица Асен Златаров 22 в книжарница „Къща за птици“

Времеви рамки: 9:30 до 18:00 ч

Молим ви предварително да заявите участието си на имейла jana.moneva@gmail.com ,за да може водещата да предвиди места и зала.

Заплащане:

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти платили административна такса) е 32 лв. За всички останали, таксата е 36 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 36 лв. , за останалите – 41 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZBBBGSF . Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

Анотация:

Сянката е един от първите Архетипи, с който в израстването си и в процеса на индивидуация, човек се среща. Често е свързана с несъзнавани съдържания и  аспекти на съзнателното ни Аз. При достатъчно високо ниво на самосъзнание и самокритичност част от тези аспекти биха могли да бъдат осъзнати и отработени. За работа върху собствената Сянка е нужна голяма доза кураж, защото същността на осъзнаването и е да се признаят за действително съществуващи тъмните страни на личността. Този процес съзнателно ниво и би могъл да се осъществи пълноценно едва тогава, когато личността е готова за това. Често влизайки в терапия или заставайки на пътя на промяната, човек се изправя пред тъмните аспекти в себе си и другите, в собственото си лично и колективно минало. В голяма степен при среща със Сянката се преминава през  отричането й и проекцията докато се стигне до нейното интегриране или преобразуване. В този семинар ще бъде разгледан архетипа на Сянката ще се опитаме да го дефинираме и да превърнем от абстрактно понятие в ясен преживелищен и аналитичен конструкт като минем през проявленията му в приказките и митовете през личния и колективния ни жовот и стегнем до терапевтичната практика. Ако Персоната е фасадата, която често бива наричана „социален архетип”, под „персоната” стои „сянката на човек”. Това е нашата тъмна страна, недостатъците, които не можем да признаем. Тя прилича на „изтласканото” в психоанализата, но в концепцията на аналитичната психология е много важно и по-разширяващо смъсъла понятие. „Ако си представите някой, който е достатъчно смел да оттегли всичките си проекции, тогава имате индивид, който осъзнава доста дебела сянка. Такъв човек се натоварва с нови проблеми и конфликти. Той става сериозен проблем за себе си и сега не може да каже, че те правят това или онова, те грешат, срещу тях трябва да се борим. Такъв човек знае, че каквото и да е грешно в света, то е в него и ако той само се научи да се справя със своята собствена сянка, той е направил нещо за реално света. Той е успял  да поеме отговорност поне за мъничка част от гигантските, нерешени социални проблеми в наши дни.”

„Psychology and Religion“ (1938). In CW 11: Psychology and Religion: West and East. P.140 K.G.Jung

Това е един семинар, достъпен за студенти в началото на обученето си и колеги, които Сянката ги занимава по един или друг начин като аналитичен конструкт или проблем в практиката.

Един семинар за тъмната страна, коята ни прави по-светли….

Семинар „Тревожни разстройства“

Уважаеми колеги,

на 24 и 25 февруари (събота и неделя)

предстои семинар на тема

„Тревожни разстройства“

с водещ д-р Светлана Николкова,

юнгиански терапевт и аналитик.

Място на провеждане :  бул. „Патриарх Евтимий“ 66, вх. В, звънец „Семеен център „Малки чудеса““.

 

Времеви рамки:  9.30 – 18.30 ч. 

 

Заплащане за семинара:

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 72 лв. , за останалите – 81 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZBBBGSF . Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

Семинар – „Пътят на индивидуацията в Пер Гинт“

Уважаеми колеги,
на 27 и 28 януари (събота и неделя)
от 9:30 до 18:30 ч.
ще се проведе семинарът
 
„Пътят на индивидуацията в Пер Гинт
с водещ д-р Светлана Николкова

Място на провеждане: София, ул. Екзарх Йосиф59, ет. 7

Заплащане:
– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.
– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административвна такса) е 72 лв. , за останалите – 81 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

Семинар „Аналитичен сетинг, етични въпроси и предизвикателства за конфиденциалността на съвременните медии“

Уважаеми колеги,
в периода 27-29 октомври 2017 г.
у нас ще гостува Фиона Барнс,
юнгиански аналитик от Великобритания.
В събота, 28 октомври
ще се проведе семинар на тема
„Аналитичен сетинг, етични въпроси и
предизвикателства за конфиденциалността
на съвременните медии“
 
Време на провеждане: 9:30 – 18:30 ч. (с обедна почивка)
Място на провеждане: София, ул. Езарх Йосиф 59, ет. 7.
Заплащане:
За семинара:
– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 32 лв. За всички останали, таксата е 36 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 36 лв., за останалите – 41а лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Семинар „Работа с приказки в юнгианската терапия – продължение“

Уважаеми колеги,

през месец септември 2017 г. предстои визитата на д-р Хелга Томас,
юнгиански аналитик от Германия.
 (в прикачения файл можете да намерите нейна кратка професионална визитка)

На 23 и 24 септември 2017 г.
(събота и неделя)

тя ще изнесе семинар на тема:
„Работа с приказки в юнгианската терапия
– продължение“
Време на провеждане: 9:30 – 18:30 ч.
Място на провеждане: София, ул. Екзарх Йосиф59, ет. 7, Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“.
Заплащане:
– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 72 лв., за останалите – 81 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Семинар „Ключове от несъзнаваното на семейството и двойката. Юнгиански поглед върху семейните процеси“ Част 2

Уважаеми колеги,

на 2 и 3 септември 2017 г.

(събота и неделя)

предстоят семинари на тема:

„Ключове от несъзнаваното на семейството и двойката.
Юнгиански поглед върху семейните процеси“
Част 2

с водещи

Никита и Олга Четверикови

Повече информация можете да намерите в прикачения файл.

Времеви рамки: 9:30 – 18:30 ч. (общо 18 уч.ч.)
Място на провеждане: София, ул. „Екзарх Йосиф“ 59, ет. 7,
Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“.

Заплащане:

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 72 лв., за останалите – 81 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Базисен семинар „Шизофрения – биологични и психологични основи“

Уважаеми колеги,
 
на 8 и 9 юли (събота и неделя)
 
предстои семинар, част от Базисния семинар курс 
 
с водещ д-р Светлана Николкова
 
на тема
 
„Шизофрения
– биологични и психологични основи“
 
 
Важно: с оглед организиране на семинара, молим да заявите своето присъствие до 4 юли (вторник) включително с отговор на този имейл.
 
 
Времеви рамки: 9:30 – 18:30 ч. (общо 18 уч.ч.)
 
Място на провеждане: София, ул. Екзарх Йосиф 121
 
Заплащане: 

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 72 лв., за останалите – 81 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Семинар „Работа с приказки. Как да ги използваме за по-добро разбиране на клиента, но и за собствено развитие“

Уважаеми колеги,

в периода 21-30 юни у нас ще гостува Хелга Томас,
юнгиански аналитик от Германия.

По време на своята визита тя ще провежда регулярна анализа, индивидуални супервизии, целодневна групова супервизия по метода на М. Балинт и семинар.

на

26, 27 и 30 юни
(понеделник, вторник и петък)
семинар на тема:
 
„Работа с приказки.
Как да ги използваме за по-добро разбиране на клиента,
но и за собствено развитие“
 
Желателно е предварително всеки да подготви две приказки – една любима и една, която не обича.
 
Време на провеждане: 18:00 – 20:30 ч. (3х3 акад. часа)
 
Заплащане за семинара: 

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 3,5 лв/акад.час. За всички останали, таксата е 4 лв/акад. час.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 4 лв/акад. час., за останалите – 4,5 лв/акад. час.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Място на провеждане на всички събития:  София, бул. „Евлоги Георгиев“ 40, ет. 2, ап. 2.1., звънец Димитрови

Семинар „Асоциативен подход – асоциации и амплификации. Асоциативен тест на К.Г.Юнг“

Уважаеми колеги,

на 17 юни (събота)

предстои семинар на тема:

„Асоциативен подход – асоциации и амплификации. Асоциативен тест на К.Г.Юнг“
с водещ Надежда Витанова.
 Надежда Витанова е юнгиански терапевт, обучител и супервизор в БОАП „К. Г. Юнг“ и член на УС на БОАП.
Времеви рамки: Начало 10:00 ч. Край: 19:00 ч. (10 учебни часа)
Място на провеждане: София, бул.Мария Луиза 32, втори етаж, звънец на домофона „психотерапия“
Заплащане:

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 35 лв. За всички останали, таксата е 40 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 40 лв., за останалите – 45 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Семинар „Трансцендентната функция“

Уважаеми колеги,
 
на 27 май (събота)
 
предстои семинар на тема:
 
„Трансцендентната функция: раждането на активното въображение“
 
с водещ Фернанд Шауб.
 
Фернанд Шауб е юнгиански аналитик от ЮАР, член на МААП. Гостувал е на БОАП със семинари с теми „Оста Аз-Себе“ и „Активното въображение“, индивидуални и групови супервизии и семинар по случай.
 
Времеви рамки: Начало 9:30 ч. Край: 18:30 ч.
 
Място на провеждане: София, ул. Екзарх Йосиф 59, Столичен център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“, ет. 7.
 
Заплащане:
 

За семинара:

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 32 лв. За всички останали, таксата е 36 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 36 лв., за останалите – 41 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Семинар – „Юнгиански подход към партньорските/семейните двойки“

Уважаеми колеги,

на 29 и 30 април
(събота и неделя)

ще се проведе семинар на тема

„Юнгиански подход към партньорските/семейните двойки“

с водещи

Олга и Никита Четверикови.

Място на провеждане:
Семинарът ще се проведе в София, ул. „Екзарх Йосиф“ 59, Столичен център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“, ет. 7.

Времеви рамки:
Начало: 9:30 ч. Край: 18:30 ч.

Заплащане:

За семинара:

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 72 лв., за останалите – 81 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Семинар – „Активното въображение като метод“

Уважаеми колеги,
напомняме ви, че на
22 и 23 април (събота и неделя)
предстои провеждането на Базисния семинар
с водещ Фернанд Шауб
на тема
„Активното въображение като метод“
Времеви рамки:
9:30 – 18:30 ч. (общо 18 уч.ч.)
Място на провеждане:
София, ул. Екзарх Йосиф 59, ет. 7
Столичен диспансер за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“.
Водещият напомня да бъдат прочетени
допълнителните материали за семинара:
За провеждането на семинара всеки участник трябва да подготви
материали за рисуване: 2-3 листа, моливи или пастели,
както и удобна възглавница/постелка за сядане на земята.
Визитка:
Фернанд Шауб е юнгиански аналитик от ЮАР, понастоящем работи и живее в България. Гостувал е като лектор на БОАП със семинар на тема: „Оста Аз-Себе“, индивидуални и групови супервизии.
Заплащане:

 

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 72 лв., за останалите – 81 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Семинар – „Имат ли място приказките в съвременния технократски свят“

Уважаеми колеги,

на 1 и 2 април 2017 г.
(събота и неделя)

предстои семинар на тема:

„Имат ли място приказките в съвременния технократски свят“

Водещ: Валерия Дилова

Време на провеждане: за двата дни на смеинара Начало: 10:15 ч. Край: 18:15 ч. (общо 16 уч.ч.).
Място на провеждане: София, Областен диспансер за психични заболявания „Проф. Н. Шипковенски“, ул. Екзарх Йосиф 59, ет. 7.

Заплащане:
– По банков път – таксата за членове, платили членския си внос или студенти, платили административна такса, е 56 лв. За всички останали, таксата е 64 лв.Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфа йзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.
– На място – таксата за членове, платили членския си внос или студенти, платили административна такса, е 64 лв. За останалите – 72 лв.

Семинар – „Еросът в аналитичния процес“

Уважаеми колеги,
 
 
на 17 и 18 март 2017 г.
предстои визита на
 
Даниела Ойлерт-Фухс и Луитгарт Стаернберг,
 
юнгиански аналитици от Австрия.
 
Даниела Ойлерт-Фухс е лиазон на БОАП „К. Г. Юнг“ към МААП, юнгиански аналитик от Виена, работи с деца и възрастни. Тя е педиатър,

работи и към Център за подпомагане на детското развитие

по проблемите на смущения в храненето, плача и съня при децата.

През 2014 г. в БОАП д-р Ойлерт-Фухс изнесе семинар на тема

„Пренос и контрапренос“, а през 2015 г. семинара „Психология на развитието. Ранно детство“.

Луитгарт Стаернберг е юнгиански аналитик от Австрия, родена е през 1965 г. в Залцбург, завършила специалности по германистика и философия, член на МААП.

 
 
На 17 март (петък) и 18 март (събота)
 
те ще изнесат семинар на тема
 
„Еросът в аналитичния процес“
 
Времеви рамки:
17 март (петък) Начало: 20:00 ч. Край: 21:30 ч.
18 март (събота) Начало: 9:30 Край: 16:00 ч. (с обедна почивка 13:00 – 14:30 ч.)
Място на провеждане:

17 март (петък) – Семинар 1 част: бул. Евлоги Георгиев, 40, ап. 2.1., звънец Димитрови.
18 март (събота) – Семинар 2 част и групова супервизия: Столичен диспансер за психични заболявания „Проф. Н. Шипковенски“, ул. Екзарх Йосиф 59, ет. 7 (асансьор до 5 ет.).
Заплащане:

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 32 лв. За всички останали, таксата е 36 лв.
– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 36 лв., за останалите – 41 лв.
Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Базисен семинар 5 част – „Въведение в работа със сънища и комплекси“

Уважаеми колеги,

на 11 и 12 март 2017 г.

(събота и неделя)

предстои 5 част на Базисния семинарен цикъл

Въведение в аналитичната психология“

с тема

„Въведение в работа със сънища и комплекси“

 

Водеща:

Александра Найденова

Време на провеждане: 10:15 – 18:15 ч.

Място на провеждане: София, Областен диспансер за психични заболявания „Проф. Н. Шипковенски“, ул. Екзарх Йосиф 59, ет. 7 (асансьор до 5 ет.).

Заплащане: Семинарът се предвижда в 16 уч.ч.

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 56 лв. За всички останали, таксата е 64 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 64 лв., за останалите – 72 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”):  Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Базисен семинар „Въведение в аналитичната психология“ – 4 част „Архетиповете и процесът на индивидуация“

Уважаеми колеги,
предстои 4 част от Базисния семинарен курс
 
Въведение в аналитичната психология
 
с тема:
 
„Архетиповете и процесът на индивидуация“
 
Водеща:
Д-р Светлана Николкова
 
 
 
 
Дати на провеждане:
 
11 и 12 февруари 2017 г.
(събота и неделя)
 
Начало: 9:30 ч. Край: 18:30 ч.
 
Място на провеждане: София, ул. Екзарх Йосиф 59, ет. 7 (асансьор до 5 ет.), Център за психично здраве „проф. Никола Шипковенски“
 
Заплащане:

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 72 лв., за останалите – 81 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Семинар: Психични функции и психологически типове

Уважаеми колеги,
 
предстои 3 част от Базисния семинарен курс
 
„Въведение в аналитичната психология“
 
с тема:
 
„Психични функции и психологически типове“
 
Водещи:
Надежда Витанова, Катерина (Ина) Илиева
 
Дати на провеждане:
 
21 и 22 януари 2017 г.
(събота и неделя)
 
Начало: 9:30 ч. Край:18:30 ч.
 
Място на провеждане:
21 януари (събота) – от 9,30 до 17, 30 ч. в Столичен психодиспансер „Проф. Н. Шипковенски“, ул. Екзарх Йосиф 59, етаж 7 (асансьор до 5 ет.)
                                  Водещ: Катерина Илиева
 
22 януари (неделя) – от 11 до 17,30 ч. в СУ „Св. Кл.Охридски“, ауд. 59, Южно крило, ІІІ етаж (вход откъм двора на университета)
                           Водещ: проф. Надежда Витанова
 
 
Заплащане:

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 72 лв., за останалите – 81 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Лекции „Юнгиански поглед към българския фолклор“

Лекции от базисния курс

„Юнгиански поглед към българския фолклор“
с водещ
проф.д.ф.н. Анатол Анчев.

 

Теми:

 

„Антропология и видове антропологии. Психологическа антропология. Аналитичнопсихологическа антропология.Българска аналитичнопсихологическа антропология“
 
„Архетипът на Сянката в българския фолклор“
 
„Основни архетипове в българската традиционна сватба“
(с обща продължителност от 18 уч.ч.)

 

Времеви рамки:
17 декември 2016 г. (събота) Начало: 9:30 ч. Край: 18:00 ч.
18 декември 2016 г. (неделя) Начало: 9:30 ч. Край: 18:00 ч.

 

Място на провеждане:
София, ул. „Екзарх Йосиф“ 59, ет. 7 (асансьор до 5 етаж), Център за психично здраве „проф. Никола Шипковенски“

 

Заплащане:

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 72 лв., за останалите – 81 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Семинар „Въведение в аналитичната психология“ I част

„Въведение в аналитичната психология“
I част

 

Семинарът е част от базисния курс за обучаващите се в БОАП „К. Г. Юнг“.

 

Водещ: д-р Светлана Николкова

 

Място на провеждане: гр. София, ул. „Славянска“ 6, ет. 4, звънец „Николкова“.

 

Времеви рамки:
26 ноември (събота) Начало: 9:30 ч. Край: 18:30 ч.
27 ноември (неделя) Начало: 9:30 ч. Край: 18:30 ч.

 

Заплащане:

 

– по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти, платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.

– на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административна такса) е 72 лв., за останалите – 81 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на място.

Семинар „Митологичен архетип. Видове архетипи в сравнителната митология“

 institute

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей-БАН

Българско общество по аналитична психология „К. Г. Юнг“

ПОКАНА

Уважаеми колеги и съмишленици,

На 25 ноември 2016 г. (петък) от 16.00 ч. в зала 19

на ИЕФЕМ-БАН, ул. Московска 6А,

по научния проект на секция „Историческа етнология“

„Семинари по аналитичнопсихологическа антропология“,

с ръководител проф. д.ф.н. Анатол Анчев,

ще бъде изнесена лекция на тема:

„Митологичен архетип.

Видове архетипи в сравнителната митология

(акцент върху староскандинавската митология)”

*Събитията по проекта „Семинари по аналитичнопсихологическа антропология“ се провеждат със съдействието на БОАП „К. Г. Юнг“ и не са част от обучителната програма на Обществото.

 

seminars_analitic

Лектор: Константин Колев

Заповядайте!

Вход: свободен

АНОНС

Лекцията на Константин Колев, докторант в НБУ по програмата „Изкуствознание и визуални изследвания” в Департамент по изкуствознание и история на културата, е на тема „Митологичен архетип. Видове архетипи в сравнителната митология (акцент върху староскандинавстата митология)”.

Лекторът разглежда:

1. Същност на архетипа в сравнителната митология (с акцент в староскандинавската митология):

– архетипът като първообраз, асоцииран с колективното съзнание и опита на общност;

– архетипът като компонент на колективното несъзнавано във формата на образ (Юнг);

– архетипът като универсален символ и мотив в мисленето и културите (Леви-Брюл);

– архетипът като определен модел (образец) в митовете на много общности (Леви-Строс);

– архетипът като повторение като символичен белег във въображението на мита (Елиаде).

2. Архетип и човешки актове в мита:

– бракосъчетанието-плодородието (брудлауп, клетва – Вар, Ньорд-Скади; Браги-Идун);

– пир (при мир след сражение Вани-Аси; медовина/ амброзия);

– двубой/ сражение (Аси-Вани; богове-великани/ чудовища; герой-чудовище; берсерки);

– инициация на воин (спартанец, викинг, берсерк);

– коронясване и възкачване на владетел (раджа, войнски стълкновения, Один);

– строеж на дворци/ сгради/ свещен храм (Асгард);

– пътуването.

V-та Национална конференция по аналитична психология

V-та Национална конференция по аналитична психология

 V-та Национална конференция по аналитична психология

„Традиции и развитие в аналитичната психология и психотерапия”

 

8 и 9 октомври 2016

от 09.00  – 20.00 часа

 

Конференцията ще се проведе в

Младежки еврейски дом  –  гр. София, ул. Екзарх Йосиф, 15 (вижте картата)

 ПРОГРАМА

Една от целите на Българско общество по аналитична психология е да дава възможност на всички нас да обменяме професионален опит и идеи, и заедно да работим за реализацията им.

Националните конференции, които провеждаме в последните години, добиха популярност и помагат за осъществяването на тази цел.

Продължавайки традицията, Управителния съвет на Българско общество по аналитична психология „К.Г.Юнг” има удоволствието да ви съобщи, че на 8 и 9 октомври 2016 г. организира V Национална конференция под надслов „Традиции и развитие в аналитичната психология и психотерапия”.

Таксa участие:

За членове на БОАП „К. Г. Юнг“ по банков път: 100 лв
За всички останали по банков път: 120 лв
За членове на БОАП „К. Г. Юнг“ в брой: 130 лв (1 ден – 65 лв)
За всички останали в брой: 140 лв (1 ден – 70 лв)

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”):
Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF .
Молим, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата.

„Юнгианската психотерапия като работа, отношение и изкуство“ и „Сянката като архетип в българския фолклор“

Семинарът е препоръчителен за новоприетите студенти като част от базисния обучителен курс. Подходящ е и за обучаващи се, завършили обучителната програма на БОАП „К. Г. Юнг“ и слушатели.

Програма на семинара

12 декември (събота) от 9.30 до 18:30 ч.

13 декември (неделя) от 9.30 до 18:30 ч.

Място за провеждане

София, Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“, ул. „Екзарх Йосиф“ 59, ет. 7.

Цени и начин на плащане

Банков път:

 • 63 лв. за членове, платили членския си внос и студенти, платили административна такса и
 • 72 лв. за всички останали

Заплащането се извършва по сметката на:

БОАП К. Г. Юнг  (Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг”)
Райфайзен БАНК,
IBAN     BG55RZBB91551068000316,
BIC         RZ BBBGSF

Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

На място

 • 72 лв. за членове платили членския си внос (административна такса) и
 • 81 лв. за всички останали

Загуба и травма. Случаи от практиката.

Семинар от обучителната програма на БОАП „К. Г. Юнг“, подходящ за обучаващи се и завършили, както и за практикуващи специалисти – психолози и психотерапевти.

Програма на семинара

Семинарът се провежда на 4 части. Първите две части вече са проведени. Предстоят:

Част 3: 20 декември (неделя) от 10:00 – 13:00 ч.

Част 4: 17 януари (неделя) от 10:00 – 13:00 ч.

Място за провеждане

София, ул. „Екзарх Йосиф“ 55, ет. 2, звънец 3 „Психолог“

Цени и начин на плащане

Банков път:

 • 42 лв. за членове, платили членския си внос и студенти, платили административна такса и
 • 48 лв. за всички останали

Заплащането се извършва по сметката на:

БОАП К. Г. Юнг  (Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг”)
Райфайзен БАНК,
IBAN     BG55RZBB91551068000316,
BIC         RZ BBBGSF

Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

На място

 • 48 лв. за членове платили членския си внос (административна такса) и
 • 54 лв. за всички останали

 

 

 

 

 

Психосоматика

В семинара ще се разгледат различни модели на отношението между психика и тяло. Което показва как в психотерапията и анализата може да се работи с психологичните аспекти  на определени заболявания.Представяне на теоретични и практически модели. Илюстрация с клинични случаи.

Въведение в работа с митове

Оста ЕГО-СЕБЕ

Човешката психика се стреми към съзнаниеto по един определен начин, както растениеto расте към слънцето. Същността на този растеж се крие в творческото връзката между горе и долу, Аза и егото. Продуктът на тази творческа връзка е зрелостта, или мъдростта.

Въведение в анализа на вълшебни приказки. Работа с приказки от Братя Грим

Парите като вътрешен обект

Можем ли да идентифицираме проблемите на пациента по отношението му към парите.

Терапевтична работа със сънища

ФАУСТ – ЮНГИАНСКИ ПОГЛЕД

ФАУСТ – ЮНГИАНСКИ ПОГЛЕД

Това произведение оказва огромно влияние върху Юнг още като дете. В историята на Фауст той открива своя личен мит. И той сякаш приема етичната му задача да поеме вината Фауст. Това резонира през годините и той дори поставя надпис над вратата на дома си в Bollingen, на който четем: Philemonis Sacrum-Fausti Poenitentia (Светилището на Филимон-Покаянието на Фауст).

Самата психология на Юнг може да се опише като амплификация на „Фауст“. И същевременно с това, великата драма на Гьоте ни дава една историческа линия към нашето време: Може би ние сме Фауст

Пренос и контрапренос

Преносът  и контрапреносът са фундаментални понятия в анализата. Пре­жи­вя­ва­не­то на чувства, под­ти­ци, по­ве­де­ние, фан­та­зии и за­щи­ти , ко­и­то имат своя про­из­ход в от­но­ше­ни­ята с важ­ни фи­гу­ри от  дет­с­т­вото и не­съз­на­ва­но би­ват пре­не­се­ни вър­ху фи­гу­ри от нас­то­я­ще­то се нарича пренос. Контрапреносът е състояние, при което терапевтът, започва да пренася своите собствени несъзнателни чувства към пациента.

ПЕР ГИНТ. ПЪТЯТ НА ИНДИВИДУАЦИЯТА,

 

ПЕР ГИНТ. ПЪТЯТ НА ИНДИВИДУАЦИЯТА

Това е историята на един млад човек, фантазьор, безотговорен и мързелив егоист, който не само че пропилява фермата на баща си, но му  отмъкват и годеницата като избягва с нея в планината, но там я зарязва и започва живот на изгнаник, пълен с приключения, срещи с чудовища и  всякакви приказни същества и изкушения. Междувременно среща Солвейг, дъщерата на царя на елфите и се жени за нея. В своята огромна любов тя, споделя съдбата му на изгнаник в планинска колиба. Но той я оставя и продължава своите странствания. Много години скитал Пер Гинт. Посетил много страни, срещнал се с много хора, видял много.

PeerGynt4

След години, връщайки се в Норвегия, Пер Гинт се сблъсква с Дявола, който иска да претопи душата му: защото не е достатъчно грешен за ада и не е достатъчно праведен за рая . Избирайки ада пред нищото Пер Гинт започва да изброява греховете си… така те стигат до старат му колиба, където на входа с молитвеник в ръка стои Солвейг и все още го чака. Едва тогава Пер Гинт разбрал, че е  спасен. Връщайки се у дома Пер Гинт осъзнал, че най-скъпото за него е родната земя, майка му и Солвейг, която го чакала четиридесет години и вярвала в завръщането му. Даже под най-различните маски, които той носел през годините на дългия си живот,  той си оставал истински — в надеждата, във вярата и любовта на очакващата го любима жена.

„ВЪВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ“ – V семинар

ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ТИПОВЕ

Юнг открива, че различните хора мислят, чувстват, придобиват опит за света и общуват с него по коренно различен начин.

Различието в начина, по който се използват възприятията и преценките, влияе върху човешкото поведение, а оттам води до различие в интереси, реакции, ценности, мотиви и умения.

ДИАГНОСТИКА на психологическите типове –

Myers-Briggs Type Indicator

проф. Надежда Витанова

ВЪВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ – IV семинар

„ВЪВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ“

Юнгиански подход към работата със сънища

28-ми Февруари

Юнгиански подход към работата с комплексите

1-ви Март, 2015 година, София

„ВЪВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ“-II семинар

На 20-21 декември, 2014

ще се проведе вторият семинар от базисния курс за новоприетите студенти

„ВЪВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ“-II семинар

Азът и несъзнаваното. Колективно несъзнавано

с водещ  проф. д-р Красимира Байчинска

Лудият в българския фолклор

с водещ д.ф.н. проф. Анатол Анчев

 Мильо лудия - Пловдив

Място на провеждане : в Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски“ , залата на 7-ми етаж

(адрес:ул. Екзарх Йосиф, 59 – ет.7, София)

Времеви рамки:  20-21 декември – събота и неделя от 9.30 – 18.30 ч.

 

Заплащане за семинара:

·         по банков път – таксата за членовеплатили членския си внос (и студенти платили административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.

·         на място – таксата за членовеплатили членския си внос (административвна такса) е 72 лв. , за останалите – 81 лв.

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП КГЮнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

 

ВЪВЕДЕНИЕ В АНАЛИТИЧНАТА ПСИХОЛОГИЯ- I семинар

Първи семинар от базисния курс
„Въведение в аналитичната психология“
„КАРЛ ГУСТАВ ЮНГ, НЕГОВИЯТ ЖИВОТ И ДЕЙНОСТ“
водещ на семинара
д-р Ерел Шалит,

юнгиански аналитик от Израел, член на IAAP, бивш лиезон на БОАП „К.Г.Юнг“,
дългогодишен приятел на българската юнгианска група.

„Познанието за процесите в основата на нещата още отрано определи отношението ми към света. В същината си то още в детството ми беше такова, каквото е и сега. Като дете се чувствах самотен, както съм и днес, защото разбирах и подозирах съществуването на неща, които  останалите  вероятно не знаят, и за които повечето не искат да знаят.  Но самотата не  идваше  от липсата на хора,  а от  невъзможността  да споделям нещата, които смятах за важни,  но  които другите смятаха за неуместни.  Самотата започна още от преживяването на ранните ми  сънища,  но тя достигна връхната си точка,  докато работех върху  несъзнаваното.  Ако човек  знае повече отдругите,  той е самотен. Но самотата не е непременно  в противовес на  общността,  защото никой не е така чувствителен към нея, както самотният,  а общността  процъфтява единствено там, където всеки индивидуален член  запазва своята  индивидуалност .“  

К.Г.Юнг

КОНФЕРЕНЦИЯ

ІV-та Национална конференция по аналитична психология

„ПЪТИЩА ЗА ТРАНСФОРМАЦИЯ.

МИТОЛОГИЯ И СЪВРЕМЕННОСТ”

25 и 26 октомври 2014

от 09.00  – 19.30 часа

Каним всички професионалисти и студенти, които имат интерес към юнгианската психология да вземат участие. Конференцията ще се проведе в Младежки еврейски дом  –  гр. София, ул. Екзарх Йосиф, 15 (вижте картата)

ПРОГРАМА

АНОТАЦИИ 

 ВИЗИТКИ на участниците

 

По време на конференцията, новоприетите в Обучителната програма колеги, ще бъдат официално приветствани и въведени в Обществото с традиционен ритуал .

Заявки се подават на електронната поща на БОАП „К.Г.Юнг”:  bs.c.g.jung@gmail.com

Таксата за участие в конференцията  е както следва:

§  80 лв. –  за новоприети студенти и слушатели

§  100 лв. – за членовете, платили членския си внос или обучителна такса за 2014г.

§  120 лв. – всички останали.

Плащанията се извършват по сметката на Българско общество поаналитична психология Карл Густав Юнг” (БОАП К. Г. Юнг”)Райфайзен БАНК, IBAN –BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF .  Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата. Заявката за участие се зачита за окончателно валидна след като по нея е извършено плащането.

 

 

 

Черното слънце в алхимията

Вечерен семинар

 

Етичните норми и правила в психотерапията

от 18:00 до 21:00 ч.

 

Гранична личност-продължение

ГРАНИЧНА ЛИЧНОСТ

Определения, полемика, юнгиански поглед

Семинарът е продължение на майския семинар,ще съдържа както теоретична така и практическа част – клинични случаи.

Часовият график е следният:

петък (12 септ.)- 17:00 – 21:30 ч.

събота(13 септ.) – 9:30 – 19:30 ч.

Място на провеждане: залата на Център за психично здраве, ул. «Екзарх Йосиф» № 59, ет. VII

––––––––––––––––

Таксите са както следва:

За семинара:

 • ·по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 63 лв. За всички останали, таксата е 72 лв.
 • ·на място – таксата за членове, платили членския си внос е 72 лв. , за останалите – 81 лв. .

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП „К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBANBG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BICRZ BBBGSF . Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

Лице за контакт по финансови въпроси: Надя Малинова – тел. 0889/ 332215

Управителен съвет на БОАП“К.Г.Юнг“

 

Получих диплома … и какво сега?

За Лесното и Трудното на едно начало.

Мъдрият стар човек

За различните аспекти на архетипа.

Мълчанието в терапията

На 21 юни ще се проведе семинар на тема

„МЪЛЧАНИЕТО В ТЕРАПИЯТА”

Водещ: Анн Шерер,

обучаващ юнгиански аналитик, член на IAAP

Времеви рамки: 9:30-18:30 ч.

Място на провеждане: в залата на Център за психично здраве, ул. «Екзарх Йосиф» № 59, ет. VII

Таксите са както следва:

 • по банков път – таксата за членове, платили членския си внос (административна такса) е 32 лв. За всички останали, таксата е 36 лв.
 • на място – таксата за членове, платили членския си внос е 36 лв. , за останалите – 40 лв. .

Заплащането се извършва по сметката на Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг” (БОАП„К. Г. Юнг”): Райфайзен БАНК, IBAN – BG 55 RZBB 91 55 10 68 00 03 16, BIC – RZ BBBGSF . Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

От УС на БОАП „К.Г.Юнг”

 

 

Гранична личност

ГРАНИЧНА ЛИЧНОСТ

Определения, полемика, юнгиански поглед

Семинарът ще съдържа както теоретична така и практическа част.

 

Място на провеждане:

залата на Център за психично здраве, ул. «Екзарх Йосиф» № 59, ет. VII

Времеви рамки:

събота – 9:30 – 18:30 ч.

неделя – 9:30 – 18:30 ч.

Цени и начин на плащане:

плащане по банка

63 лв. за членове платили членския си внос (административна такса) и

72 лв. за всички останали

Заплащането се извършва по сметката на: БОАП К. Г. Юнг 

(Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг”)
Райфайзен БАНК,
IBAN BG55RZBB91551068000316,
BIC   RZ BBBGSF

Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

плащане на място

70 лв. за членове платили членския си внос (административна такса) и

80 лв. за всички останали


Архетипът на Сянката и неговите проявления в нашия живот и терапията

Архетипът на Сянката и неговите проявления са първото, което срещаме по пътя на индивидуация. Кризата, тъмната страна на проблемите са тези, които ни изправят на пътя да търсим промяната и да се срещнем неизбежно със себе си.

Какво е Сянката според К.Г.Юнг? По какво се различава от подтиснати желания при Фройд и непристойни импулси? До колко в нея може да има качества и принципи, които сега не ценим, но утре биха ни били нужни?

В този семинар ще се опитам да покажа Сянката както в колективен план през митовете и приказките, така и да се докоснем в защитено пространство и в групата до нейните аспекти и в личен план. Ще разгледам сянката в терапията и сянката на терапевта.

Място на провеждане

Галерия ЛАСТИЦИ в центъра –  ул.Герлово 13
Пряка уличка на ул. Асен Златаров и пресечка на канала ул. Евлоги Георгиев по посока на Мадрид.

Времеви рамки

В две поредни съботи – на 22 и 29 март
от 10:00 до 18:00 ч.

Цени и начин на плащане

При плащане по банков път:
 • 63 лв. за членове платили членския си внос (административна такса) и
 • 72 лв. за всички останали

Заплащането се извършва по сметката на:

БОАП К. Г. Юнг  (Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг”)
Райфайзен БАНК,
IBAN      BG55RZBB91551068000316,
BIC         RZ BBBGSF

Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

При плащане на място

 • 70 лв. за членове платили членския си внос (административна такса) и
 • 80 лв. за всички останали

Записване за участие

Моля, желаещите да участват, да дадат заявка на адрес: jana.moneva@gmail.com най-късно до петък – 21 март.

Процесът на индивидуация в българските женски народни приказки

Целта на този вечерен семинар е да представи основните принципи на юнгианската интерпретация на приказките и да ги използува при анализа на 5 прототипни български приказки:

 • Златното момиче
 • Речи, чекръче!
 • Девойката с отсечените ръце
 • Братята – лебеди!
 • Мома, омъжена за крилат змей

Архетиповите ситуации и образи от тези приказки ще бъдат амплифицирани с примери от клиничната практика.  В работата с приказката ще бъдат използвани различни креативни техники – активно въображение, рисуване, и др.

Водещ

проф., д-р Красимира Байчинска.

Формат и дати

Всяка приказка ще бъде разгледана в рамките на един вечерен семинар от 3 учебни часа.
Семинарът ще се състои от 6 части.

Семинарът е отворен и за тези, които могат да посетят само някои от неговите сбирки.

Текстът на приказките ще бъде изпращан на всички интересуващи се предварително.

Дати и часове на провеждане

Срещите са 2 пъти месечно в понеделник (с изключение на първата среща, която беше в петък).

17 януари от 18 часа
27 януари от 18 часа – Златното момиче
10 февруари от 18 часа – Речи, чекръче!
24 февруари от 18 часа – Девойката с отсечените ръце
10 март от 18 часа – Братята – лебеди!
24 март от 18 часа – Мома, омъжена за крилат змей

Място

ул. Виктор Григорович 33,
4 ет., ап. 8.
Улицата е пряка на бул. Георги Софийски и се намира близо до входа във ВМА.
Вижте къде е на карта.

Моля позвънете на входната врата на кооперацията на сем. Кръстеви.

Такса за участие

Таксата за членове, платили членския си внос е 3.50 лв. за учебен час,
за останалите – 4.00 лв. за учебен час

Заплащането се извършва на място.

Визита на д-р Андреас фон Хайдволф

Тя включва групова и индивидуални супервизии и семинар за четене на юнгианска литература.

Семинар за четене на юнгианска литература Джеймс Хилман –  „Сънищата и  подземния свят“  

Семинарите за четене представляват запознаване и дискусии върху текстове от юнгианска професионална литература, предимно с непубликувана на български език такава.
Настоящият семинар ще е IV пореден върху книгата на Джеймс Хилман –  „Сънищата и  подземния свят“ 

Място на провеждане

ул.“Мария Луиза“ 32, ет.2, звънец Психотерапия

Времеви рамки

Груповата супервизия: събота, 22 декември от 9.30-13.00 ч.

Семинарът: неделя, 23 декември от 14:30 до 20:30 ч.

Цени и начин на плащане

При плащане по банков път:

За семинара:

 • 30 лв. за членове платили членския си внос (административна такса) и
 • 35 лв. за всички останали

Заплащането се извършва по сметката на:

БОАП К. Г. Юнг  (Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг”)
Райфайзен БАНК,
IBAN     BG55RZBB91551068000316,
BIC         RZ BBBGSF

Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

На място

За груповата супервизия:

 • 28 лв.

Юнгианска психотерапия

Семинарът е завършителен за базисния курс за прием 2011, но е подходящ и отворен за всички учатници в Обучителната програма.

Предназначението на семинара е да се разгледат някои основни моменти на юнгианската психотерапия и да се покаже, как теорията на аналитичната психология се прилага в практиката на терапевта.

За целта ще бъдат използвани примери от клиничната практика и сънища на пациенти.

Ще бъдат разгледани:

 •          Базисни характеристики на юнгианския подход.
 •          Цели на психотерапията; как варират те в зависимост от възрастта, личностовите характеристики и ситуацията на пациента.
 •          Юнгиански терапевт – базисни нагласи.
 •          Начало на терапията. Формиране и поддържане на защитено пространство. Терапевтични отношения.
 •          Методи на юнгианската психотерапия; има ли неподходящи за този подход пациенти?
 •          Защити и съпротиви: тяхната функция в психиката на индивида и психотерапевтична работа с тях.
 •         Дисоциацията и как работим с нея.
 •         Пренос и контрапренос в разбиранията на Юнг и неговите последователи. Преносът върху терапевта и неговата роля в терапевтичния процес.

Място на провеждане

Ще бъде обявено допълнително.

Времеви рамки

9:30 -18:30 ч.

Цени и начин на плащане

При плащане по банков път:

 • 63 лв. за членове платили членския си внос (административна такса) и
 • 72 лв. за всички останали

Заплащането се извършва по сметката на:

БОАП К. Г. Юнг  (Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг”)
Райфайзен БАНК,
IBAN     BG55RZBB91551068000316,
BIC         RZ BBBGSF

Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

На място

 • 70 лв. за членове платили членския си внос (административна такса) и
 • 80 лв. за всички останали

 

Шизофренията. Биологични и психологични основи

Семинар от Обучителната програма на БОАП К.Г. Юнг.

Място на провеждане

ул. Славянска, 6 ет 4
Вижте на карта в bgmaps

Времеви рамки

9:30 -18:30 ч.

Цени и начин на плащане

При плащане по банков път:

 • 63 лв. за членове платили членския си внос (административна такса) и
 • 72 лв. за всички останали

Заплащането се извършва по сметката на:

БОАП К. Г. Юнг  (Българско общество по аналитична психология „Карл Густав Юнг”)
Райфайзен БАНК, 
IBAN     BG55RZBB91551068000316,
BIC         RZ BBBGSF

Моля, вписвайте имената си и основанието за внасяне на сумата и носете вносната бележка на обучението.

На място

 • 70 лв. за членове платили членския си внос (административна такса) и
 • 80 лв. за всички останали